Eficientizarea procesului de evaluare în mediul online prin aplicarea testelor Google Forms

Procesul de învățământ se  desfășoară  printr-o  suită de activități de predare, învăţare și evaluare, care alcătuiesc o unitate organică. Predarea are ca scop producerea învățării și devine eficientă în momentul în care motivează elevii pentru a cunoaște. Învățarea vizează în principal elevul și presupune o schimbare a comportamentului acestuia ca o reacție firească în urma predării. Aceste schimbări se concretizează atât la nivel cognitiv, dar mai ales în sfera emoțională și comportamentală a elevului. Evaluarea activității didactice urmărește gradul în care obiectivele propuse au fost atinse, având rolul de a aprecia, de a măsura schimbările produse la elevi în toată sfera personalității lor.

Principalul scop al evaluării este de a interveni ulterior în activitatea de predare-învățare   și de a îmbunătăți întregul proces instructiv-educativ. Activitatea desfășurată în mediul online a reprezentat o adevărată provocare  atât pentru mine cât și  pentru elevii mei. Aceasta a vizat pregătirea minuțioasă a întregului proces de instruire, astfel încât acesta să se plieze pe  formarea competențelor prevăzute  în programa școlară.

În conceperea probelor de evaluare, am utilizat în special testele online create cu Google Forms, dar și platforma Thinglink sau Padlet-ul. În crearea evaluării sumative a unității de învățare „Când mergem la colindat?”, specifice disciplinei limba și literatura română, am urmărit ca elevul:

  • să completeze o frază dintr-un text citit cu informația corespunzătoare;
  • să identifice sensurile unor  cuvinte întâlnite în operele lecturate;
  • să asocieze personajele cu poveștile din care acestea fac parte;
  • să descopere antonimul pentru cuvântul „forfotă”;
  • să selecteze informațiile definitorii pentru părțile unei compuneri;
  • să completeze enunțurile cu ortogramele corecte;
  • să bifeze șirul de cuvinte care denumesc obiecte.

Pentru crearea acestui test, am accesat platforma Google Classroom, am intrat în dosarul meu de drive și am ales din partea stângă butonul NOU. Ulterior din meniul care s-a deschis am dat click pe formulare google și am început conceperea testului.

În testul creat de mine se regăsesc informații despre disciplina și unitatea de învățare evaluată, datele elevului și ulterior fiecare item propus.
Itemii din proba de evaluare sunt de diferite tipuri și grade de dificultate. Am conceput testul astfel încât să pot măsura la elevii mei într-un mod obiectiv nivelul de noțiuni însușite. Am inclus în acest test itemi cu alegere duală și itemi cu alegere multiplă, astfel încât rezolvarea acestora să solicite operațiile gândirii, să-i determine să asocieze, să reactualizeze anumite noțiuni din sistemul lor de cunoștințe, să analizeze și să aleagă varianta/ variantele corecte de răspuns.

Pentru fiecare item, am introdus un punctaj, dar și cheia de răspuns, astfel încât elevul să primească automat punctajul final și să se poată verifica.

Proba de evaluare se poate consulta accesând următorul link: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjZb7AsaiI7SYZwrXLhAbTXQHNSNcUYBsi-6vV58WKpj0Ddg/viewform

 

prof. Daniela Teodora Bobulișteanu

Școala Gimnazială Nr. 28, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.bobulisteanu

Articole asemănătoare