Colectiv de redacție

Consiliul științific:
(începând cu mai 2018)

  • Teodora Badea, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Dolj (România)
  • Isabella Cantemir, profesor documentarist, Casa Corpului Didactic Botoșani (România)
  • Stela Gînju, conf.univ.dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău (Republica Moldova)
  • Marian D. Ilie, conf.univ.dr., Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (România)
  • Olimpius Istrate, conf.univ.dr., Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor (România)
  • Nicoleta-Laura Popa, conf.univ.dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației (România)
  • Alexei Slivca, prof., Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, Orhei (Republica Moldova)

Colectiv de redacție:

  • Florentina Tudor 3
  • Gabriela Dobraniș 6
  • Tita-Viorica Drăghici 6