EDICT- Revista educației
Editor: Editura Agata
ISSN: 1582-909X
www.edict.ro
Coperta 1

  1. Citirea – lectura
  2. Testing Students
  3. Despre literație
  4. Structuri textuale
  5. Autoevaluarea
  6. Portofoliul
  7. Metode alternative de evaluare