„Adoptă o clasă!” (Proiect educațional)

În contextul pandemiei de COVID-19, starea de urgență și de alertă instituite începând cu luna martie a anului școlar 2019-2020 au provocat un experiment social în domeniul educației. Pentru toți, trecerea la învățarea online a fost o surpriză și a constituit o provocare, chiar și pentru cei mai adaptabili dintre profesori și elevi.

În tot acest proces, la Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Fetești, protagoniștii au fost profesorii și elevii, urmați îndeaproape de părinții care au fost incluși în procesul educațional mai mult decât oricând și, în multe cazuri, mai mult decât și-ar fi dorit. Împreună au învățat să utilizeze platforma Classroom, un instrument nou din suita Google Apps for Education. Cadrele didactice au creat și organizat rapid teme, au oferit eficient feedback și au comunicat ușor cu părinții. Elevii au putut să-și organizeze temele în Google Drive, le-au predat, comunicând direct cu profesorii și cu colegii.

O certitudine este însă că anul școlar 2020/2021 nu poate începe, în septembrie, în condițiile clasice/ tradiționale. În școala noastră învață 1 090 de elevi și 68 de cadre didactice. Astfel, în fiecare sală de clasă, va fi nevoie de câte un dispozitiv tehnic (laptop) pentru a putea susţine lecţii on-line, în condiţii optime. Conform Art. 163 (1), din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, calitatea educației trebuie să reprezinte o prioritate permanentă pentru unitatea de învățământ care însă, în acest moment, nu dispune de fonduri pentru a pune la dispoziţia cadrelor didactice și elevilor echipamentele necesare.

Reluarea activităților școlare se va face în anul școlar 2020-2021 prin reducerea numărului de elevi dintr-o clasă și participarea acestora alternativă la ore. Astfel, pentru școala noastră, una dintre cele mai reprezentative din țară și care anul acesta împlinește 100 de ani de când funcționează, folosirea tehnologiilor digitale în procesul de educație va presupune o schimbare de paradigmă pentru dascăli, o modificare a modului de organizare și prezentare a lecțiilor, impunându-se existența unei infrastructuri performante, eficiente.

Proiectul educațional pe care școala dorește să îl implementeze, „ADOPTĂ O CLASĂ!”, se adresează autorităților administrației publice locale, reprezentanților comunității locale, organismelor economice, organizațiilor guvernamentale și nonguvernamentale, instituțiilor de educație și cultură sau alte tipuri de organizații care pot sprijini unitatea de învățământ, prin donarea de laptopuri, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională, în interesul beneficiarilor direcți ai educației, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit legislației în vigoare (Ordinul MEC 4135/21.04.2020, privind instrucțiunile pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line), în anul școlar 2020-2021, cadrele didactice trebuie să realizeze următoarele activități:

a) proiectarea activității-suport pentru învățarea on-line din perspectiva principiilor didactice și a celor privind învățarea on-line, fiind responsabile de asigurarea calității actului educațional;

b) elaborarea, adaptarea și selectarea resurselor educaționale deschise, a sesiunilor de învățare pe platforme educaționale, a aplicațiilor, precum și a altor categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare on-line;

c) elaborarea instrumentelor de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului elevilor;

Toate acestea nu se pot realiza în absența unor echipamente tehnice de calitate cu ajutorul cărora elevii pot urmări on-line lecțiile predate în sala de clasă de către cadrul didactic și care, de asemenea, pot facilita monitorizarea acestor activități de către conducerea școlii, a inspectoratului școlar sau a ministerului.

Competențele digitale ale personalului didactic din școala noastră actualizate permanent prin cursuri de formare oferă posibilitatea utilizării eficiente a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare şi, ca urmare, se pot atinge obiectivele educaţionale cu eficacitate, economisind timp şi ridicând productivitatea la nivelul clasei. Astfel, având la dispoziție câte un laptop în fiecare sală de clasă, educatoarele, învățătorii și profesorii ar putea crea resurse digitale, ar integra dinamic texte, date, obiecte multimedia proprii sau preluate din locații externe, ar implementa dispozitive interactive în activități didactice, ar elabora parcursuri individuale de învățare pentru elevi.

Noi, sufletul acestei școli, ne dorim să fim sprijiniți în acest demers pentru ca:
– noi, copiii, să putem străbate drumul cunoașterii, construindu-ne viitorul plini de încredere…
– noi, profesorii, să fim un etalon în fața elevilor, fiindu-le aproape în creionarea parcursului educațional…
– noi, părinții, să ne implicăm activ în bunul mers al școlii, conștienți fiind că susținerea noastră va da roade mai târziu…

 

prof. Mihaela Naraevschi

Școala Gimnazială Aurel Vlaicu, Fetești (Ialomiţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.naraevschi

Articole asemănătoare