Internaționalizarea școlii

Internaționalizarea trebuie sa fie  unul dintre obiectivele școlii, parte a misiunii. Ne pregătim elevii pentru o societate în care internaționalizarea, computerizarea și digitalizarea joacă un rol important.

Este important să avem o idee clară despre ceea ce înseamnă „internaționalizare”. Nu există o definiție „standard”. Când ne referim la internaționalizarea școlii avem în vedere următoarele aspecte.

1. Toate tipurile de activități:

 • legate cât mai mult posibil de curriculum
 • dacă este posibil, în cooperare cu o școală parteneră
 • aducerea elevilor și profesorilor în contact sisteme educaționale și culturi diferite realizând astfel o mai bună înțelegere și apreciere a altor culturi, promovarea cetățeniei europene și globale, dobândirea de cunoștințe și abilități (în ceea ce privește limbile străine și abilitățile sociale).

2. Consolidarea orientării internaționale în curriculum.
3. Concentrarea pe cunoașterea limbilor străine.

Universitățile își stimulează studenții să participe pentru educația lor la o universitate străină. Piața forței de muncă pentru care pregătim elevii noștri a devenit o piață a forței de muncă la nivel european sau chiar la nivel mondial. Prin urmare, dobândirea cunoștințelor despre limbile și cultura țărilor europene este decisivă: „Europa este țara noastră”. (Colegiul Carolus Borromeus, Helmond, NL.)

Obiectivele internaționalizării:

1. Obiective pentru elevi

Cunoștințe despre alte țări și cultura acestora, să utilizeze limbile străine.

Capacități și competențe:

 • Abilități de învățare: învățare cum să planifice, să dezvolte strategii și metode de cercetare (interviuri, chestionare, procesarea statistică a datelor etc.), să raporteze și să reflecteze
 • Competențe în domeniul TIC
 • Competențe sociale: adaptabilitate, flexibilitate, lucrul la un proiect în grupuri, grija față de un oaspete străin/ recunoștință față de gazdă (școală, familie)

Atitudini

 • Conștientizarea culturală. Reflectând asupra propriei identități prin confruntarea cu diferite culturi: „Ce înseamnă să fii român sau olandez?”
 • Înlăturarea tuturor prejudecăților și stereotipurilor despre diferite culturi
 • Crearea unei atitudini de deschidere către „ceea ce pare a fi diferit”
 • Începe să se simtă ca un „cetățean european” sau chiar ca un cetățean „global”

2. Obiective pentru profesori

 • Dezvoltarea personală și mai multă încredere în sine
 • Deschiderea către  lucruri noi
 • Abilități sociale în colaborarea cu colegii străini
 • Abilități organizatorice în introducerea activităților internaționale
 • Competențe lingvistice
 • Competențe în domeniul TIC
 • Competențe interculturale
 • Confruntarea cu diferite sisteme școlare lărgește viziunea
 • Dezvoltarea de noi metode: învățarea bazată pe proiecte, materiale cross-curriculare, munca în grup

3. Obiective pentru școală

 • Asigurarea calității: îmbunătățirea calității educației
 • Școala reflectă modul în care proiectul internațional poate fi adaptat la misiunea școlii
 • Internaționalizarea poate da un nou interes prin, de exemplu, didactica inovatoare și punerea în aplicare a proiectelor inter-curriculare
 • Internaționalizarea, ca prioritate a școlii, va atrage mai mulți elevi.

Aceste informații au fost primite în cadrul cursului Erasmus+ KA1-  How to make your school more international – a practice-based approach. Cursul este furnizat de către EUNEOS, trainer Jan Hormann.

prof. Mariana Stancu

Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești (Ilfov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mariana.stancu2

Articole asemănătoare