Evaluarea la matematică cu ajutorul instrumentelor online – avantaje și dezavantaje

Toate demersurile didactice ale profesorului urmăresc atingerea  obiectivelor propuse și  obținerea unor finalități pe care le  stabilește de la început, dar gradul de realizare a lor este observabil, în special în urma evaluării. Evaluarea este „momentul adevărului”, „număratul bobocilor”,  predarea şi învăţarea fără evaluare îşi pierd atât din sens cât şi din semnificaţie.

Departe de aparenta sa dimensiune formală, evaluarea reprezintă cel mai important moment al sfârşitului unei secvenţe de învăţare. La fel de relevantă atât pentru elev cât şi pentru educator, ea este rezultatul traducerii demersurilor educative în termeni de comportament măsurabil al elevului. Vorbim astfel despre funcţia metrică a evaluării, în sensul că ea trebuie să cuantifice gradul de devenire a formabilului în format.

În etapa premergătoare pandemiei, nu s-a acordat o atenție deosebită  metodelor de evaluare online, dar contextul educațional creat de situația pandemică a condus inevitabil la utilizarea acestor metode. Anul 2020 ne-a luat prin surprindere şi ne-a destabilizat pe multe planuri, dar ne-a predat şi multe lecţii preţioase, forţându-ne să ne adaptăm noilor condiții într-un timp foarte scurt. Pe lângă dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, o altă  provocare a învățământului online o constituie și cea legată de obiectivitatea evaluării. Evaluarea este în responsabilitatea profesorului, iar pentru asta atât profesorul cât și întreg sistemul educațional trebuie să asigure cele trei caracteristici esențiale ale evaluării: să fie continuă, completă și corectă.

Iată câteva exemple de platforme și aplicații folosite în evaluarea online:
• Google classroom poate facilita evaluarea online, cadrul didactic având posibilitatea de a crea teste și fișe de evaluare sau de a încărca o serie de materiale necesare evaluării.
• Zoom/Google Meet permit discuții pe anumite teme cu elevii, aceștia pot oferi răspunsuri la întrebările adresate de către profesori, iar eventualele greșeli pot fi corectate în timp foarte scurt.
• Google Jamboard este de asemenea, un mod de vizualizare foarte ușor al unor sarcini simple unde toți elevii au posibilitatea să-și corecteze  propriile răspunsuri.
• Google Forms/ Quizizz permit conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru crearea testelor scrise, pentru obținerea unui feed-back cu privire la anumite aspecte ale activității didactice, conceperea unor teste grilă, înserarea unor imagini sau scurte filmulețe.
quizizz.com/admin/quiz/6241b2492183ad001dba2676?source=quiz_share
quizizz.com/admin/quiz/60cc25da47f767001bddc68b?source=quiz_share
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqzY520iLX81b8w3_K1a18DA4hDoTCmRFTUZD8phUhKO594g/viewform?usp=sf_link
• Kahoot permite rezolvarea unor teste sub forma unor jocuri, cu diferite grade de dificultate, de la simplu la complex.
• Liveworksheets este o platformă care se poate utiliza pentru evaluare prin realizarea de activități de învățare, teste, foi de lucru care se pot efectua interactiv și care au feedback imediat. Fișele livework se pot obține din foile tradiționale tipăribile și transformate în exerciții interactive.
www.liveworksheets.com/w/ro/teza-sem-i-matematica-cls-viii/4596659
www.liveworksheets.com/w/ro/teza-sem-i-matematica-cls-vii/4595676
www.liveworksheets.com/w/ro/teza-semi-cls-vi/4589684
• Learning Apps este o aplicație care permite rezolvarea de exerciții, fișe de lucru prin crearea de jocuri educaționale pe baza unor șabloane prestabilite.
learningapps.org/view24540568
learningapps.org/view22477338
• Nearpod/ Wizer Me sunt folosite pentru a crea activități interactive prin încorporarea de conținut divers: fișiere power point, videoclipuri, imagini google etc.
app.nearpod.com/?pin=9D182522042E6DCACFB09CCC5FB46ACB-1&&utm_source=link
app.wizer.me/category/Math/9K45Y3-fisa-probleme–unghiuri-prof.-suliman-marinela
app.wizer.me/category/Math/3Y6AM2-marimi-direct-invers-proportionale
• Wordwall este o aplicație unde se crează activități interactive: chestionare, jocuri, rebus dar pot fi folosite și materiale create de alți utilizatori.
wordwall.net/resource/9069189
• ASQ este o platformă care permite înregistrarea claselor și a elevilor care au acces la o bibliotecă de teste, lecții și fișe de lucru, iar profesorul poate vedea în timp real dacă și cât lucrează elevul, iar feedback-ul este imediat.
app.asq.ro/#/test/-MVBb2M8jNLyQo6VBZLU

