Rolul cadrului didactic în calitatea educației

Învățământul tradițional a început să piardă teren în fața noilor tehnologii informatice, deși, nu va putea înlocui dialogul direct dintre profesori și elevi, dialog prin care se creează un cadru optim pentru modelarea personalității, menținerea spiritului de competiție, suportului psihologic reciproc.

Digitalizarea educației poate aduce cu sine acces facil la conținut informativ bogat, ceea ce va schimba, cum s-a întâmplat deja în unele țări, accentul de pe memorare pe înțelegerea și utilizarea corectă a informațiilor. Totodată, profesorii vor începe să folosească aplicații și platforme pentru optimizarea activităților din sala de clasă. Acestea vor favoriza interacțiunea și comunicarea dintre profesor și elevi și în afara clasei, cum ar fi în cazul anunțurilor importante sau al lămuririlor cu privire la proiectele elevilor.

Dacă ținem cont de rezultatele studiilor psihiatrului William Glasser, referitoare la măsura în care reținem informații, putem spune că Tehnologia Informației ajută profesorul și elevul în demersul de predare-învățare, deoarece reținem:

  • 10% din ce citim
  • 20% din ce auzim
  • 30% dince vedem
  • 50% din ce auzim și vedem
  • 70% din ce discutăm cu alții
  • 80% din ce experimentăm
  • 95 % din ce îi învățăm pe alții

De asemenea, este important să ținem cont și de stilul de învățare al fiecărui elev, atunci când ne proiectăm activitatea didactică, de particularitățile clasei și de dotările de care dispunem.

Pentru stabilirea stilurilor de învățare care predomină într-o clasă, se recomandă ca profesorul diriginte sau consilierul școlii, să aplice chestionarele, să le interpreteze pentru a exista, la fiecare clasă, tabelul cu stilurile de învățare ale fiecăruia.

Pentru implementarea celor enunțate, este nevoie ca societatea să investească în formarea resurselor umane, în dotarea școlilor cu echipamentele necesare unui învățământ  de calitate. S-a pus de asemenea accent pe metodele centrate pe elev, oferindu-i acestuia, nu doar autonomie, ci și o încurajare a învățării active.

În același timp, ar trebui să ținem cont și de particularitățile generațiilor de elevi pe care le formăm, elevi care, în mare parte, sunt nativi digital, și care pot învăța mult mai ușor, dacă utilizează tehnologia. Totuși, profesorul și caietul nu ar trebui să dispară, având în vedere rolul scrisului de mână pentru dezvoltarea psihomotorie a copilului.

Pregătirea cadrelor didactice trebuie făcută încă de pe băncile facultăților, programele școlare trebuie actualizate și școlile dotate corespunzător. Dacă în formarea inițială a unui cadru didactic nu s-a folosit tehnologia, debutul lui la catedră a fost într-o scoală cu dotări slabe, cu elevi din medii defavorizate, nu poți spera ca acel om să devină profesor pentru viitor.

Bibliografie:
1. Brut Mihaela – Instrumente pentru e-learning, ed. Polirom, 2006
2. romanialibera.ro/lifestyle/statutul-profesorului-in-urmatorul-deceniu-ce-provocari-si-oportunitati-aduce-o-cariera-in-invatamant-735534
3. scoala-cracaoani.ro › uploads › 2015/01 › STILURI-DE-INVATARE

 

prof. Camelia-Florentina Berceanu

Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Deva (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.berceanu

Articole asemănătoare