Aplicarea metodelor de evaluare inițială

Evaluarea educațională este un proces încorporat în curriculum care permite o judecată asupra performanței elevilor pe baza informațiilor obținute, prelucrate, analizate și comparate cu criteriile stabilite anterior.
Evaluarea este o parte integrantă a procesului de predare-învățare. Nu este sfârșitul procesului, ci mijloacele de îmbunătățire a acestuia, deoarece numai prin intermediul unei evaluări adecvate se pot lua decizii care să sprijine în mod eficient elevii.

Evaluarea inițială sau diagnosticul – se efectuează pentru a prezice o performanță sau pentru a determina nivelul aptitudinilor înainte de procesul educațional. Încercarea de a determina care sunt caracteristicile elevului înainte de elaborarea programului, cu scopul de a-l localiza la nivel, de a-l clasifica și de a adapta individual nivelul de pornire al procesului educațional.

Evaluarea inițială este un factor cheie pentru ca profesorul să cunoască punctul de plecare de la care începe procesul de învățare.

În primele zile ale clasei, profesorii trebuie să-și cunoască elevii și să-i organizeze într-o societate școlară caracterizată prin comunicare, ordine și învățare. Informațiile utilizate pentru a face evaluarea diagnosticului elevilor provin din diverse surse: comunicarea informală (zvonuri), comentariile altor colegi, evidența școlilor, discuțiile și observațiile din sala de clasă, comentariile elevilor.

Evaluarea diagnosticului este o parte firească a interacțiunilor sociale. În clasă, această evaluare face ca profesorii să creeze așteptări și să le comunice frecvent grupului. Este dificil de evaluat performanța tipică sau normală a elevilor. Cu toate acestea, fiabilitatea este un aspect important al evaluării inițiale, iar profesorul nu ar trebui să își clasifice elevii din câteva observații.

Scopul evaluării inițiale

Scopul evaluării inițiale este de a îmbunătăți procesul de învățare prin referirea la fiecare dintre elevii săi. Evaluarea este un proces continuu în care sunt identificate trei momente:
a) obținerea sau colectarea de informații,
b) evaluarea acestor informații prin judecarea și
c) luarea sau adoptarea deciziilor.

Diagnostic sau evaluare inițială

Evaluarea inițială este cea care se face înainte de începerea procesului de predare – învățare, pentru a verifica nivelul pregătirii elevilor pentru se confruntă cu obiectivele pe care se așteaptă să le atingă. Adevărata evaluare necesită o cunoaștere detaliată a elevului, a procesului, cu scopul de a adapta activitatea profesorului (metode, tehnici, motivație), design pedagogic (obiective, activități, sistem de învățământ), nivelul cererii și chiar proiectul educațional pentru fiecare elev ca o consecință a individualității lor.

Procesul de predare în învățare necesită evaluarea diagnosticului făcând previziuni care să permită o la acțiuni preventive și pentru a facilita evaluări ale valorii de referință personalizate. Acțiunea preventivă este legată de predicții despre performanța viitoare a elevilor.

Cred că este esențial să stabilim, înainte de aplicarea activităților de evaluare inițială, criterii calitative adecvate care să ne permită să extragem din răspunsurile elevilor noștri acele chei ale nivelului lor de învățare cu adevărat importante.

Scopurile sau scopurile diagnosticării sau evaluării inițiale

– Setați nivelul real al elevului pentru a începe o etapă a procesului de predare-învățare în funcție de istoria lor academică.
– Identificați cunoștințele anterioare care marchează punctul de plecare.
– Detectați deficiențele, lacunele sau erorile care pot împiedica realizarea obiective stabilite.
– Activități de remediere orientate spre proiectare  la nivelarea învățării.
– Detectarea țintelor deja stăpânite, pentru a evita repetarea acestora.
– Elemente de grant care permit ridicarea ajustări obiective sau modificări în program.

Obiectivele evaluării

Stabiliți obiective rezonabile pentru a face judecăți de valoare cu privire la realizările școlare și cu toate acestea să adapteze tratamentul pedagogic la caracteristicile și particularitățile elevilor. Evaluarea educațională sub acest aspect este înțeles ca o instanță în interior și confundat cu procesul curricular, care permite obținerea de informații despre elevi și a lua decizii  continui.

