Orientarea elevilor spre cariere STEM

Profesorii, miniștri ai educației, diferite organizații depun eforturi comune pentru a pregăti elevii pentru cariere în domeniul STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică). Elevii pe care îi pregătim acum vor reprezenta forța de muncă disponibilă pe piața muncii și vor reprezenta în același timp motorul de dezvoltare economică al acestei țări. Provocarea ce se ridică în fața societății românești nu este despre faptul dacă acești tineri vor fi pregătiți sau nu, ci dacă vor fi pregătiți în domeniile necesare acelui moment situat undeva în viitor.

Viziunea mea este despre o abordare cuprinzătoare privind conceptul de educație aplicabil tinerilor de acum și care cuprinde pe lângă instrumentele specifice domeniului educației, o interrelaționare atât cu comunitatea locală cât și cu antreprenorii de succes. În această arhitectură de fapte și idei bazată pe conceptul STEM, vom identifica calea corectă de dezvoltare la nivel național.

Cum putem face educația STEM mai atractivă pentru elevi?

Este esențial ca profesorul să fie motivat (altfel, nu va exista niciun progres).
Este nevoie de o pedagogie inovatoare, profesorii fiind astfel încurajați să împărtășească materialele create de ei și altor profesori din comunitatea locală, sau de pretutindeni.
Prin dezvoltarea parteneriatelor cu industria, domeniul STEM devine mai captivant pentru elevi, prin exemplele practice utilizate.

Unde să aplice elevii cunoștințele în viața reală?

Este important de subliniat elevilor relevanța conținutului STEM pentru viața oamenilor și promovarea interesului pentru rezolvarea unor sarcini utile, concrete.

Prin colaborarea școală – industrie, rezultă un nou rol pentru profesor. El trebuie să identifice nevoile școlii, să deschidă ușa clasei pentru educația informală și să aducă printre elevi diferite companii interesate de domeniul STEM. Profesorul trebuie să stabilească obiectivele propuse conform programei școlare, să colaboreze cu voluntarii și să realizeze feedback-ul atât de necesar pentru o activitate educativă de succes.

Parteneriatele cu universitățile, cu diferitele companii STEM va trezi interesul elevilor către o carieră în acest domeniu. Mai mult, programele de internship în companiile interesate sunt foarte apreciate de elevii mai mari datorită laturii practice.

Mai multă empatie pentru STEM!

Cu ajutorul aplicațiilor practice și a exercițiilor, prin utilizarea abilităților STEM în viața reală, prin identificarea unor modele de oameni cu o carieră de succes dornici să împărtășească din experiența lor, putem motiva elevii să aleagă diferite subiecte STEM pentru învățare. Punctul de plecare este abilitate profesorului de a transfera pasiunea sa către elevi.

Prin colaborarea echipelor de profesori, se pot propune elevilor diverse proiecte inter și/sau transdisciplinare cu subiecte STEM – Comunicația radio, Conectați-vă la stația spațială, Soluția rezolvării poluării se găsește în STEM, etc.

Proiectele propuse se bazează pe abilități practice, analiză, gândire critică. Ele pot fi diseminate în diverse expoziții practice, târguri de proiecte, crescând astfel pasiunea elevilor pentru STEM.

Nanotehnologia, stocarea energiei, imprimantele 3D, energiile alternative, dar și programarea roboților industriali pot fi teme ce vor stârni curiozitatea elevilor.

Un rol aparte îl are găsirea unor noi modalități prin care fetele sunt încurajate în educația STEM. Subiectele propuse pot fi mai apropiate de interesele lor (exemple din biologie – medicină), sau întrebări de forma Cum schimbăm lumea? La începutul activităților se pot propune jocuri simple, puzzle-uri, workshop-uri pentru inspirație.

Părinții sunt importanți în alegerea unei cariere în aria STEM. Sunt momente critice când pot lua decizii alături de copii. Este necesară combaterea stereotipurilor de forma – STEM este un domeniu greu, nu este pentru fete.

Deprinderile IT reprezintă baza

Educația IT este principalul instrument de comunicare, principalul support al deciziilor pe care elevii le-ar lua.
Totul este astăzi digitalizat. Cum să înveți?
Elevii trebuie încurajați să învețe de pe Internet, de pe YouTube. Să folosească Twitter. Să-și pună întrebări de forma – Ce este bun? Ce nu este?
Să învățăm elevii să consume conținutul într-un mod inteligent. Să introducem elemente de securitate, siguranță online.

Inițiativa utilizării IT în diverse moduri aparține atât profesorului, cât și elevilor. Diferite activități extrașcolare pot avea ca punct de plecare teme ca Aventura utilizării tehnologiei în sala de clasă. Rolul profesorului este să încorporeze activitățile existente în programa școlară.
Ce îi motivează in domeniul STEM?

  • Comunitățile educaționale;
  • Resursele educaționale deschise (open source).

Prin utilizarea jocului Minecraft, foarte apreciat la nivel global, prin programarea calculatorului cu aplicații în  biologie, fizică, chimie dar și în alte domenii, putem să atragem elevii către o carieră STEM de succes.

Să explicăm elevilor faptul că programarea este de bază în orice domeniu: farmaceutic, petro-chimic, energetic și să le arătăm ce pot ei să facă folosind calculatorul și cunoștințele învățate. Elevii pot fi creatori de conținut prin realizarea unor jocuri educaționale, privite ca aplicații interactive, creative. Programarea aplicațiilor pentru telefoane mobile, drone sau imprimante 3D sunt la fel de fascinante. Să pregătim elevii să trăiască într-o lume intens tehnologizată, să gândească algoritmic. Să transformăm elevii din consumatori de IT în producători IT.

Integrarea creativă IT în abordarea transdisciplinară a problemelor din lumea reală va fi deosebit de captivantă și apreciată de elevi.

Dijkstra, un mare informatician olandez a spus: „A încerca să consideri că informatica se ocupă de studiul calculatoarelor, este ca și cum ai spune că astronomia studiază telescoapele”.

Să motivăm elevii cu energia noastră și să încercăm să atragem tânărul elev pentru locurile de muncă de mâine, pentru un viitor economic de succes, pe o agendă orientată către viitor.

 

prof. Gabriela Violeta Tănăsescu

Liceul Teoretic Traian, Constanța (Constanța) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.tanasescu

Articole asemănătoare