Metode inovative de evaluare

Societatea noastră trăiește o profundă schimbare – vedem cu ochii noștri progresele tehnologice. Vrând, nevrând și educația trebuie să se adapteze, să răspundă acestor noi cerințe și provocări, iar o parte importantă a schimbării constă în adaptarea metodele de evaluare. Pentru metodele inovative  de evaluare, avem portofoliul educațional, evaluarea bazată pe proiecte și evaluarea asistată de tehnologie.

Evaluarea formativă este una dintre cele mai răspândite și eficiente forme ale evaluării. Este un proces continuu, avem un feedback constant pe care îl oferă profesorul, iar elevii au posibilitatea să își corecteze erorile și să își îmbunătățească propria lor  performanță într-un timp cât mai scurt. Elevii sunt implicați activi în procesul de învățare, ceea ce face că ei să fie atrași de materiile studiate.

Prin raportare la evaluarea sumativa tradițională, care se face la sfârșitul anului, având rolul să ofere profesorului acea imagine de ansamblu asupra performanței elevilor, evaluarea formativă se face pe tot parcursul procesului de învățare și oferă posibilitatea unei ameliorări continue a învățării.

Evaluarea formativă are parte de feedback  constant, oportun, nu ne axăm doar pe indicarea greșelilor, mergem mai departe și îndrumăm elevii, îi sprijinim în înțelegerea corectă a subiectului, în dezvoltarea acelor abilități necesare că ei să își atingă obiectivele stabilite.
Evaluarea formativă se integrează în activitățile zilnice de învățare, ea devine parte  integrantă a lecțiilor, exercițiilor, în felul acesta monitorizăm mai ușor progresul elevilor. Evaluarea formativă încurajează elevii în implicarea activă a propriului lor proces de învățare.

Avem un feedback și o auto-reflecție constantă, ceea ce face că elevii să devină conștienți de punctele lor forțe dar și cele slabe, ceea ce face să devină mai încrezători  în sine. Feedback-ul constant oferit de elevi ne ajută pe noi profesorii să ne evaluăm, să vedem unde am ajuns,  ce am făcut bine, ce am făcut rău, și să ne îmbunătățim propriile noastre metode de predare, pentru că contribuim la creșterea calității procesului de învățare.

Putem  spune că evaluarea formativă ne oferă posibilitatea să construim un sistem educațional mai echitabil, eficient, orientat spre nevoile individuale ale fiecărui elev.

Portofoliul educațional –  progres și diversitate a actului educațional

„Portofoliul educațional” propune o metodă inovativă de evaluare ce pune accentul pe procesul de învățare și de dezvoltare continuă a elevilor.

Elevii se vor documenta, vor realiza un portofoliu personalizat, își pot urmări propria lor evoluție, își evidențiază competențele dobândite într-o varietate de domenii și contexte. Portofoliul educațional urmărește exprimarea individuală, devine un instrument multifuncțional. Creațiile elevilor cele mai valoroase pot fi evidențiate prin expunerea lor pe holurile școlii, sau într-o revista de specialitate, se pot acordă premii, diplome.

Portofoliul educațional presupune o documentare cât mai amplă, se aduc dovezi în favoarea afirmațiilor făcute, se adaugă fișe, poze, documente vechi, noi, dar ce  este mai important, este faptul că încurajăm elevii să devină foarte talentați.

Portofoliul educațional urmărește și dezvoltarea competențelor critice și analitice ale elevilor, el este o alternativă la evaluarea tradițională bazată pe teste, examene standardizate, el este o metodă inovativă de evaluare.

Evaluarea bazată pe proiecte, ca metodă inovativă

Această evaluare se bazează pe proiecte, ea îi face pe elevi și îi încurajează să aplice acele cunoștințe și abilități în contexte reale și relevante.

Elevii se implică în proiecte complexe, multidisciplinare, își dezvoltă competențele practice, colaborative, îi ajută să înțeleagă profund materia studiată. În cadrul proiectelor complexe, multidisciplinare, elevii sunt stimulați să își transforme pasiunile, interesele în experiențe educative tangibile și relevante. Elevii pot primi diferite proiecte în funcție de profesori de la clasa,  gimnaziu sau liceu, pot primi proiecte strategice – exemplu de construire a unui produs – pot face o icoană, o pot picta, apoi expune de exemplu la un muzeu, sau la protopopiatul, episcopia de care aparțin, ulterior pot face și un act de caritate, de exemplu organizează un eveniment comunitar caritabil ce are că scop vinderea icoanelor iar banii obținuți pe ele sunt donați către un azil de bătrâni, centru social copii. Evaluarea pe proiecte este utilă pentru că se pot asocia doi, sau mai mulți elevi pentru a realiza produsul final. Așadar, elevii devin creatori activi și critici ai cunoașterii.

Calculatorul – tehnologie eficientă în procesul de învățare

Calculatorul face parte din viață noastră de zi cu zi, atât a profesorilor cât și a elevilor. Folosim în educarea elevilor, dar și a noastră a profesorilor platforme online, aplicații mobile  în administrarea testelor, realitatea virtuală și simulări pentru evaluarea abilităților practice, avem mozabook, kahoot etc. Instrumentele digitale permit profesorilor crearea de teste personalizate adaptate nevoilor și obiectivelor specifice de învățare, ne oferă un feedback instantaneu atât nouă cât și a elevilor. Elevii își pot demonstra cunoștințele acumulate, pot vedea instantaneu răspunsurile dacă au dat un răspuns corect sau greșit și evident că datorită catalogului virtual își pot vedea notă obținută, această notă poate fi văzută și de părinții elevilor. Totuși trebuie să ne asigurăm în evaluarea online că nu oricine poate interveni în procesul de educație, este importantă securitatea atât securitatea noastră că profesori că să nu fim jigniți, filmările să nu fie apoi trunchiate, dar este importantă și securitatea elevilor noștri.

Evaluarea bazată pe tehnologia asistată reprezintă o revoluție dar și o evoluție naturală a procesului educațional în era digitală. Cu ajutorul tehnologiei explorăm noi modalități de evaluare mai precise, eficiente, relevante pentru nevoile, aptitudinile individuale ale elevilor.

Bibliografie
1. CONSTANTIN  CUCOS, 2024 –Educatia – preocupari, viziuni, previziuni, Editura Polirom.
2. ION OVIDIU PINISOARA, 2024 – Encicopedia metodelor de invatamant, Polirom.
3. Marin Manolescu, 2019 – Evaluarea in educatie, Editura Universitară.

 

prof. Adrian Petru Codilă

Școala Gimnazială, Băuțar (Caraş-Severin) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adrian.codila

Articole asemănătoare