Calitatea în educație

Calitatea procesului instructiv-educativ ar trebui să reprezinte o prioritate permanentă pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie. Numai predarea şi învăţarea de calitate pot realmente contribui la dezvoltarea individului şi a societăţii din care acesta face parte.

Conceptul de calitate a fost asociat cu un anumit nivel sau grad de excelenţă, deci cu valorile unei comunităţi sau naţiuni. Calitatea ar trebui să se fundamenteze pe cultura şi pe valorile care se doresc a fi promovate prin politicile şi strategiile dezvoltării sociale şi economice durabile. Îmbunătățirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea școlii, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă.

Actualmente, nu există un set unitar de valori, la nivel european, care să fundamenteze un concept comun al calităţii în educaţie. Unele instituţii specializate au formulat însă o serie de recomandări care pot susţine acest demers: independenţa gândirii, respectarea celorlalţi, cinstea, decenţa, respectarea justiţiei şi a drepturilor omului. Indiferent de funcţia pe care o ocupă, persoanele implicate în realizarea educaţiei sunt răspunzătoare de producerea şi generarea unei instrucţii de calitate. Astfel, personalul didactic şi cel auxiliar, conducerea şcolii, reprezentanţii autorităţilor locale, părinţii sunt responsabili prin valorile pe care atitudinile şi comportamentul lor le transmit. Pentru a fi eficace, toţi aceşti factori umani trebuie să adopte o orientare mentală îndreptată spre calitate, ce poate fi definită ca ideal educaţional. „Evaluarea calitǎţii educaţiei se face pe baza valorii adǎugate, adicǎ în funcţie de ceea ce are şcoala, educaţia adaugǎ la «zestrea» de cunoaştere, deprinderi, atitudini, competente generale existente deja la nivelul indivizilor, grupurilor şi comunitǎţilor.” (Simona Josan, 2005, pag.9)

Conducerea unităţii de învăţământ este esenţială pentru realizarea unui învățământ de calitate deoarece este cea care asigură resursele umane, materiale şi financiare în respectiva instituţie. Climatul existent acolo este foarte important, putând transmite multe despre valorile acelei organizaţii. Astfel, elevii pot învăţa de la profesorii lor să fie punctuali, să-şi trateze semenii cu respect şi îngăduinţă, să fie întreprinzători, să îndrăznească să viseze, să îşi dorească să fie mai buni. Voit sau nu, cadrele didactice comunică multe prin comportament şi atitudine despre tipul de conducere managerială căruia i se subordonează. Managerul poate influenţa oamenii aflaţi în subordine, mobilizându-i şi motivându-i prin fapte şi limbaj.

O educaţie de calitate nu este numai aceea care asigură progresul în atingerea unor obiective prestabilite, ci şi cea care îşi stabileşte noi ţeluri şi modalităţi de atingere a lor, pe măsură ce societatea se schimbă.

Bibliografie
1. Josan, Simona, Lecţii de management şi calitatea educaţiei, Tribuna învǎțǎmântului, nr.649, 2005.
2. Oprean, C., Ţîţu, M., Managementul calităţii în economia şi organizaţia bazate pe cunoştinţe, Editura AGIR, Bucureşti.

 

prof. Romina Claudia Tunsu

Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, Satu Mare (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/romina.tunsu

Articole asemănătoare