Utilizarea jurnalului reflexiv ca metodă de autoevaluare în alternativa educațională Step by Step

Autoevaluarea este un aspect crucial în procesul de învățare, facilitând reflecția și auto-reglementarea elevilor asupra propriului proces educațional. În alternativa educațională Step by Step, jurnalul reflexiv ghidat este utilizat pentru a structura autoevaluarea elevilor după fiecare rotație la centrele de activitate.

Jurnalul reflexiv ghidat folosit în alternativa Step by Step include următorii cinci indicatori, fiecare corespunzând unei etape a ciclului de învățare experiențială:

Ce am făcut azi? – Experimentarea activă

Elevii descriu pe scurt activitatea desfășurată, fie că au citit, scris sau lucrat împreună cu colegii. Această etapă corespunde experimentării active, unde elevii se implică direct în activități practice. Elevii sunt încurajați să descrie activitățile desfășurate la centrele de lucru, fie că este vorba despre experimente științifice, proiecte artistice sau exerciții matematice. Aceasta încurajează implicarea activă și conștientizarea procesului de învățare.

La ce mi-ar folosi? – Observarea reflexivă

Elevii reflectează asupra utilității învățării în viața de zi cu zi. Aceasta corespunde observării reflexive, unde elevii analizează importanța și aplicabilitatea cunoștințelor dobândite. Elevii reflectează asupra utilității activităților, analizând cum pot aplica cunoștințele dobândite în viața de zi cu zi. Acest proces dezvoltă capacitatea de a face conexiuni între învățare și aplicabilitatea practică.

Ce am învățat? – Conceptualizarea abstractă

Elevii identifică noutățile învățate, ceea ce știau deja și ce ar dori să aprofundeze. Această etapă corespunde conceptualizării abstracte, unde elevii sintetizează și structurează noile cunoștințe. Elevii sintetizează și structurează cunoștințele noi, identificând ceea ce au învățat și domeniile unde doresc să aprofundeze. Aceasta promovează gândirea critică și capacitatea de analiză și sinteză.

Mi-am stabilit un obiectiv! – Experimentarea concretă

Elevii își stabilesc obiective pentru continuarea activității. Aceasta corespunde experimentării concrete, unde elevii aplică noile cunoștințe în planificarea și realizarea viitoarelor activități.

Jurnalul reflexiv ghidat este un instrument valoros în cadrul alternativei Step by Step, facilitând autoevaluarea și reflecția asupra procesului de învățare. Prin integrarea celor patru etape ale modelului învățării experiențiale al lui Kolb, jurnalul reflexiv nu doar că sprijină dezvoltarea competențelor academice, dar și contribuie la formarea unor abilități esențiale de viață. Această metodă promovează un mediu de învățare dinamic și centrat pe elev, asigurând o educație holistică și participativă, adaptată nevoilor fiecărui elev.

Bibliografie
Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice Hall.
Dewey, J. (1938). Experience and Education. Kappa Delta Pi.
Brookfield, S. D. (2013). Teaching for Critical Thinking: Tools and Techniques to Help Students Question Their Assumptions. Jossey-Bass.
National Research Council. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. National Academies Press.

 

prof. Florina-Elena Stoian

Școala Gimnazială Nr. 22, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/florina.stoian

Articole asemănătoare