Copacul cu bucluc – metodă interactivă de evaluare

„Copacul cu bucluc” este o metodă interactivă de evaluare, în care elevii sunt solicitați să facă aprecieri asupra propriei cunoașteri. Elevii revizuiesc ceea ce știu deja despre o anume temă şi apoi exersează aplicarea cunoștințelor dobândite prin cerințe care să le solicite legarea teoriei de practică.

Metoda interactivă „Copacul cu bucluc” prezintă următoarele avantaje:

  • pune accent pe atenția distributivă a elevilor (să parcurgă si să completeze corect sarcinile de lucru).
  • pune în evidență activitatea şi participarea directă a elevului în rezolvarea cerințelor.
  • încurajează munca independentă, inițiativa, creativitatea elevilor printr-un control redus din partea cadrului didactic.
  • stimulează eforturile elevilor de a se autoevalua (elevii vor observa, la final, greșelile făcute – dacă acestea există).
  • este centrată pe exersarea şi dezvoltarea capacităților şi aptitudinilor elevului.
  • dezvoltă motivaţia intrinsecă pentru învăţare (satisfacţia depăşirii obstacolului şi bucuria succesului).

”Copacul cu bucluc” le oferă libertate elevilor de a începe cu oricare ramură a sa.  Aceștia vor completa ramurile, folosindu-se de cunoștințele deja studiate (sau pentru aprofundare, feedback) si procedeul se repetă până ce toate ramurile sunt completate. Li se poate oferi elevilor șansa de a face evaluarea oral asupra activității realizate, fie prin sondaj, fie prin ridicare de mană.

Exemplu: Clasa a V-a, „Fracții- Fracții ordinare și fracții zecimale”
Exemplu: Clasa a V-a, „Fracții- Fracții ordinare și fracții zecimale”

Completând corect cerințele de pe fiecare ramură în parte, elevii vor exersa:

  • transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale simple.
  • transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale periodice simple și mixte.
  • transformarea fracțiilor zecimale în fracții ordinare.
  • introducerea întregilor în fracție.

Această metodă apelează la atenția distributivă a elevilor, în sensul că elevii trebuie să fie atenți în completarea ramurilor copacului, dar si la capacitățile mentale ale acestora îndrumându-i spre a face diferența între fracțiile zecimale și fracțiile ordinare, între fracții periodice simple si fracții zecimale periodice mixte, respectiv transformarea acestora (lucru care pare dificil pentru mulți elevi).

Această metodă interactivă poate fi aplicată în orice moment al lecției: la începutul lecției (reactualizarea cunoștințelor anterioare), în timpul lecției (pentru feedback) și la finalul lecției. În cadrul unei activități de învățare, în care se utilizează „Copacul cu bucluc” se pot evidenția cu ușurință acei elevi care și-au însușit cunoștințele prin înțelegere sau prin memorare a conținuturilor. Bineînțeles că învățarea prin înțelegerea conținuturilor este cea mai eficiență și de aceea aceasta metodă didactică favorizează înţelegerea şi aplicabilitatea cunoştinţelor. De asemenea, aceasta metodă interactivă respectă ritmul propriu de învățare al fiecărui elev, astfel încât elevii mai timizi vor putea rezolva sarcina de lucru fără să fie timorați.

 

prof. Nicoleta Manea-Marinescu

Liceul Tehnologic Dacia, Pitești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.maneamarinescu

Articole asemănătoare