Predarea utilizand metodele activ-participative în învățământul primar

Lumea  se află într-o continuă evoluție, astfel că și învățământul trebuie să țină pasul cu aceasta, iar noi, cadrele didactice, trebuie să ținem pasul  cu copiii din ziua de azi care sunt dornici de a cunoaște cât mai multe, cât mai repede, iar accesul la informație este destul de accesibil datorită existenței internetului și a rapidității cu care informația circulă.

Articol integral

Părinții în relația cu școala

Una dintre condițiile fundamentale pe care o presupune desfășurarea acțiunii educaționale este asigurarea unității de cerințe din parte agenților ei (cadru didactic, colectiv, părinte etc.). Pentru aceasta, este nevoie de o colaborare între toți factorii educativi care să imprime un sens unitar cerințelor ce stau la baza acțiunilor educaționale.

Articol integral

Limba română în context european

Limbile din Europa în sens strict aparţin, în marea lor majoritate, din punctul de vedere al înrudirii dintre ele, unei singure familii lingvistice: marea familie indo-europeană, care însumează peste 95% din locuitorii Europei geografice. Aceasta deosebeşte Europa în sens restrâns de celelalte continente (cu excepţia Australiei), în care există un mare număr de familii de limbi.

Articol integral

The roles of a teacher

It is often helpful to use metaphore to describe what teachers do. Sometimes, for example, teachers say they are like actors because they feel as if they are always on the stage.

Articol integral

Construcții geometrice cu rigla și compasul în învățământul preuniversitar

Fără să avem pretenţia unei definiţii ştiinţifice şi folosind un limbaj mai „pământesc“, am putea spune că prin problemă de construcţii geometrice înţelegem problema desenării unei (unor) figuri geometrice, pornind de la anumite elemente date, folosind anumite instrumente geometrice, respectând anumite reguli clare şi urmând un anumit itinerariu logic cu un număr finit de paşi.

Articol integral

Metode inovative de predare și învățare pentru reducerea abandonului școlar

În vederea creşterii motivaţiei elevilor de a-şi finaliza educaţia obligatorie prin folosirea de către cadrele didactice a celor mai bune strategii şi metode ale învăţării formale şi nonformale, am participat la cursul de formare “How to motivate students to finalize their compulsory education. Creative teaching and learning methods for reducing early school leaving in a lifelong learning society”, ce a avut ca furnizor de formare Quarter Mediation. Printre metodele prezentate formatorii s-au referit la rezultatele obtinute in urma implementarii unui proiect european.

Articol integral

Interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea în educația artistică în învățământul primar

Desenul, pictura şi modelajul, descoperă copilului mijloacele de acţiune asupra materialelor şi obiectelor, pentru a ajunge la expresia plastică. Trebuie insistat asupra caracterului practic al artelor plastice. Familiarizarea treptată a elevilor cu unele tehnici noi de lucru măreşte curiozitatea lor şi imprimă activităţilor artistico-plastice un caracter atractiv.

Articol integral