De ce sunt importante simulările în pregătirea examenelor naționale – evaluare națională și bacalaureat?

Simularea examenelor naționale reprezintă susținerea în mod asemănător a probelor de examen/ evaluare pe care le susțin elevii la final de ciclu de învățământ – gimnazial și liceal. Acestea se organizează conform metodologiei aprobată de Ministerul Educației, au stabilite obiective clare, modalități de desfășurare, de evaluare unitară. Interpretarea datelor obținute conduc la  îmbunătățirea, eficientizarea examenelor naționale.

„Îl poți învăța pe un elev o lecție pe zi; dar dacă îl educi să învețe din curiozitate, el va continua să învețe toată viața.” – Clay P. Bedford

Simulările examenelor naționale se pot realiza la nivel de clasă – profesor, la nivel de unitate școlară, unde există clase paralele, la nivel de județ – I.S.J. sau/și la nivel național – Ministerul Educației. Aceste simulări vin în sprijinul elevului, părinților și nu în ultimul rând al profesorului:

 • Elevul își află nivelul achizițiilor și competențelor cognitive la care a ajuns prin studiu și pregătire;
 • Părinții primesc o informare corectă privind stadiul de pregătire al copilului;
 • Profesorul primește informații pe elev, la nivel de clasă, privind capacitățile elevilor de operare pe itemii subiectelor și-l sprijină în structurarea, programarea activității viitoare.

Un punct forte al acestor simulări îl reprezintă creșterea obiectivității evaluării și notării prin respectarea anonimatului, prin aplicarea unui barem strict și unitar și un feedback către profesor și mai mult, în cazul simulării naționale, către comisia națională implicată în elaborarea  subiectelor și baremelor!

Rolul și importanța simulărilor sunt determinate de factori pedagogici cu valențe formative ce urmăresc:

 • Familiarizarea elevilor cu metodologia și atmosfera examenului;
 • Determinarea nivelului real și obiectiv de pregătire atins de elevi la aceea etapă – realizându-se un feedback al nivelului de pregătire al acestora;
 • Optimizarea și realizarea unui plan de lucru de pregătire, de recuperare și de dezvoltare a competențelor necesare obținerii de rezultate bune  și foarte bune la susțirea examenului;
 • Contribuie la conștientizarea, copilului și familiei, importanței pregătirii și aprofundării noțiunilor studiate cât și la capacitatea elevului de a recunoaște, de a aplica corect și în contexte diferite achizițiile și competențele cognitive
 • Acomodarea elevilor cu atmosfera de examen, respectarea programului și a regulilor prevăzute în metodologie;
 • Gestionarea emoțiilor, a timpului de lucru și optimizarea autocontrolului;
 • Redactarea completă a rezolvărilor (argumentare, motivare, calcule) și verificarea concordanței dintre cerință și răspuns;
 • Evaluarea unitară pe bază de barem și raportarea/ discutarea rezultatelor la nivel de școală, județ, național.

Toate acestea conduc la necesitatea structurării, sistematizării și recapitulării noțiunilor studiate prin prisma competențelor dezvoltate, prin formarea de aptitudini și atitudini, prin capacitatea elevilor de a corela, recunoaște, completa, aplica, integra inter- și trans-disciplinar conținuturile cu caracter științific și practic!

Simulările examenelor naționale reprezintă o primă etapă de evaluare obiectivă și unitară, o modalitate de a combina „emoția firească cu dorința de reușită”, de a informa pe elev, părinte și profesor gradul de înțelegere și capacitatea de lucru a copilului, la momentul respectiv.

Simulările parțiale (la nivel de școală, județ, naționale), prin diversitatea itemilor (formă și conținut), acoperă o plajă destul de largă a materiei studiate în anii anteriori cât și o parte din materia studiată în primul modul, respectiv din mai multe module, și determină o analiză completă a situației la învățătură a elevului, a colectivelor de elevi, la acel moment.

Discutarea baremului la nivel de clasă, analiza greșelilor, evidențierea răspunsurilor complete și corecte, conduc la o familiarizare, a elevului, cu cerințele solicitate în item și în barem. Emoțiile firești sunt diminuate, gradul de concentrare al elevului crește, dorința de reușită prinde contur.

Părinții înștiințați de rezultate pot interveni și sprijini programul de pregătire al copilului. Profesorul intervine, pe baza datelor obținute și centralizate, prin realizarea „Planului remedial” în scopul de a completa, corecta și exersa noțiunile insuficient asimilate și înțelese de elevi.

Simulările examenelor naționale conduc la eficientizarea actului didactic și creșterea randamentului școlar al elevilor – beneficiari direcți, reprezintă indicatorul de bază ce trasează drumul spre succes la examenele finale. Simulările evaluării naționale și a examenului național de bacalaureat reprezintă un real suport pentru elevi, părinți, profesori, este „clopoțelul” ce are drept scop de ajutor, de sprijin, de informare, de cunoaștere și de implicarea tuturor factorilor educaționali în reușita elevilor.

 

prof. Daniela-Nadia Taclit

Colegiul Național Radu Greceanu, Slatina (Olt) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.taclit

Articole asemănătoare