Caracteristici ale structurii motivaţionale în perioada micii şcolarităţi

Motivaţia este cheia succesului în procesul de învăţare. De la Piaget la Gardner, teoreticienii mecanismelor învăţării au accentuat ideea conform căreia motivaţia este fundamentul pe care se construieşte succesul educaţional. Se poate afirma faptul că lipsa motivaţiei poate să conducă nu numai la performanţe şcolare scăzute, ci şi la alte acumulări negative care pot sta la baza unor abateri sau devianţe comportamentale.

Articol integral

Compania „Dulce de leche” Junior, realizată în cadrul Programului JARomania

Scopul activităţii a fost de a-i învăţa pe elevi cum să-şi iniţieze şi să-şi menţină un bussiness.
Activitatea s-a desfăşurat efectiv la cantina şcolii noastre, prin realizarea produsului în procesul de producţie, după care a urmat vânzarea lui la stand în cadrul târgurilor educaţionale organizate în şcoală cu diferite ocazii, cum ar fi, de exemplu: de ziua şcolii, de Crăciun, de 1 şi 8 Martie, de Paşte şi atunci când au venit reprezentanţii JARomania.

Articol integral

Formare și informare prin biblioteci școlare și CDI-uri

Integrate funcțional procesului instructiv-educativ, bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare se află cu precădere în serviciul elevilor și al cadrelor didactice din instituțiile respective, dar sunt deschise și membrilor comunității locale, mai ales acolo unde nu există alte instituții publice de acest tip. Denumite și „structuri infodocumentare școlare”, ele răspund în principal cerințelor de lectură, documentare și recreere, exercitând un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor, în scopul cristalizării unui sistem de informare propriu.

Articol integral

Trei teorii privind inteligența

Pentru a analiza semnificațiile inteligenței este oportun să pornim de la însăși rădăcina cuvântului. El provine din latină, intellegere și înseamnă „a înțelege”. Inteligența implică o capacitate mentală generală care variază de la individ la individ și fluctuează pe parcursul vieții. Oamenii pot excela sau pot avea deficite în zone precum raționalizarea, plănuirea, rezolvarea de probleme, înțelegerea ideilor abstracte și experiența de învățare.

Articol integral

Violența și agresivitatea școlară

Violența în mediul școlar trebuie determinată luând în calcul contextul și cultura școlară. Școala poate poate juca un rol important în prevenirea violenței școlare, și asta nu numai în condițiile în care sursele violențelor sunt în mediul școlar, ci și în situația în care sursele sunt în exteriorul școlii.

Articol integral

Autoevaluarea

Autοеvɑluɑrеɑ în învăţământ însеɑmnă ϲο-rеsрοnsɑbіlіzɑrеɑ еlеvuluі. Аutοеvɑluɑrеɑ еstе fοlοsіtă dіn ϲе în ϲе mɑі mult în ultіmul tіmр. „Аutοеvɑluɑrеɑ ɑrе un lοϲ іmрοrtɑnt în рrɑϲtіϲă рrοfеsοrіlοr, dеοɑrеϲе еі vοr să іmрlіϲе еlеvul dіn ϲе în ϲе mɑі mult în rеglɑrеɑ învăţărіі. Аϲеst luϲru sе întâmрlɑ dеοɑrеϲе sοϲіеtɑtеɑ în ϲɑrе trăіm еstе tοt mɑі mult mɑrϲɑtă dе rеsрοnsɑbіlіzɑrе şі іndіvіduɑlіsm. Аutοеvɑluɑrеɑ еstе ο ϲοmрοnеntă ɑ mеtɑϲοgnіţіеі.” (Stοіϲɑ, 2000, р. 90).

Articol integral

Tabla interactivă, o experiență captivantă pe calea cunoașterii elevilor cu dizabilitate intelectuală

Ca suport al activității de învățare, calculatorul „are potențialul de a sprijini activitatea de învățare, de a impune elevului să progreseze sistematic, prin accesibilizarea conținuturilor și tratarea individuală, diferențiată”. Nu atât mesajul audiovizual are influențe educative benefice, cât integrarea lui eficientă într-o strategie de instruire și autoinstruire de către profesor.

Articol integral

Programul „Școala altfel” în învățământul primar

Programul „Școala altfel” este așteptat cu multă nerăbdare de către elevi în fiecare an școlar. Dornici de a desfășura activități noi, inedite, aceștia și le planifică din timp împreună cu profesorii lor, coordonatorii principali ai proiectelor. În cele mai multe cazuri, părinții sunt cei care sprijină realizarea activităților, fiind partenerii de nădejde ai procesului instructiv-educativ.

Articol integral