Frecventarea cu regularitate a grădiniței de către copiii

Grădiniţa este veriga iniţială a învăţământului preuniversitar, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea preşcolarilor în vederea integrării şi adaptării optime în viaţa de şcolar. Când intră la grădiniță, copilul se afla în perioada celor mai importante acumulari, care vor sta la baza personalității sale.  De-a lungul preșcolarității, copiii câștigă mult sub raport fizic, mental si emoțional; curiozitatea preșcolarilor constituie baza învațării și a educației din anii următori. Frecventarea grădiniței favorizează conturarea unui autentic comportament interrelațional.

„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm” – Victor Hugo

În prezent, puţin peste jumătate (51%) dintre copiii români frecventează grădiniţa, una dintre cauzele principale ale neparticipării fiind sărăcia, potrivit datelor Eurostat. Pentru cei mai mulţi copii, grădiniţa reprezintă primul contact cu restul lumii, cu universul extrafamilial, cea mai bună ocazie de a învăţa să socializeze şi să se pregătească emoţional, social şi cognitiv pentru restul vieţii. Din nefericire, nu toţi micuţii au această şansă, şi niciodată din vina lor, privat de educaţie, copilului i se ia şansa unui viitor decent.

Cele trei structuri educaționale (ministerul de resort, instanțele decizionale locale, unitățile de învățământ) în parteneriat cu diferite asociații (Salvaţi Copiii România, OvidiuRo,etc.) intreprind o serie de măsuri pentru  fecventarea cu regularitate a grădiniței,  prevenind astfel   abandonul şcolar pe termen lung al copiilor proveniţi din medii defavorizate.

Voi descrie pe scurt câteva inițiative, programe, proiecte, măsuri legislative care indică preocuparea celor trei structuri educaționale privind stimularea frecventării de către copii a grădiniței indiferent de statutul social.

La nivel strategic (macrostructura) se relevă preocuparea Ministerului Educației Naționale de a asigura dreptul la educație tuturor copiilor de vârstă preșcolară, de a stimula frecventarea grădiniței de către copiii din medii defavorizate. În acest sens se remarcă Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din medii defavorizate prin oferirea de tichete sociale. O altă măsură care vine în sprijinul generalizării învățământului preșcolar este o propunere legislativă în noua Lege a Educației. Proiectul de lege prevede includerea ultimilor doi ani din grădiniță ca fiind obligatorii, proiectul se află în stadiul de dezbatere.

La nivel static (mezostructura) Inspectoratul Școlar Județean are în vedere implementarea și monitorizarea unor programe care sprijină participarea copiilor din medii defavorizate la programul instructive-educativ din grădiniță. Relevant în acest sens este proiectul „Fiecare copil în grădiniță” inițiat de asociația OvidiuRO, în parteneriat cu ISJ.

În ceea ce privește intervenția la nivel operativ (microstructura), voi expune acțiunile intreprinse la nivelul Grădiniței cu P.N.Viișoara ca urmare a implementării programului „Fiecare copil în grădiniță”. Conducerea Școlii Gimnaziale Viișoara a sigurat corelarea planurilor de dezvoltare și acțiune școlară cu direcțiile strategice ale programului. Mediatorul școlar a participat la recrutarea copiilor de 3-6 ani. Educatoarele au desfășurat cu copiii activități demonstrative pentru părinți, au monitorizat zilnic prezența copiilor la grădiniță, au elaborate rapoarte lunare de prezență în baza cărora s-au distribuit tichete sociale către familiile copiilor care au respectat criteriile de prezență , conform metodologiei programului.

Implementare programului  la nivelul Grădiniței cu P.N.Viișoara a început din  anul școlar 2014-2015, fără întrerupere în fiecare an școlar. În acest an școlar sunt cuprinși în proiect  11 copii.

Problema frecventării cu regularitate a grădiniței de către copii este mai puțin întâlnită în mediul urban, mai des în mediul rural, cu precădere în comunitățile social-dezavantajate. Participarea regulată a copiilor la procesul instructiv-educativ din grădiniță are un rol important în procesul de integrare socială, în special în cazul copiilor expuși riscului de excluziune.

Studiul „Copiii care nu merg la școală”, realizat în anul 2012 de către Institutul de Științe ale Educației, București, în colaborare cu UNICEF România confirmă faptul că nefrecventarea grădiniței constituie un risc major de abandon școlar. Datele anchetei arată că nefrecventarea grădiniţei se asociază mai puternic cu situaţia de risc de abandon şcolar pentru elevii din primar, comparativ cu cei din gimnazial, aproximativ 30% dintre elevii în risc de abandon din gimnaziu fiind elevi care nu au frecventa grădiniţa, comparativ cu 59,3% din primar. Peste 45% dintre elevii cuprinşi în lotul investigat nu au frecventat grădiniţa. Această pondere ridicată în lotul elevilor aflaţi în risc de abandon confirmă ipoteza multor studii de specialitate care demonstrează o relaţie directă între frecventarea grădiniţei şi succesul şcolar.

Frecventarea cu regularitate a grădiniței de către copii contribuie la inserția școlară ulterioară și la diminuarea riscului de abandon școlar.

Copiii care provin din medii sociale vulnerabile, pentru care accesul la educație presupune un efort de multe ori imposibil pentru părinți, au fost sprijiniți activ prin programe specifice („Fiecare copil în grădiniță”; „Grădinița estivală”; „Şanse egale pentru toți copiii într-o societate fără discriminare”) care să ajungă direct la ei. Statisticile realizate de asociațiile implicate în acest proces demonstrează faptul că beneficiarii acestor programe, împreună cu părinții lor fac eforturi pentru a frecventa următoarele niveluri  de învățământ, cel puțin învățământul primar, contribuind astfel la reducerea alfabetismului.

prof. Camelia Boldor

Școala Gimnazială Viișoara, Grădinița cu P.N. Viișoara (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.boldor

Articole asemănătoare