EDICT- Revista educației
Editor: Editura Agata
ISSN: 1582-909X
www.edict.ro
Coperta 1

  1. Calitatea în educație
  2. Etica în educație
  3. Abandonul școlar