Stilul de viață sănătos – factori determinanți, avantaje și implicații

Teoria de specialitate susține că suntem sănătoși când ne simțim bine fizic, psihic și social. Componenta fizică a sănătății, este pusă în relație cu buna funcționare a tuturor organelor corpului uman și cu termeni ce denumesc deprinderi elementare, însușite în primii ani de viață – mersul, săritul, alergatul. Componenta psihică este evidențiată de manifestările normale obișnuite ale unei persoane – bucuria, tristețea, furia, mulțumirea, în timp ce componenta socială se referă la posibilitatea fiecăruia de a relaționa normal, benefic și constructiv cu ceilalți indivizi. Aceste trei componente sunt în strânsă legătura, susținându-se, dar și excluzându-se una pe cealaltă.

Articol integral

Metode și tehnici interactive de predare

Din ce în ce mai mult se vorbește despre activități, care să fie centrate pe elev, pe interesele, nevoile și chiar idealurile lui, de aceea învățătorul trebuie să lărgească sfera metodelor și tehnicilor tradiționale și să folosească și pe cele moderne, interactive, astfel încât procesul de predare-învățare să fie unul constructiv.

Articol integral

Activitățile artistico-plastice în grădinița de copii

Vârsta preşcolarității este considerată ca perioadă a imaginaţiei, fanteziei, visării, a jocului, în general . Dezvoltarea psihică a copilului la acesta vârstă are la bază mai mulţi factori. Aflându-se sub influența jocului şi sub îndrumarea educatoarei, copilul dobândeşte noi particularităţi psihice.

Articol integral

Păstrarea tradiţiilor strămoşeşti şi promovarea folclorului local prin activităţi şcolare şi extraşcolare

Am considerat că îndemnul lui Constantin Noica „În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînnoit“ este de bun augur mai ales că acum tehnica a luat o amploare deosebită, majoritatea tinerilor accesează reţelele de internet, nemaifiind implicaţi în cunoaşterea adevăratelor comori ale poporului nostru.
Tradiţiile populare româneşti rămân tezaurul nostru cel mai de preţ şi trebuie să facem tot ce se poate pentru ca ele să se păstreze vii în mintea copiilor şi a oamenilor.

Articol integral

Jocul didactic folosit în activitatea de predare-învățare

Jocul a fost considerat de majoritatea specialiştilor ca fiind o caracteristică a vârstei de creştere, a copilăriei. În acelaşi timp, se recunoaşte caracterul universal al jocului, adică faptul că jocurile însoţesc întreaga ontogeneză umană.
Voi prezenta funcţiile jocului prin raportare la câteva repere centrale ale domeniului în concepţia Ursulei Şchiopu, Eduard Claparede, Jean Piaget.

Articol integral

„Cavalerul tristei figuri”

Una dintre provocările carierei de profesor este să predai capodopere pe înțelesul elevilor, în contextul acestui veac ingrat în care elevii au acces la orice fel de tehnologii, beneficiază de facilități în scopul satisfacerii oricăror cerințe educaționale, dar fug de informația pe care-ar putea-o obține în modul cel mai simplu cu putință: deschizând o carte.

Articol integral

Bacalaureatul – adevăr sau provocare

Școala noastră actuală oferă  tinerilor foarte multe  informații,  cunoștințe, cea mai mare parte din ele  teoretice, abstracte, speculative, în loc să urmărească formarea de  competențe, care înseamna mult mai mult, cunoștințe+abilități+atitudini, adică o pregătire pentru piața muncii, societate și viață, bazată pe practică, mai important, pe dezvoltarea abilităților specifice fiecărui tânăr, pe dobândirea acelor competențe necesare obținerii unui job bine plătit sau de ce nu orientarea lor spre a putea deveni antreprenori de succes.

Articol integral

Funcțiile enunțurilor interogative în textul Sfintei Scripturi

Cărțile Sfintei Scripturi au, atât din punct de vedere spiritual, dar și lexico-gramatical, trăsături cu totul deosebite. În cuprinsul textelor biblice pot fi întâlnite unități lexicale, forme și construcții specifice, inedite, diferite de textele laice, precum și numeroase enunțuri interogative, căci întrebarea este un act de gândire reprezentativ pentru ființa umană, care se raportează într-o manieră problematizantă la sacralitate.

Articol integral