Lecții și siguranță online

Dezvoltarea curriculumului la Informatică pentru învățământul gimnazial / liceal orientează proiectarea, organizarea și desfășurarea eficientă a procesului de învățământ în contextul unei pedagogii axate pe competențe.

Dacă vrei cu adevărat să faci ceva, vei găsi o cale. Dacă nu, vei găsi o scuză. (Franck Banks)

Prin competențe-cheie/ transversale, înțelegem așteptările societății privind parcursul școlar și performanțele generale care pot fi atinse de elevi la încheierea școlarizării. Codul Educației include următoarele competențe-cheie:
CC5. Competențe digitale
CC6. Competența de a învăța să înveți.

Cu certitudine, însușirea acestor competențe îl provoacă pe elev să vrea să învețe, să poată să operaționalizeze demersul de învățare și să fie participant activ al propriei formări. În acest context, și cadrele didactice sunt puse în fața unor anumite provocări pentru a dezvolta elevilor anumite competențe, ei tot trebuie să dețină competențe pentru utilizarea TIC-ului și a serviciilor Internet, precum și cunoștințe pe subiect/ specialitate, cunoștințe pedagogice, metodologice, cunoştinţe contextuale (politici, organizaționale, instituționale) procesele de grup și dinamică, predarea competențelor transversale, crearea școlii sigure, atractive, planificare, administrare, coordonare, evaluare, apreciere, competenţe reflective, dragoste pentru copii, disponibilitatea de a promova învăţarea pentru toţi, conștientizarea caracterului individual al învăţării, a fi dispus pozitiv pentru schimbări, nevoia interioară de formare continuă… deoarece au în față „oamenii din secolul 21, care trăiesc într-un mediu infuzat de tehnologii şi mass-media, marcat de o abundență de informații, schimbări rapide în tehnologie, instrumente şi capacitatea fără precedent de a colabora şi de a face contribuţii individuale pe o scară largă. Pentru a fi eficace în secolul 21, cetăţenii trebuie să fie capabili să demonstreze o gamă de abilităţi de gândire critică şi abilități funcţionale referitoare la informare, mass-media şi tehnologie “ (Parteneriat competenţe pentru secolul 21, 2004).

3000 de ani au trecut de la primul alfabet până la primul ziar. 15 ani au trecut de la primul browser până la Web-ul de astăzi. Copiii se adaptează de multe ori mai repede decât părinții. Tehnologiile şi sfaturile pot ajuta, dar ele nu garantează siguranţă, datoria noastră este de a înzestra copiii cu cunoştinţe şi de a-i pregăti pentru independenţă pe net. Să-i învățăm să respecte regulile de siguranță în mediul online, să-și securizeze date cu caracter personal, să utilizeze resurse informaționale sigure. Să recunoască la elevi comportamentul riscant online sau semne ale unui potențial abuz online.

Din momentul când sala de clasă a fost transferată online aceste momente devin cu atât mai actuale. Aceasta reprezintă o posibilitate de a învăța altfel, utilizând tehnologiile într-un mod activ și interactiv. Procesul educațional online cu siguranță este o provocare pentru multe cadre didactice, mai ales că, pe tărâmul online, regulile și modul de organizare a activităților sunt altele decât cele cu care ne-am obișnuit. Și dacă discutăm despre siguranța online și în timpul orelor online tot trebuie să respectăm regulile necesare:

  • Cadrul didactic va crea/iniția lecția online (Zoom Meeting) de pe contul personal Zoom;
  • Toți participanți la lecție online se vor autentifica cu Nume+Prenume real, nu vor fi acceptate „nickname-uri”;
  • Lecția online (Zoom Meeting) nu se va lăsa nesupravegheată de profesor, chiar și pe timp de pauză.
  • La finalizarea lecției sau în pauză, profesorul va opri sesiunea (End » End Meeting for All), iar după revenire va reporni lecția cu reconectarea tuturor elevilor;
  • Este interzisă distribuirea link-ului către lecția online (Zoom Meeting) persoanelor neautorizate, inclusiv celor pe care elevii îi cunosc personal.
  • Actualizăm aplicația — descărcăm ultima versiune.
  • Evitați autentificarea prin Facebook. Problemele de securitate permit accesul la datele dumneavoastră personale.
  • Să utilizeze funcțiile anti-abuz ale conferințelor în cazurile spciale.

Bibliografie
1. Albeanu, G. Gherasim, Z. Andronie, M. Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație, Note de curs, Biblioteca virtuală a Universității Spiru Haret. 2014
2. Repere metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.
3. apps.google.com/intl/ro/meet/how-it-works/

 

prof. Vitalina Toma

Liceul Teoretic cu Profil de Arte Elena Alistar, Chișinău (Chișinău) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/vitalina.toma

Articole asemănătoare