O nouă provocare: evaluarea online

A evalua înseamnă a găsi dovezi că elevii au învăţat. Părinţii doresc să ştie despre copii lor că trec ştacheta. Profesorii vor să ştie cât de bine merge clasa ca întreg şi fiecare elev în parte. Punctajele obţinute la testări sunt considerate indicatori pentru ce şi cât se învaţă. Pe măsură ce profesorii încurajează învăţarea mai activă şi gândirea critică în orele lor, descoperă că trebuie să trateze evaluarea în maniere noi.

Evaluarea, fiind o activitate de mare complexitate, presupune două demersuri, o activitate de măsurare care trebuie să fie foarte riguroasă şi foarte precisă și o activitate de apreciere care trebuie să acorde semnificaţiile curente în funcție de informaţiile recoltate prin intermediul primului demers.

Oferind date şi informaţii referitoare la felul cum s-a desfăşurat procesul de instruire, există şanse mari să se identifice atât elementele pozitive ale acestuia, cât şi lacunele sau disfuncţionalităţile care îl perturbă şi, în consecinţă, să se opereze corecţii şi ameliorări care să determine ulterior optimizarea şi eficientizarea sa.

Fiecare formă de evaluare prezintă atât avantaje, cât şi limite, astfel încât nici una dintre ele nu trebuie utilizată exclusiv, deoarece, în acest caz, aprecierea rezultatelor obţinute de elevi ar fi afectată. Metodele de evaluare trebuie să ofere atât cadrului didactic, cât şi elevilor, informaţii relevante cu privire la nivelul de pregătire a elevilor, şi, implicit la calitatea procesului de învăţământ. În cadrul reformei educaţionale actuale a învăţământului românesc, un accent deosebit se pune pe utilizarea unor metode şi tehnici de evaluare eficientă a elevilor, acesta presupunând şi o serie de metode alternative. Experienţa de la catedră ne-a demonstrat că nu se poate renunţa definitiv la metodele tradiţionale de evaluare, în favoarea celor alternative, dar se impune îmbinarea acestora în scopul optimizării actului didactic.

Provocarea din această perioadă o reprezintă procesul de evaluare online. Este foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, provocatoare și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca substrat faptul că orice act de evaluare este și un act de învățare.

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe rapid. Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune de învățare. Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor.

Printre platformele online utilizate pentru evaluarea elevilor pot fi amintite:

a) Google forms – o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care elevii pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind ușor de urmărit. Totodată se generează automat interpretarea grafică a rezultatelor.

b) Kahoot! – o aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste interactive. Se poate folosi Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. Elevii primesc imediat feedback-ul prin slide-uri animate.

c) ASQ – o aplicație care poate fi accesată atât pe web cât și pe telefon. Profesorul vede în timp real ce lucrează elevii, nota se calculează automat din aplicație. Un avantaj considerabil constă în posibilitatea de a lucra diferențiat cu elevii. Aceștia își pot verifica evoluția, văzând cât la sută mai au până să stăpânească anumite conținuturi. Părinții au și ei acces la această aplicație.

Bibliografie
1. Cucoș, C., 2009, Psihopedagogie pentru examene de definitivare și grade didactice, Editura Polirom.
2. Stoica A., 2000, Reforma evaluării în învățământ, Editura Sigma

 

prof. Ada Burescu

Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iași (Iași) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ada.burescu

Articole asemănătoare