Scopul evaluării este, prin urmare, îmbunătățirea rezultatelor educaționale.

Caracteristicile evaluării diagnosticului

Nu este doar informație pentru profesor. Întrucât fiecare evaluare trebuie returnată elevilor cu observații, astfel încât aceștia să poată realiza evaluarea inițială înainte de noile cunoștințe și astfel să participe activ la proces.

Nu trebuie menționat, deoarece funcția de diagnosticare a evaluării este pierdută. Nota va tinde să penalizeze elevii, atunci când ceea ce este cu adevărat căutat este de a oferi o imagine a ceea ce se ocupă la începutul unei unități de învățare.

Este posibil să se califice o stare de progres numai atunci când procesul de predare-învățare a fost deja realizat.
Nu trebuie să fie un test, poate fi o activitate programată. Cel mai important este faptul că programul de evaluare este clar și pentru că, fără ea, informațiile obținute nu pot fi sistematizate.

Poate fi individual sau grup, în funcție de dorința de a avea o viziune globală sau particulară asupra elevilor.

Etapele procesului de evaluare a diagnosticului

Diferitele etape ale procesului de evaluare care sunt detaliate aici trebuie să fie îndeplinite întotdeauna și secvențial:

– Identificați obiectivele programului de studiu care urmează să fie evaluate: Pentru orice situație de evaluare este esențială faptul că profesorul este clar în ceea ce privește învățarea dorită, adică obiectivele și obiectivele care se așteaptă să fie realizate la sfârșitul unității.
– Selecția instrumentului: Următorul pas va fi acela de a decide care instrument va fi utilizat pentru colectarea de informații (teste scrise, întrebări orale, instrucțiuni de observare, chestionare, întrebări etc.).
– Obținerea informațiilor: implică aplicarea instrumentelor selectate în medii reglementate.
– Înregistrarea și analiza informațiilor: Odată ce instrumentul a fost aplicat elevilor, va fi făcută o analiză a rezultatelor care vor arăta realizările, precum și deficiențele și erorile pe care le prezintă, performanța elevilor pe baza obiectivelor unității.
Înregistrarea informațiilor ar trebui să clarifice realizările din fiecare dintre obiectivele evaluate pentru a decide cu privire la învățarea care merită să fie consolidată, precum și detectarea posibilelor cauze ale erorilor, atât pe grup, cât și pe elev.
– Luarea deciziilor: Aceasta constă în formularea de judecăți, luarea deciziilor, rezumarea și evaluarea. Trebuie, de asemenea, să stabiliți strategii pentru a depăși eșecurile și erorile și consolidarea lor corespunzătoare.

Prin urmare, putem rezuma că evaluarea este un proces care implică descrieri cantitative și calitative ale performanțelor elevilor. În primul moment, informațiile sunt adunate; și într-un al doilea moment lucrăm pentru analiza și interpretarea datelor pe care le-am obținut pentru a formula judecăți de valoare mai târziu.

În acest sens, evaluarea învățării este foarte importantă, deoarece rezultatele pe care le obținem vor servi pentru a ghida predarea, în conformitate cu ceea ce am propus să învețe elevii noștri. Este important să fiți clar despre ceea ce doriți să evaluați și apoi să proiectați instrumentele care ne permit cel mai bine să știm ce vrem să știm.

Dacă instrumentul de evaluare constă într-un test scris, acesta poate avea același grad de dificultate pentru toți elevii din același grup. Profesorul poate dezvolta, de asemenea, două sau mai multe teste cu diferite grade de dificultate pentru a gestiona diferiți elevi din același grup. Amintiți-vă că nu este același lucru să evaluați atitudinile, cunoștințele sau procedurile; precum și procesele pe care elevii trebuie să le pună în joc pentru a rezolva fiecare slogan pe care îi prezentăm (în cazul în care elaborăm un test scris).

Bibliografie:
Manolescu, M., Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Bucureşti, Editura Meteor Press, 2006.
Pâinișoară, Georgeta și Ion- Ovidiu, Motivarea eficientă, București, Editura Polirom, 2010.
Sălăvăstru, Dorina, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2004.

prof. Nicoleta-Cătălina Moisa

Colegiul Grigore Antipa, Bacău (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.moisa

Articole asemănătoare