Premise și răspunsuri – itemii de asociere

Itemii de asociere (engl. matching items) sau tip pereche solicită elevului să stabilească corespondenţa între două seturi de concepte, date, informaţii etc., plasate de regulă în două coloane diferite: o primă coloană este destinată premiselor sau stimulilor, iar în a doua coloană sunt incluse răspunsurile. Premisele şi răspunsurile pot fi perechi de evenimente şi date, termeni şi definiţii, reguli şi exemple, simboluri şi concepte, principii şi aplicaţii, cauze şi efecte, afirmaţii teoretice şi experimentale etc.

Exemple de itemi de asociere, la unitatea de învățare Reacții redox:
I. Faceţi  asocierea între  elementele pilei electrochimice din coloana A şi rolul acestora din coloana B:
A                  B
1. anodul               a) face contactul electric între cele două semicelule;
2. catodul              b) asigură neutralitatea soluţiilor de electroliţi;
3. puntea de sare   c) electrodul la care are loc oxidarea;
4. electrolitul         d) electrodul la care are loc  reducerea;
e) este borna pozitiva a pilei;
f) este borna  negativa a pilei;
g) săruri solubile ale metalelor din care sunt   alcătuiţi electrozii.
Răspunsurile corecte:
1 – c, f; 2 – d, e; 3 – a, b; 4 – e.

II. Faceţi asocierea între elementele componente din acumulatorul cu Pb din coloana A şi substanţele necesare din coloana B:
A                 B
1. anod   a) grătar de Pb cu ochiurile umplute cu PbO2
2. catod  b) H2SO4 de c=38% şi d=1,29 g/cm3
3. electrolit  c) grătar de Pb cu ochiurile umplute cu Pb spongios
Răspunsurile corecte:
1 – c; 2 – a; 3 – b.

Avantaje ale itemilor de tip asociere:

 • Itemii de tip asociere pot fi consideraţi cei mai complecşi dintre itemii obiectivi, fiind practic constituiţi dintr-o serie de itemi de alegere multiplă. Posibilitatea ca elevul să ghicească răspunsul corect este redusă prin elaborarea listei de răspunsuri, în aşa fel încât să includă şi distractori (răspunsuri care nu trebuie asociate cu nici o premisă);
 • Sunt relativ uşor de proiectat şi de administrat, făcând posibilă abordarea unei cantităţi mari de comportamente în timp scurt;
 • Pot viza deopotrivă nivele taxonomice inferioare şi superioare.

Dezavantaje ale itemilor de tip asociere:

 • În majoritatea situaţiilor evaluative, sunt utilizaţi pentru a aprecia acurateţea asimilării informaţiile de tip factual, deşi se pretează şi în evaluarea comportamentelor asociate înţelegerii, aplicării şi chiar analizei;
 • Proiectarea itemilor poate fi dificilă în cazul în care se vizează respectarea omogenităţii premiselor şi a alternativelor de răspuns.

Exigenţe de proiectare a itemilor de asociere:

 • Premisele şi alternativele de răspuns trebuie să acopere un spectru omogen (concepte similare), astfel încât elevul să nu poată asocia elementele din cele două liste prin excluderea răspunsurile atipice, fără legătură logică cu celelalte;
 • Se recomandă ca numărul premiselor să fie inegal faţă de răspunsurile propuse, anume să fie un număr mai mare al răspunsurilor, astfel încât să se evite relaţionarea elementelor prin excludere;
 • Răspunsurile trebuie prezentate în acord cu o regulă clară: fie în ordine cronologică, fie în ordine alfabetică, astfel încât să se evite dezorientarea elevului, dar şi încercarea de a generaliza greşit o anumită manieră de prezentare a itemilor;
 • Descrierea sarcinii de rezolvat trebuie să fie clară, precizându-se logica asocierilor pe care trebuie să le realizeze elevul;
 • Numărul premiselor şi a răspunsurilor trebuie să fie rezonabil – în literatura românească recomandarea este de 4-5 premise, respectiv 5-6 răspunsuri;
 • Se recomandă ca întreg corpul itemului să fie plasat pe o singură pagină, pentru a nu genera confuzii sau omisiuni.

prof. Nicoleta Drăgoi

Liceul Ștefan Procopiu, Vaslui (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.dragoi1

Articole asemănătoare