Dezbaterea – metodă de evaluare a competenței de lectură

Competența de lectură reprezintă o condiție necesară a reușitei elevului în școală și un mijloc care facilitează cunoașterea, în general. După Nicolae Eftenie, lectura reprezintă cea mai bună investiţie intelectuală, prin ea dobândim ştiinţă şi competenţă. Astfel, competența de lectură trebuie să reprezinte un obiectiv al evaluarii școlare, ca una dintre finalitățile esențiale ale procesului instructiv-educativ. Experiența la catedră mă determină să consider că rolul unei evaluări moderne este de a-l ajuta pe elev în procesul didactic, de a-i da încredere, de a-l încuraja.

Metodele de evaluare și apreciere a competenței de lectură sunt multiple, dar vom supune analizei următoarea metodă: dezbaterea.

Ioan Cerghit consideră că dezbaterea are înțelesul unei discuții pe larg și amănunțite a unor probleme, adeseori controversate și rămase deschise (dezbatere cu caracter polemic, urmărindu-se influențarea convingerilor, atitudinilor și conduitei participanților. Emanuela Ilie stabilește următoarele condiții necesare reușitei unei dezbateri:

 • participanții trebuie să aibă cunoștințe temeinice despre problematica supusă dezbaterii;
 • necesitatea ca fiecare participant să aibă capacitatea de a înțelege punctele de vedere ale celorlalți;
 • climatul socio-afectiv poate avea un efect stimulatori asupra unor participanți, dar și inhibitor asupra altora;
 • mărimea optimă a grupului într-o dezbatere trebuie să fie de 15, 20, maximum 30 de participanți;
 • dispunerea participanților de preferință în semicerc sau în cerc în jurul unei mese rotunde;
 • profesorul trebuie să conducă dezbaterea.

În Ghidul metodologic identificăm următoarele etape ale unei dezbateri:

I. Etapa pregătitoare

Profesorul, împreună cu elevii, stabilește: • Tema proiectului • Bibliografia minimă obligatorie pentru toți elevii • Planul proiectului • Componența grupelor de lucru și a atribuțiilor fiecărui membru al grupului • Sarcinile de lucru • Timpul și modul de lucru • Modalitatea de evaluare • Planul de desfășurare a dezbaterii și regulile de participare la dezbatere.

II. Desfășurarea dezbaterii

• Prezentarea raportului fiecărui grup • Discuții pro și contra

III. Evaluarea

• Grile de evaluare pentru: Produs; Prezentare; Dezbatere.

GRILĂ DE EVALUARE PENTRU PRODUS

Criterii: Foarte bine, bine, slab

 • Folosește bibliografia minimă obligatorie
 • Respectă planul proiectului
 • Dezvoltă tema propusă
 • Aduce argumente convingătoare în sprijinul temei

GRILĂ DE EVALURE PENTRU PREZENTARE

Criterii: Foarte bine, bine, slab

 • Fixează principalele idei pe care urmează să le prezinte
 • Argumentează cele prezentate
 • Respectă formatul raportului, prezentării

GRILĂ DE EVALUARE PENTRU DEZBATERE

Criterii: Foarte bine, bine, slab

 • Urmărește atent intervențiile colegilor
 • Se implică în discuții la momentul potrivit
 • Aduce argumente pertinente pentru tema dată
 • Compară și evaluează diferite puncte de vedere exprimate în legătură cu tema dată
 • Argumentează opțiunea personală în confruntarea cu puncte de vedere divergente
 • Respectă ideile și părerile celorlalți, chiar dacă nu coincid cu ale lui.

Manualele pentru ciclul superior al liceului fixează cadrul teoretic al dezbaterii (vezi manualul de Limba şi literatura română, cl. a XI-a, Ed. Art) pe teme de literatură şi cultură, dezbaterea fiind, alături de studiul de caz, principalele modalităţi de abordare a problematicii literare şi culturale cu elevii de liceu (având în vedere, în acest sens, şi recomandarile Programei). Sugestii de teme supuse dezbaterii la clasele de liceu: Are scrisul un rol cathartic în cazul personajelor lui Camil Petrescu?; Aparțin genurile biograficului (memoriile, jurnalul) literaturii?

Bibliografie
Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a II-a, Editura Paralela 45, Piteşti, 2000.
Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, Editura Polirom Iaşi, 2008.
Genevieve Meyer, De ce şi cum evaluăm, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
Ioan Cerghit, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006
Octavia Costea, Didactica lecturii. O abordare funcţională, Editura Institutul European, Iaşi, 2006.

 

prof. Alina Iftime

Liceul Tehnologic Virgil Madgearu, Constanța (Constanţa) ,
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.iftime

Articole asemănătoare