Evaluarea online reprezintă o resursă valoroasă și o modalitate eficientă de evaluare a elevilor în era digitală, dar aduce cu sine atât beneficii, cât și provocări.

Beneficiile evaluării online:

  • Accesibilitate și flexibilitate. Elevii pot accesa evaluările online de oriunde și în orice moment, cu ajutorul unei conexiuni la internet, oferindu-le o mai mare flexibilitate în procesul de învățare
  • Eficiență și economisirea timpului. Evaluările online pot fi corectate automat de către sistemele software, reducând timpul și efortul necesar pentru corectare, și oferind astfel cadrelor didactice mai mult timp pentru activități de predare și mentorat
  • Personalizare și adaptabilitate. Evaluările online pot fi adaptate la nevoile și ritmul de învățare al fiecărui elev, oferind posibilitatea de a personaliza evaluările și feedback-ul în funcție de progresul individual.
  • Diversitate și interactivitate. Utilizarea tehnologiei în evaluare permite crearea de evaluări interactive, cum ar fi teste cu întrebări multimedia, exerciții practice și simulări, care pot îmbunătăți nivelul de implicare și motivație al elevilor

Provocările evaluării online:

  • Frauda. Evaluarea online poate fi vulnerabilă la fraude, cum ar fi copierea sau colaborarea neloială între elevi, necesitând implementarea unor măsuri eficiente de prevenire și depistare a fraudei.
  • Accesibilitate și tehnologie. Accesul inegal la tehnologie și la o conexiune stabilă la internet poate crea inechități în evaluarea online, necesitând asigurarea accesului la resurse pentru toți elevii.
  • Confidențialitatea datelor. Protejarea confidențialității datelor elevilor este o preocupare importantă în evaluarea online, necesitând implementarea măsurilor adecvate de securitate și protecție a datelor personale.
  • Standardizarea și validitatea evaluării. Asigurarea standardizării și validității evaluării online este esențială pentru a asigura că aceasta măsoară cu acuratețe ceea ce este intenționat să măsoare și că oferă rezultate comparabile și fiabile.

În concluzie, evaluarea online reprezintă o resursă valoroasă și o modalitate eficientă de evaluare a elevilor în era digitală. Cu toate că prezintă provocări și aspecte care necesită atenție, beneficiile sale pot aduce îmbunătățiri semnificative în procesul de învățare și evaluare. Cu o abordare planificată și cu sprijin adecvat, evaluarea online poate juca un rol important în îmbunătățirea calității educației și în pregătirea elevilor pentru succes în lumea modernă.

Bibliografie
• Curaj, A., & Andreescu, L. Perspective ale educației online în România. Editura Universității din București-2010
• Vasile, C. M. Didactica matematicii în contextul e-learning-ului Editura Universității din București-2008
• Vasile Goldiș. Evaluarea în Educație. Editura Didactică și Pedagogică București-2010
• Valentin Negoiță. Evaluarea Performanțelor Școlare. Editura Polirom București-2018

 

prof. Marinela Suliman

Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Focșani (Vrancea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/marinela.suliman

Articole asemănătoare