„Merg la școală, reușesc!” – o nouă măsură a Școlii Gimnaziale Mănești, județul Dâmbovița pentru combaterea și prevenirea absenteismului și abandonului școlar

Începând cu data de 16 octombrie 2017, la Școala Gimnazială Mănești (județul Dâmbovița) și structurile aferente se derulează proiectul „Merg la școală, reușesc!″, realizat în cadrul programului Erasmus+, acțiunea Cheie 1, domeniul Educație școlară, Apelul 2017, finanțat de Comisia Europeană cu suma de 33630 euro.

Scopul proiectului îl reprezintă combaterea și prevenirea absenteismului și abandonului școlar la nivelul celor trei unități școlare de pe raza Comunei Mănești și are patru obiective majore:

  1. dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice pentru organizarea și desfășurarea unor ore de curs mai atractive, moderne și inovatoare;
  2. dezvoltarea competențelor manageriale ale directorilor instituției în      scopul reducerii abandonului școlar și al absenteismului;
  3. eficientizarea relației școală-familie prin creșterea numărului de părinți participanți atât la ședințele cu părinții, cât și la activitățile școlare și extrașcolare;
  4. reducerea numărului de absențe și a ratei de abandon școlar cu cel puțin 35% în următoarele 20 de luni, în rândul elevilor din Școala Gimnazială Mănești (ciclul primar și gimnazial).

În cele 20 de luni de implementare a proiectului, un număr de 16 cadre didactice participă la cursuri de formare în străinătate, pe teme precum inovare didactică, îmbunătățirea managementului școlar, consolidarea relației școală-familie, predare incluzivă, toate cunoștințele și abilitățile dobândite fiind ulterior transferate tuturor cadrelor didactice și utilizate în cadrul procesului instructiv-educativ de la nivelul școlii, în scopul reducerii absenteismului și abandonului școlar. Cele cinci mobilități ale proiectului au fost următoarele:

  • Vasto – Italia, cursul „Inclusive teaching, family and social cousenling for disadvantaged students and in order to prevent the early dropout”;
  • Lyon-Franța, cursul “Formation  pour professeurs de français”;
  • Roma – Italia, cursul ″School leadership in practice″;
  • Porto – Portugalia, cursul ″Science Centers In Educational Context″;
  • Reggio Emilia – Italia, cursul „Social communication in school: methodologies, instruments and techniques to work with parents and involve them in school and educational contests”.

Proiectele din cadrul programului Erasmus + (program al Uniunii Europene) pot aduce o contribuție majoră în îmbunătățirea imaginii unei instituții școlare, prin prisma avantajelor pe care acestea le oferă. Fie că este vorba despre un proiect de mobilitate în cadrul Acțiunii Cheie 1, fie că este vorba despre un parteneriat strategic în cadrul Acțiunii Cheie 2, acestea reprezintă o oportunitate de învățare pentru toți cei implicați: cadre didactice, elevi și chiar părinți.

Proiectele europene aduc noi cunoştinţe, noi competențe (profesionale și de comunicare), transfer de idei și bune practici, acces la documente autentice și metode didactice moderne, practicarea limbilor străine în contexte reale, descoperirea culturilor altor țări. Acestea reprezintă o cale de acces către Europa, iar o dimensiune europeană adusă instituției înseamnă ore mai atractive și moderne, un plus de interes din partea elevilor, curiozitate și entuziasm, cooperare interinstituțională, calitate și progres.

Prin urmare, un proiect în cadrul programului Erasmus+ aduce, cu siguranță, noi viziuni într-o instituție, o poate dezvolta și o poate ajuta să se remarce la nivel local, județean și chiar internațional.

Recomandăm implicarea tuturor cadrelor didactice în proiectele Erasmus+ deoarece acestea reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea profesională, transferul de bune practici la nivel internațional, adăugarea unei dimensiuni europene instituției și pentru îmbunătățirea imaginii acesteia prin rezultatele obținute.

Au fost experiențe deosebite, în cadrul cărora cadrele didactice au dobândit noi cunoștințe, au dezvoltat diferite abilități și au realizat un transfer de bune practici împreună cu ceilalți participanți la cursuri, cadre didactice din Europa. Rezultatele obținute vor fi exploatate la nivelul școlii noastre pentru creșterea gradului de atractivitate a orelor și, implicit, pentru creșterea motivației elevilor de a frecventa constant școala.

prof. Oana Niţă

Școala cu clasele I-VIII Drăgăești Pământeni Manești (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/oana.nita

Articole asemănătoare