Competența digitală, competența secolului XXI pentru educație și societate

Competența TIC este definită ca abilitatea de a utiliza tehnologia informației și a comunicațiilor pentru a accesa, gestiona, evalua, integrarea și comunicarea informațiilor într-un mediu digital. Această competență este crucială pentru a face față provocărilor din lumea digitală în continuă schimbare și pentru a utiliza noile tehnologii pentru a îmbunătăți procesul de învățare. Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea cu încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții. [1]

Importanța TIC în educație

În lumea noastră digitală, tehnologia este omniprezentă și afectează toate aspectele vieții noastre, inclusiv educația. În acest context, competența TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) a devenit unul dintre cele mai importante și necesare competențe pentru pedagogi în secolul 21. Această competență este crucială pentru a îmbunătăți calitatea educației, pentru a dezvolta competențele digitale ale elevilor și pentru a îi pregăti pentru lumea dinamică a viitorului.

Importanța competenței digitale pentru cadrele didactice

În secolul 21, tehnologia a devenit o parte integrantă a educației. Întrucât elevii sunt în mod natural interesați de tehnologie, pedagogii trebuie să se adapteze și să utilizeze aceste tehnologii pentru a îmbunătăți procesul de învățare și pentru a crește performanțele elevilor. De aceea, competența TIC este esențială pentru pedagogi în secolul 21. Prin dezvoltarea propriilor competențe digitale, cadrele didactice au o serie de deschideri în ce privește:

a) Utilizarea noile tehnologii pentru a îmbunătăți procesul de învățare
Tehnologia poate fi utilizată pentru a îmbunătăți procesul de învățare prin crearea unor medii educaționale interactive și prin furnizarea de feedback instantaneu. De exemplu, utilizarea tabletelor sau a computerelor poate fi un mijloc eficient de a oferi feedback imediat elevilor. De asemenea, utilizarea platformelor online de învățare poate permite elevilor să-și personalizeze procesul de învățare și să-și monitorizeze progresul.

b) Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor
Competențele digitale sunt esențiale pentru succesul elevilor în lumea digitală a secolului 21. Prin utilizarea tehnologiei în educație, pedagogii pot ajuta elevii să-și dezvolte competențele digitale, cum ar fi alfabetizarea digitală, gândirea critică, comunicarea și colaborarea.
Utilizarea tehnologiei în educație poate ajuta la dezvoltarea competențelor necesare pentru lumea digitală. De exemplu, alfabetizarea digitală este o competență esențială în lumea modernă. Aceasta include abilități cum ar fi navigarea pe internet, utilizarea instrumentelor de comunicare online și gestionarea informațiilor digitale. Prin utilizarea tehnologiei în educație, elevii pot învăța cum să utilizeze aceste instrumente și cum să-și dezvolte competențele digitale.

TIC poate fi utilizat pentru a dezvolta gândirea critică și creativă a elevilor. Elevii pot utiliza tehnologia pentru a explora diferite perspective și pentru a-și dezvolta abilitățile de analiză și sinteză. De exemplu, utilizarea jocurilor educaționale și a platformelor online de învățare poate fi un mod eficient de a dezvolta gândirea critică și creativă a elevilor.

În plus, utilizarea tehnologiei în educație poate ajuta la dezvoltarea abilităților de comunicare și colaborare ale elevilor. Prin utilizarea instrumentelor online de comunicare, precum email-ul, chat-ul sau videoconferința, elevii pot colabora și comunica cu colegii și profesorii lor, indiferent de locația lor fizică. Această abilitate este esențială pentru viitorul locului de muncă, în care munca în echipă și comunicarea eficientă sunt esențiale.

Alfabetizarea digitală a cadrelor didactice în Republica Moldova

În perioada 2020 – 2022 Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a lansat  trei  etape a Programului Național de Alfabetizare Digitală, destinat cadrelor didactice din învățământul general (preșcolar, primar, gimnazial și liceal), program care urmărește consolidarea competențelor TIC, oferind sesiuni de formare pentru nivelul intermediar și avansat de competențe digitale.
Inițiativa a fost implementată cu suportul financiar al Ministerului Educației și Cercetării, Proiectului „Tehnologiile Viitorului”, finanțat de USAID și Suedia, și Fundației Orange Moldova.

Pregătirea elevilor pentru lumea digitalizată a viitorului

TIC evoluează într-un ritm rapid și va continua să schimbe lumea noastră în viitor. Tehnologia este o parte integrantă a vieții noastre și este o forță motrice în schimbarea și evoluția societății. În acest context, pregătirea elevilor pentru lumea dinamică a viitorului devine o prioritate majoră în sistemul de educație. Prin utilizarea tehnologiei în educație, pedagogii pot pregăti elevii pentru provocările lumii digitale și pot dezvolta competențele necesare pentru a-și asuma roluri productive și active în societate.

