Evaluarea profilului intelectual

Termenul de inteligență provine din latină – inter-legere care „tradus” pe înțelesul tuturor semnifică pe de o parte „a discrimina”, iar pe de altă parte, „a pune împreună”. Cu alte cuvinte, semnificația etimologică duce la definirea inteligenței în termeni de capacitate a minții umane de a stabili legături, relații sau relații între relații (Radu, 1991; Zlate, 2000).

Inteligența  este definită ca un „instrument al cunoașterii, al abstractizării şi combinării” (Radu, 1991, p. 341).

„Inteligențele multiple”- prin teoria lui Gardner se bazează pe scorurile obținute la testele de inteligență aplicate, ușor comparată cu o statistică factorială, un mod de procesare a informațiilor.

Inteligenţele multiple permit oamenilor să-şi asume roluri diferite, autorul subliniind că inteligenţa nu este un lucru, un fel de obiect în interiorul capului, ci un potenţial a cărui prezenţă permite accesul unui individ la formele de gândire adecvate pentru tipuri specifice de conţinut” (apud Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson şi Loftus, 2005).

Profesorul trebuie să asimileze deprinderi în experiența sa profesională, pentru a acționa eficient în pregătirea, descoperirea unor comportamente, formarea personalității elevilor. Prin abordarea diferitelor sale strategii, acesta pregătește elevul pentru ”a fi”, iar mai târziu societatea îl va pregăti pentru ” a avea”.

Punerea în practică a ”deprinderilor inteligențelor” contribuie la consolidarea unui mod de gândire critico-analitic, de analiză înainte de acțiune, a cinstei, și, nu în ultimul rând a capacității de a formula întrebări.

Evaluarea abilităților intelectuale se poate face prin diferite metode, dar în domenii variate. În acest mod, se conturează caracteristicile proprii ale tipului de inteligență a subiectului. De facto, pentru portretizarea acestor forme de inteligență se utilizează diferite strategii fixate pe fiecare domeniu în parte. Din varietatea acestui set de eșantioane se va putea stabili un profil complet al subiectului care cuprinde puncte forte versus puncte slabe. Prin prelucrarea rezultatelor obținute se poate ajunge la performanțe maxime prin recomandări și sugestii privind îmbunătățirea punctelor forte, dezvoltarea acestor capacități, respectiv diminuarea punctelor slabe.

Cele mai apreciate instrumente de evaluare a inteligențelor multiple pentru a putea evalua nivelul de performanță sunt:

Spectrum Battery – instrument specific pentru preșcolari. Acestea se aplică pe șapte domenii incluzând o gamă diversificată de activități: limbaj, matematică, știință, mișcare, arte, muzică, înțelegere socială. Fiecare activitate în parte include un set de sarcini, dar și instrucțiuni cu privire la punerea în practică pentru identificarea clară, concisă a abilităților asociate fiecărui subiect în parte pe baza scorurilor.
Fiecărui subiect i se realizează profilul corespunzător cu puncte tari și puncte slabe pentru fiecare activitate. Acest profil include recomandări pentru îmbunătățirea performanțelor.

Bridging Assessment – se aplică pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 8 ani. Este un test care vizează abilități intelectuale din domenii precum limbă și comunicare, matematică și științe, arte, sport. Testul include un set de 15 activități din domeniul ariilor curriculare, evaluat și raportat la o scară cu 10 niveluri.

Discover include strategii de rezolvare a problemelor din șapte domenii- lingvistica scrisă și orală, artă spațială, matematica și logica, inteligența interpersonală și inteligența intrapersonală. Se evaluează diferitele comportamente pentru stabilirea profilului corespunzător.
Prin modelarea diferitelor caracteristici aparținătoare profilului, profesorul fascinant are drept obiectiv deschiderea ferestrelor inteligenței. Acesta este cel care le stimulează creativitatea, îi învață să-și înfrunte provocările, să-și administreze gândurile, fiind întotdeauna un căutător de comori ale  inimilor, pentru a da strălucire inteligenței.

Bibliografie
1. Augusto Cury, Părinți străluciți, profesori fascinanți, Editura For you, București
2. Mielu Zlate, Fundamentele psihologiei, Editura Polirom, Iași
3. Gardner Howard, Inteligențe multiple. Noi orizonturi. Editura Sigma, București
4. psihoteca.ro/evaluarea-profilului-intelectual-din-perspectiva-inteligentelor-multiple/

 

prof. Mioara Dobos

Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mioara.dobos

Articole asemănătoare