Aprecierea participării elevilor la activități

Aprecierea elevilor la activități au o valoare motivațională deosebită în procesul didactic. Concentrarea, progresul, performanțele se recomandă a fi însoțite de aprecieri pozitive, de recompense.
Faptul că întărește siguranța de sine pornește de la confirmarea exprimată de orice apreciere; prin aceasta, persoana află că randamentul obținut de el până în momentul respectiv este apreciat pozitiv.

Orice apreciere are două aspecte:
– întărește, confirmă și dă siguranță persoanei;
– constituie o răsplată stimulativă în cazul unor eforturi.

Efectul stimulator al aprecierii constituie un îndemn la creșterea ulterioară  a randamentului, fixează etaloane care se vor extinde și asupra activităților viitoare. Acceptarea psihologică a unei aprecieri este condiționată de autoritatea personală a celui care o emite, dacă profesorul are apreciere profesională și autoritate morală, acordarea unui feedback corect duce la întărirea autorității și prestigiului său în fața elevilor.

Eficiența recompenselor este în relație directă cu obiectivitatea acestora, elevul și colegii săi trebuie să fie convinși că aprecierea este justă și obiectivă, justificarea aprecierii asigură acceptarea acesteia. Aprecierea emisă, recompensa acordată, este individualizată, fapta, acțiunea, trebuie corelată cu posibilitățile celui care a înfăptuit-o.

Abuzul de aprecieri și aprecierile nepotrivite, supraestimate, pot produce un sentiment de încredere în sine nejustificat.

Recompensele trebuie acordate imediat, amânarea lor anulează efectul de întărire, de motivare, de siguranță, în cazul unui feedback negativ amânarea face ca elevul să persiste în greșeală și corecția așteptată se întârzie. Cadrul social în care este acordată apreciere are efect de siguranță și de confirmare a aprecierii întrucât sunt recepționate și de grup, care confirmă și el valoarea celui recompensat. Prezentarea rezultatelor și competențelor unui elev are rol de model pentru întregul grup, îi stimulează și pe ceilalți în urmărirea unor țeluri identice.

O altă perspectivă în aprecierea activității elevilor care are un puternic efect motivator este deschisă de analiza etapelor în evaluarea progresului școlar și accentuarea componentei metodice. Feedback-ul și aprecierea pozitivă sau negativă a performanțelor întregului grup este o acțiune educațională cu dublu efect: permite ierarhizarea elevilor din colectiv și creează condiții pentru realizarea corecțiilor necesare în programul de formare al fiecărui elev prin activități ameliorative dar oferă și argumente pentru activități personalizate de dezvoltare.

Interpretarea și aprecierea rezultatelor obținute de elevi reprezintă parte a procesului de evaluare și permite luarea unei decizii. Indicatorii statistici și modul de interpretare a valorilor lor pot fi valorificate din perspectiva disciplinară, pentru analiza progresului individual și de grup dar și sursă motivațională pentru a întări comportamentele pozitive în învățare.

prof. Nicoleta-Cătălina Moisa

Colegiul Grigore Antipa Bacau (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.moisa

Articole asemănătoare