Digitalizarea – viitorul Republicii Moldova alături de UE

„Cea de a patra revoluție industrială în plină desfășurare schimbă fundamental dezvoltarea la nivel global și transformă societatea într-un ritm fără precedent.” Pandemia de Covid-19, care lasă țările puternic dependente de utilizarea instrumentelor digitale și a datelor în timp util, precum și războiul curent din Europa de Est au exacerbat situația și au subliniat și mai mult necesitatea transformării digitale a țării, pentru accelerarea dezvoltării economice bazate pe noile tehnologii, fortificarea democrației digitale, ridicarea bunăstării cetățenilor. STDM 2030 are scopul de a contribui la realizarea prevederilor principalelor documente strategice cum ar fi Strategia Națională de Dezvoltare, Programul de Activitate al Guvernului, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Acordului de Asociere UE-Moldova, Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale dintre Republica Moldova și România și altor angajamente internaționale asumate de țară. [4]

Strategia de transformare digitală 2023 – 2030

Obiectivul general al strategiei reflectă aceste principii, prin dezvoltarea unui mediu funcțional și sigur pentru dezvoltarea și utilizarea pe scară largă a serviciilor digitale în fiecare domeniu al vieții. Misiunea documentului este de a realiza o guvernare publică eficientă, a spori bunăstarea cetățenilor ca urmare a utilizării serviciilor digitale, dar și sporirea competitivității în toate sferele vieții. Drept urmare a implementării documentului, Republica Moldova trebuie să devină o societate digitală incluzivă și inovatoare, cu cetățeni educați digital și care folosesc pe larg aceste soluții, cu o infrastructură tehnologică modernă și în continuă dezvoltare, sector privat pro-activ, care cooperează foarte bine cu sectorul guvernamental pe această dimensiune și utilizează plenar toate oportunitățile pe care le oferă era digitală. Totodată, întreg ecosistemul digital trebuie să funcționeze după principii clare, simple, intuitive pentru utilizatori, unde datele cu caracter personal sunt foarte bine protejate și este asigurată securitatea cibernetică. Cetățeanul și modalitatea lui de interacțiune cu instrumentele digitale ale statului trebuie să rămână prioritate absolută pe această dimensiune.

Strategia urmărește un număr mare de obiective, care pot fi generic divizate în 6 grupuri, după cum urmează:
1. Dezvoltarea unei societăți digitale.
2. O infrastructură națională și un sector privat TIC puternic, competitiv si inovator
3. Securitatea cibernetică.
4. Stat digital funcțional, inteligent și invizibil.
5. Un stat digital interconectat, cu o imagine de stat digital funcțional pe arena regională și globală.
6. Economie digitală.

„Transformarea digitală nu mai este un domeniu specializat, de nișă. Aceasta reprezintă un imperativ al timpului în toate sectoarele vieții și pe toate domeniile de activitate ale tuturor statelor lumii, inclusiv Republica Moldova. Oricare domeniu poate și trebuie să beneficieze de avantajele tehnologiilor moderne, simplificând sau eliminând procedurile birocratice, micșorând dependența de factorul uman, evitând procedurile repetitive și pur tehnice, excluzând factorii de corupție și sporind încrederea în instituțiile statului. Oricare stat al lumii are de ales între a implementa o transformare digitală veritabilă, care să includă majoritatea cetățenilor săi și să devină astfel mai competitiv în o lume tot mai tehnologizată sau a rămâne în urmă de la această tendință globală, conservând proceduri și practici care au devenit ineficiente, birocratice, greoaie, costisitoare.” [5]

Concluzie

Informația este putere, iar accesul la informație este o componentă importantă a libertății și democrației. Societățile care au acces liber la informație sunt mai transparente și mai responsabile față de cetățenii lor. Aceste societăți sunt capabile să ia decizii înțelepte și să își adapteze politicile și legile în funcție de nevoile lor. În plus, oamenii au mai multă încredere în instituțiile lor și sunt mai dispuși să se implice în procesul decizional.

O societate bine informată are, de asemenea, oameni mai educați și mai capabili. Accesul la informație îi ajută pe oameni să înțeleagă probleme complexe și să ia decizii mai bune. Prin urmare, societățile bine informate sunt mai inovatoare și mai competitive. Oamenii din aceste societăți sunt mai predispuși să se implice în cercetare și dezvoltare și să găsească soluții la problemele complexe.

Bibliografie
1) www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm
2) digital-strategy.ec.europa.eu/ro/news/eu13-billion-digital-europe-programme-europes-digital-transition-and-cybersecurity-0
3) www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf
4) egov.md/ro/node/39487
5) ipre.md/2022/08/12/strategia-de-transformare-digitala-2023-2030-documentul-definitoriu-pentru-noile-prioritati-de-transformare-digitala-a-moldovei-comentariu-de-victor-guzun-ipn-md/
6) https://educatia-digitala.ro/competentele-digitale-ale-cadrelor-didactice-din-invatamantul-preuniversitar/

 

prof. Anatolie Gorea

I.P. Colegiul Iulia Hașdeu, Cahul (Cahul) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anatolie.gorea

Articole asemănătoare