Caietul profesorului de educație fizică în format digital

Educația fizică școlară este o disciplină cu un statut aparte în ceea ce privește evidența datelor școlare. Astfel, profesorul de educație fizică notează în „caietul profesorului” date care reprezintă evidența preliminară, evidența curentă și evidența bilanț.

„Evidența preliminară, care este formată din toate datele prealabile necesare elaborării oricărui document de planificare: numărul, sexul, vârsta, nivelul de pregătire intelectuală, starea de sănătate etc. specifice subiecților. Evidenţa curentă, care este formată din toate datele concrete ale activităţii de educaţie fizică: absenţi şi prezenţi la activitate, scutiţi medical de zi sau pe anumite perioade, rezultate la probe de control, note curente şi periodice, rezultate competiţional – sportive, observaţii curente etc. Evidenţa bilanţ, care cuprinde evaluarea pregătirii subiecţilor (prin note sau calificative) şi o caracterizare a acestora în relaţie cu însuşirea programei respective. Trebuie menţionat că întotdeauna evidenţa bilanţ din anul curent sau perioada curentă de pregătire se «transformă» în evidenţă preliminară pentru anul următor de pregătire sau perioada următoare de pregătire”(Gh. Cârstea, 1999).

Principalul document de evidență oficial este bineînțeles catalogul, dar caietul profesorului este și el important pentru profesorii de educație fizică și obligatoriu conform ”Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar”. Astfel, în structura portofoliului personal profesional este necesară existența catalogului (caietul) profesorului.

Un caiet al profesorului în format clasic este foarte „stufos”, ocupând multe pagini. Profesorii de educație fizică încearcă multe variante: bibliorafturi cu coli A4, agende, diferite modele de caiete tipărite și vândute de colegi cu spirit antreprenorial prin intermediul internetului. Dezavantajul folosirii lor este faptul că se uzează destul de repede și ocupă spațiu de depozitare, dacă se dorește păstrarea datelor pentru mai mulți ani.

Pentru că la momentul actual majoritatea covârșitoare a profesorilor posedă un telefon smart, caietul profesorului poate fi realizat foarte simplu cu instrumentele online Google (Aplicații Google). Aplicația Google Sheets (editor de foi de calcul online) ne permite să realizăm un caiet al profesorului disponibil oricând și oriunde pe telefonul inteligent.

Cu un cont google, adică cu o adresă de gmail, avem la dispoziție o unitate de stocare online: Google Drive. Deschidem aplicația Google Sheets și salvăm un document cu denumirea „catalogul profesorului 2023-2024” în dosarul „catalogul profesorului” din Google Drive. Orice modificare realizată pe acest document este automat salvată online fiind disponibilă oricând.

Practic vorbind, în documentul Google Sheets avem la dispoziție „n” foi de lucru pe care le putem adăuga, particularizându-le cu numele claselor. Fiecare foaie de lucru are foarte multe coloane pe care putem nota  toate datele specifice disciplinei educație fizică.

Exemplu: coloana A, nume și prenume; Coloana B, absențe; Coloana C, evaluare curentă; Coloana D, proba de control 1 (evaluare inițială și finală); Coloana E, proba de control 2; ……. coloana J, înălțime;….. greutate…… nr. matricol…. etc.

Aș putea spune că Ministerul Educației a avut o „idee” asemănătoare prin Ordinul ME nr. 5601 din 22 august 2023 privind implementarea catalogului electronic în școli pilot. Sunt unități de învățământ care au înlocuit catalogul clasic cu catalogul electronic. Cadrele didactice notează absențele și calificativele/ notele folosind telefonul inteligent. Mediile se calculează automat, absențele la fel. Foile matricole se generează automat la sfârșitul anului școlar. Foarte multe avantaje. Dezavantajul este că abonamentul lunar pentru catalogul electronic este mare, școlile mici și din mediul rural preferând să folosească varianta clasică.

În concluzie, aș putea spune că putem să ne ușurăm munca și să reducem consumul de hârtie folosind ce tehnologie avem la dispoziție gratis, fără să mai așteptăm să fie implementat totul de ”sus”, ISJ, Minister, etc.

Bibliografie
Cârstea, Gh.,(1999), Educație fizică –fundamente teoretice și metodice, Casa de editură Petru Maior, București.
ORDIN MEC Nr. 5434/2020 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar
ORDIN ME Nr. 5601 din 22 august 2023 privind implementarea catalogului electronic în școli pilot

 

prof. Claudiu-Dan Conțiu

Școala Gimnazială, Călărași (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudiu.contiu

Articole asemănătoare