Evaluarea în mediul online

Evaluarea elevilor, studenților și a cursanților, în general, s-a schimbat fundamental și, deși metodele tradiționale au încă rolul lor, noile tehnologii evoluează zilnic pentru a asista profesorii în această sarcină. Evaluările calitative în mediul online ajută la determinarea competenței cursanților și nivelul cunoștințelor acestora, utilizând instrumente și metode specifice.

Evaluarea este, simplu spus, procesul de colectare a informațiilor despre ceea ce știu și ce pot face elevii, pe baza experienței lor educaționale. Rezultatele evaluării sunt de obicei utilizate pentru a identifica domeniile de îmbunătățit și pentru a se asigura că conținutul cursului satisface nevoile de învățare.

Există două tipuri de bază de evaluări:
• Evaluările formative au loc în cadrul unui curs sau lecție online și sunt folosite pentru a determina cât de bine învață un student materialul. Acestea sunt cele mai bune atunci când sunt continue, consecvente și oferă feedback critic elevilor.
• Evaluările sumative sunt uneori denumite examen final și măsoară ceea ce a învățat studentul după finalizarea unui curs. Ei pot valida cât de bine conținutul cursului susține obiectivele generale de învățare.

Evident, evaluările sunt mai mult decât note. Atunci când sunt semnificative și bine construite, îi ajută pe elevi să se pregătească pentru succes provocându-i să reflecteze, să interacționeze și să-și aplice cunoștințele pentru a răspunde la întrebări, rezolva probleme și comunica informații.

Palloff & Pratt (2009) prezintă diverse principii pentru o evaluare online eficientă, după cum se urmează:

  • proiectarea unei evaluări centrate pe cursant, care include auto-reflecție
  • proiectarea și includerea de rubrici de marcare pentru evaluarea contribuțiilor la discuții, precum și pentru sarcini, proiecte și colaborare în sine
  • includerea evaluări colaborative prin postarea publică de lucrări
  • încurajarea elevilor să dezvolte abilități în furnizarea de feedback prin modelarea așteptărilor
  • proiectarea unei evaluări clare, ușor de înțeles și potrivită pentru mediul online.

Întorcându-ne atenția asupra evaluării, ar trebui să observăm mai întâi că procesul de proiectare a cursului nu este static și că fiecare curs ar trebui evaluat în funcție de cei cărora li se adresează. Acest lucru este deosebit de important în contextul învățării online și mixte, întrucât colegii reticenți și directorii se întreabă adesea: „Unde este dovada că funcționează?”.

Sondajele privind satisfacția cursanților și evaluarea de către colegi pot contribui la o mai bună înțelegere a ceea ce funcționează și ce nu – și de ce – în contextul oricărui curs. În mare măsură, o cultură a inovației și excelenței în predare este construită pe înțelegerea eșecurilor și greșelilor, deoarece acestea sunt adevărata sursă a înțelegerii necesare îmbunătățirii continue.

Întrebările deschise sunt una dintre cele mai simple metode calitative de evaluare în mediul online, ele încurajând libertatea de exprimare și creativitatea. Nu există răspunsuri corecte sau greșite. În schimb, cursanții online trebuie să reflecteze asupra subiectului și să tragă propriile concluzii, singurul impediment fiind că întrebările deschise sunt dificil de notat.

Studii de caz pentru rezolvarea problemelor, ca tehnică de evaluare calitativă, transformă cursanții online în detectivi, astfel încât să poată rezolva problema și să își etaleze cunoștințele. Totul începe cu un studiu de caz sau un exemplu din lumea reală, se elimină finalul, apoi cursanții online sunt rugați să dea o soluție prin tehnica de brainstorming. De asemenea, trebuie să explice cum au ajuns la concluzie și de ce consideră că este cea mai bună abordare. Nu este vorba despre soluție, în sine, ci despre procesul de gândire, despre  abilitățile pe care le-au folosit în strategia lor și cum și-au pus în practică cunoștințele.

Acest tip de evaluare poate avea loc prin sondaje, reflecții asupra analizei transcrierilor online și jurnale și rapoarte ale activității elevilor.
Probabil că cel mai bun mod de a vă asigura că un curs este îmbunătățit continuu este de a îmbrățișa o cultură în care profesorul este încă un cursant. În acest sens, dezvoltarea continuă și îmbunătățirea calității sunt o mentalitate de a căuta întotdeauna să obții cele mai bune performanțe personale.

Desigur, este importantă păstrarea legăturii cu acei oameni cu cunoștințe mai formale de predare. A fi, de asemenea, un participant activ al unei comunități profesionale mai largi, în care există o legătură între predare și cercetare, ajută prin expunerea la idei și concepte noi.

 

Bibliografie
1. elearningindustry.com/qualitative-elearning-assessment-methods-track-online-learners-progress
2. leocontent.acu.edu.au/file/22207b30-7a02-4e71-8948-7ed523bef6fd/3/html/ddv_3_60.html
3. www.ispringsolutions.com/blog/8-ways-to-assess-online-student-learning

prof. Mihaela-Augustina Basarab

Liceul Tehnologic Dacia, Caransebeș (Caraş-Severin) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.basarab

Articole asemănătoare