Cursul online iTeach: Evaluarea standardizată a performanțelor elevilor. Testarea BRIO

Pregătit inițial în ianuarie-martie 2022, cursul „Evaluarea standardizată a performanțelor elevilor. Testarea BRIO – aplicare la clasă și semnificație pentru educație” este relansat pe noul format de cursuri iTeach și îl găsiți pe platformă – iTeach.ro sau suntprofesor.ro.

Parcursul este de tip self-paced, iar timpul estimat de formare este de 40 de ore. Se adresează profesorilor din învățământul primar, gimnazial și liceal.

Cursul oferă cadrelor didactice o perspectivă actualizată asupra evaluării performanțelor școlare, focalizându-se pe elemente introductive pe tema evaluării autentice și mai ales cea a evaluării standardizate. Sistemul de testare standardizată Brio este utilizat ca un exemplu și o alternativă viabilă pentru profesori, părinți, decidenți, în completarea imaginii despre nivelul elevilor oferită astăzi de testele curente de la clasă și de evaluările naționale.

Ca rezultat al parcursului de formare, participanții vor putea:

 • Să explice semnificația și aplicativitatea unor concepte și principii generale ale evaluării de performanțe școlare
 • Să proiecteze strategii diversificate de evaluare a performanțelor școlare
 • Să explice caracteristicile evaluării autentice
 • Să enumere avantajele testării standardizate
 • Să explice principiile testelor Brio de evaluare standardizată
 • Să opteze pentru cea mai potrivită tehnică de evaluare relativ la contextul și scopul evaluării
 • Să utilizeze la clasă metode și tehnici de evaluare diferite
 • Să utilizeze criterii obiective în alegerea unui sistem corect și transparent de evaluare a performanței școlare
 • Să opteze pentru un sistem de monitorizare a performanței școlare
 • Să utilizeze o modalitate de optimizare a timpului de lucru la clasă (eliminarea timpului alocat pentru crearea subiectelor și corecturii acestora)
 • Să aprecieze corect valoarea și modul de utilizare a rezultatelor testelor standardizate

Autori de curs:

 • prof.univ.dr. Dragoș Iliescu – Universitatea din București, FPSE, Catedra de psihologie
 • conf.univ.dr. Olimpius Istrate – Universitatea din București, FPSE, Departamentul Formarea Profesorilor
 • Mihaela Airinei, Formator & Education Project Manager, BRIO

 

Teme:

Modulul 1. Evaluarea școlară. Evaluarea standardizată
1.1. Evaluarea performanței școlare – o scurtă privire de ansamblu
1.2. Principiul alinierii curriculare. Rezultate așteptate ale învățării – standarde de evaluare
1.3. Evaluarea autentică sau evaluarea pentru învățare
1.4. Testarea standardizată sau evaluarea învățării
Modulul 2. Testarea BRIO
2.1. Ce aduce diferit testarea standardizată Brio?
2.2. Fundamente ale testării standardizate Brio
2.3. Testele standardizate Brio
2.4. Despre calitatea raportării
2.5. Cui se adresează testele Brio?
2.6. Caracteristicile tehnice și pedagogice ale testelor Brio
2.7. Componentele unui test standardizat Brio
2.8. Câteva beneficii ale testării Brio
2.9. Cum se pot accesa testele standardizate Brio?
2.10. Cum se pot aplica testele standardizate Brio la clasă?
2.11. Cum ar putea fi aplicată testarea standardizată pentru examenele naționale în România?

Vă așteptăm și vă invităm să lecturați această recenzie recentă: https://edict.ro/evaluarea-standardizata-o-necesitate-sau-un-moft/

 

* * *

iTeach este cea mai mare platformă pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din România. Conține cursuri pentru profesori, instrumente pentru publicarea de resurse educaționale digitale și de articole în reviste educaționale.

Cursurile iTeach fac parte din categoria programelor pentru abilitare funcțională, categoria 3. Certificatele de la cursurile iTeach nu necesită echivalare separată, ci doar recunoaștere.

Platforma iTeach este dezvoltată în parteneriat de către Institutul pentru Educație și Social IT, în colaborare cu ONG-uri, companii, universități.

 


Institutul pentru Educație este un think tank, poziționat ca o organizație cu cele mai inovative și eficient mecanisme de sprijin pentru cadre didactice; este o organizație care învață, propunându-și să implice întreg personalul și beneficiarii în procesele de transformare, dezvoltare și inovare pentru crearea de noi produse, servicii și mentalități pentru îmbunătățirea educației și dezvoltării profesionale continue. Viziunea echipei iEdu este formulată, încă de la înființare, în direcția promovării unei modalități actualizate, autentice și „umane” de a face educație: Tehnologiile digitale ne ajută să fim mai eficienți. Colaborarea dintre noi ne face mai buni, mai responsabili, mai umani.

Web: iEdu.ro

* Majoritatea platformelor și serviciilor Institutului pentru Educație sunt dezvoltate și menținute cu ajutorul Social IT.


Informații despre oferta de cursuri pentru cadre didactice din învățământul superior sunt disponibile pe Academia-Online.ro.


Cursurile pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar se găsesc în secțiunea Cursuri a platformei iTeach.ro. Informații actualizate despre oferta de formare sunt pe pagina https://iteach.ro/pagina/21495/

* În 2010, platforma iTeach a fost desemnată de Ministerul Educației ca platformă pivot pentru formarea online a 60.000 de cadre didactice în domeniul pedagogiei digitale și managementului învățării – cursurile Intel Teach Elements: Colaborarea în clasa digitală, Evaluarea în școlile secolului XXI, Abordări bazate pe proiecte.

prof. Mihaela Preda

Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.preda

Articole asemănătoare