Scara Cunoașterii – metodă interactivă de predare, învățare și evaluare

„Scara Cunoașterii” este o metodă interactivă de predare-învățare-evaluare, în care elevii sunt solicitați să facă aprecieri asupra propriei cunoașteri. Trec în revistă ceea ce știu deja despre o anume temă, apoi exersează aplicarea cunoștințelor dobândite prin cerințe care să le solicite legarea teoriei de practică.

Metoda interactivă „Scara Cunoașterii” prezintă următoarele avantaje:

  • pune accent pe activitatea şi participarea directă a elevului.
  • încurajează munca independentă, inițiativa, creativitatea elevilor printr-un control redus din partea cadrului didactic.
  • stimulează eforturile elevilor de a se autocontrola, autoevalua, autoregla (are două etape de autoevaluare – cele marcate cu albastru)
  • este centrată pe exersarea şi dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor elevului.
  • dezvoltă motivaţia intrinsecă pentru învăţare (satisfacţia depăşirii obstacolului şi bucuria succesului).
  • se poate lucra individual sau pe grupe.
  • poate fi aplicată diferitelor grupe de vârstă ale elevilor.

Se pleacă de la baza ”scării” (din partea stângă jos) și se citesc treptele pentru efectuarea calculelor, ținând cont de operația care trebuie efectuată între două trepte consecutive, pentru a ajunge la răspunsul corect.

Exemplu: Clasa a VI-a, „Operații cu numere întregi- Adunarea și scăderea numerelor întregi”
Exemplu: Clasa a VI-a, „Operații cu numere întregi- Adunarea și scăderea numerelor întregi”

Urcând treptele și rezolvând corect, elevul se poate autoevalua ajungând în primul punct de autoevaluare (marcat cu albastru), repetă procedeul până când ajunge la ultima treaptă, ce indică răspunsul final la care trebuie să ajungă orice elev prin rezolvarea corectă a sarcinilor de lucru. Dacă rezultatul final este diferit de „-5”, elevul se poate întoarce și poate corecta acolo unde este cazul.

Această metodă de evaluare poate fi aplicată în orice moment al lecției: la începutul lecției (reactualizarea cunoștințelor anterioare), în timpul lecției (pentru feedback) și la finalul lecției.

În cadrul unei activități de învățare în care se utilizează „Scara cunoașterii”, se pot evidenția cu ușurință acei elevi care și-au însușit cunoștințele prin înțelegere sau prin memorarea conținuturilor. Bineînțeles că învățarea prin înțelegerea conținuturilor este cea mai eficientă. Metoda favorizează înțelegerea și aplicarea cunoștințelor. De asemenea, aceasta metodă didactică interactivă respectă ritmul propriu de învățare al fiecărui elev, astfel încât elevii mai timizi vor putea rezolva sarcina de lucru fără să fie timorați.

 

prof. Nicoleta Manea-Marinescu

Liceul Tehnologic Dacia, Pitești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.maneamarinescu

Articole asemănătoare