Colectiv de redacție

Consiliul științific:
(începând cu mai 2018)

 • Teodora Badea, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Dolj (România)
 • Isabella Cantemir, profesor documentarist, Casa Corpului Didactic Botoșani (România)
 • Stela Gînju, conf.univ.dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău (Republica Moldova)
 • Marian D. Ilie, conf.univ.dr., Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (România)
 • Olimpius Istrate, conf.univ.dr., Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor (România)
 • Nicoleta-Laura Popa, conf.univ.dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației (România)
 • Alexei Slivca, prof., Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, Orhei (Republica Moldova)

Coordonator de redacție:
(din martie 2004)

Organizare, structură și arhitectură:
(începând cu martie 2017)

 • Doru Ștefănescu

Colectiv de redacție:
(începând cu anul școlar 2019-2020)

 • Horia-Margarint Archip 3
 • Ștefania Drăniceanu 5
 • Ștefania Manea 6
 • Ungureanu Mihaela 5