Exemple de abordare STEAM în cadrul lecțiilor de matematică

Implementarea educației  STEAM în învățământ este o abordare modernă care îmbunătățește abilitățile inovatoare și creative ale elevilor cu scopul unei mai bune pregătiri pentru viitor.

În cadrul orelor, profesorii de matematică din Instituția Publică Liceul Teoretic „Traian”, au provocat curiozitatea  elevilor pentru abordarea STEAM prin propunerea  proiectelor:

1. „Orașul viitorului” – acest proiect a avut ca scop identificarea necesităților vitale și proiectarea unui oraș ecologic, cu o infrastructură dezvoltată ce va permite viitorilor locuitori ai acestui oraș să beneficieze de locuințe performante cu cheltuieli minime la întreținere, locuri de muncă, spații de agrement moderne, etc.

2. „Construcția șemineurilor” – acest proiect a avut scopul de a determina varianta optimă de încălzire a unei locuințe, luând în calcul suprafața locuinței, capacitatea termică în dependență de tipul șemineului și tipul combustibilului utilizat, amplasarea șemineului în locuință astfel încât să se respecte tehnica securității și să  poluarea minimă a mediului în urma arderii combustibilului.

3. „Circulația în intersecție” – scopul acestui proiect a fost de a demonstra necesitatea respectării regulilor de circulație ținând cont de condițiile climaterice, modelul autovehiculului, viteza de frânare și distanță reieșind din tipul intersecției.

În cadrul acestor proiecte, s-a pus accent pentru dezvoltarea competențelor cheie a secolului XXI, și anume:  Creativitatea, Gândirea critică, Comunicarea și colaborarea, cât și pe dezvoltarea competențelor specifice disciplinei Matematica stipulate în Curriculum școlar la Matematică pentru clasele V-IX și Curriculum școlar la Matematică pentru clasele X-XII, aprobate în anul 2019.

Abordarea STEAM a proiectelor propuse a avut la bază patru principii:

1. Forma de proiect a organizării procesului educațional, în cadrul căreia copiii sunt uniți în grupuri pentru rezolvarea în comun a problemelor educaționale;
2. Caracterul practic al sarcinilor educaționale, rezultatul soluției cărora poate fi folosit pentru nevoile familiei, clasei, școlii, universității, întreprinderii, orașului etc.;
3. Natura interdisciplinară a învățării: sarcinile de învățare sunt concepute în așa fel încât soluționarea lor să necesite folosirea cunoștințelor mai multor discipline academice simultan;
4. Acoperirea disciplinelor care sunt cheie pentru pregătirea unui inginer sau a unui specialist în cercetare științifică aplicată: subiecte din ciclul științelor naturale (fizică, chimie, biologie), tehnologii moderne și discipline de inginerie.

Abordarea STEAM în cadrul lecțiilor de matematică este o modalitate de a motiva elevii pentru învățarea acestei discipline, demonstrând aplicabilitatea matematicii în toate domeniile din viața reală.

 

prof. Angela Ruban

Instituția Publică Liceul Teoretic Traian, Chișinău (Chişinău) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/angela.ruban

Articole asemănătoare