Proiectul, metodă alternativă de evaluare

Şcoala reprezintă un factor important pentru modelarea personalităţii elevului şi a trăsăturilor lui. Primii ani de şcoală au un rol important în întreg procesul de formare a omului nou şi a personalităţii sale. Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, pentru autoeducaţie şi autoevaluare.

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mai mari şi nimic nu ne va permite să ştim cum va fi lumea lor.” – Maria Montessori

În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare/ realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activitățile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susțină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învățare.

Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale a acestuia.

Cred că fiecare dintre noi s-a lovit în activitatea de profesor de situația în care realizarea temelor pentru acasă sau evaluarea unui elev să devină pentru acesta un dezinteres total, fiind perceput ca un lucru neatractiv. Elevii de astăzi trăiesc în era digitală, fiind niște nativi digitali. De aceea și modalitățile de evaluare ar trebui adaptate intereselor lor. Astfel, am încercat să caut modalități atractive de evaluare și am găsit o modalitate care s-a dovedit a fi foarte îndrăgită de elevii mei: proiectul realizat cu ajutorul site-ului web „StoryJumper”. Acest site le permite elevilor să își creeze propriile cărți. Fiecare oră de geografie sau istorie era o încântare pentru că le oferea posibilitatea de a mai adăuga o pagină în cărticelele lor. Această metodă de evaluare propusă elevilor a stârnit și mai mult curiozitatea acestora, astfel că, fiecare încerca să găsească o modalitate și mai inovativă, mai atractivă prin care să își realizeze proiectele sau chiar temele pentru acasă.

Am să atașez exemple de proiecte realizate cu ajutorul acestui site web:

Book titled 'DELTA DUNARII'Read this book made on StoryJumper

storyjumper.com/book/read/101116036/6045da11020ae

Book titled 'Cainele Enot'Read this book made on StoryJumper

storyjumper.com/book/read/100791166/603fd4a648bb6

În concluzie, profesorul trebuie să diversifice evaluarea și să o centreze pe obiectivele de la clasă, pe scopul comun, de care trebuie să se ţină cont, cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de sancţionare.

Eu sunt de părere că abordând metode de evaluare diversificate și adaptate zilelor în care trăim, împletită cu folosirea tehnologiei (care captează atenția elevilor) elevii vor fi mai interesați, iar rezultatele vor fi mai productive.

 

prof. Andreea Gulie

Școala Gimnazială Nr. 1, Mizil (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/andreea.gulie

Articole asemănătoare