Dezvoltarea profesională a cadrului didactic prin programe europene. Proiectului „Profesori formați, elevi motivați”

În calitate de cadru didactic al unui liceul tehnologic și vocațional situat în mediul rural în care nivelul de interes al elevilor este axat preponderent către domeniul profesional în detrimentul culturii generale, am fost preocupată permanent de motivarea și stimularea elevilor în procesul de învățare, de obținerea unor rezultate foarte bune atât la evaluările naționale, cât și la diferitele concursuri naționale și internaționale la care am participat în calitate de coordonator, de evaluator motivată fiind atât de dezvoltarea personală și profesională a elevilor, cât și de creșterea prestigiului instituției în care îmi desfășor activitatea.

Astfel, am încercat întotdeauna să mă perfecționez, să îmi îmbunătățesc modul de predare, adoptând metode noi, centrate pe nevoile formabililor, apelând la noile tehnologii, care mi-au facilitat atingerea scopului fundamental de ordin instructiv-educativ, însă generațiile se schimbă continuu, avem de-a face cu Generația Y, care este generația cea mai receptivă la schimbare, dar și generația care induce schimbarea, de aici nevoia și dorința mea de a participa la un curs de educație non-formală, care m-ar putea ajuta să îmi înțeleg elevii, să mi-i apropii, să devin partenerul lor în procesul instructiv-educativ.

În acest sens, voi participa, în cadrul proiectului „Profesori formați, elevi motivați”, nr. 2018 – 1 – RO01 – KA1010 – 047820, beneficiar Liceul Tehnologic Nucet, derulat în cadrul programului ERASMUS+, la cursul Spice up formal education, care vine în întâmpinarea dorinței de îmbogățire, completare a profilului meu profesional cu noi competenţe şi abilităţi din domeniul managementului clasei şi al educaţiei nonformale în context formal, cu scopul de a creşte motivaţia elevilor pentru învăţare.

Cursul, furnizat de Edu2grow Association, se va desfășura în Senglea, Malta, în perioada 07 – 15.05.2019. În vederea realizării unei mobilități care să corespundă standardelor de calitate prevăzute în proiect, am participat la activități pregătitoare precum:

pregătire lingvistică, desfășurată în cadrul școlii, modul cu o durată de 30 de ore, la finalul căruia, am obținut un certificat care atestă atingerea nivelului B2 de utilizator al limbii engleze;
pregătire pedagogică, modul cu durata de 10 ore, care a inclus:

 • prezentarea generală a programului ERASMUS+, a acțiunii cheie 1, mobilități pe domeniul educației școlare;
 • prezentarea proiectului: temă, scop, obiective, organizația furnizoare de formare și valorificarea rezultatelor;
 • prezentarea contractului de finanțare a proiectului, bugetul și destinația cheltuielilor;
 • prezentarea Contractului pentru mobilitate și părțile semnatare (liceu și participanți), în acesta fiind stipulate: sprijinul financiar, modalități de plată, obligativitatea participantului întocmirii raportului prin completarea on-line a Chestionarului UE;
 • prezentarea Acordului de mobilitate, a angajamentului de calitate și a părților semnatare (liceul, participanți și furnizorul de curs), documente care detaliază aspecte precum: programul de lucru, modul în care se va face evaluarea, validarea și certificarea competențelor dobândite în urma mobilității;
 • prezentarea registrului riscurilor prin detalierea riscurilor interne și externe identificate precum și a planului de răspuns la risc.

• pregătire culturală, efectuată de un cadru didactic al școlii noastre, cu durata de 10 ore. Continutul modulului de pregatire culturală a fost adaptat specificului țării și regiunii de desfășurare a cursului, primind informații despre:

 • cultura și viața socială a Maltei;
 • activități și obiective culturale din țara gazdă.

Cursul Spice up formal education are ca tematică educația non-formală aplicată în diferite contexte formale vizând obiective precum:
* dezvoltarea competențelor privind aplicarea metodelor de educație non-formală în vederea îmbunătățirii motivației elevilor;
* sporirea încrederii participanților în lucrul cu metodele non-formale, folosirea propriilor calități, diferențe cât și inteligența colectivă a echipei pe care o vor îndruma în procesul de valorificare.

Activitățile de învățare vor include următoarele module:
1. Culture and interculture – jocuri interculturale, team building-profesori, părinți, dezbateri stereotipii și prejudecăți;
2. Communication – comunicare asertivă, activă, non-verbală, adaptarea comunicării;
3. Group dynamics – dinamica intra și inter grup, crearea și aplicarea instrumentelor pentru lucrul pe grupe;
4. Education methods – metode  non-formale și informale,vizita de studiu-implementarea unor proiecte UE bazate pe metode non-formale.

Rezultate așteptate ca urmare a participarii noastre la cursul Spice up formal education!:

 • dezvoltarea competențelor privind aplicarea educației non-formale în diverse medii formale (procesul de  predare-învățare-evaluare, activități extrașcolare și activități mixte elevi-părinți-profesori);
 • îmbunătățirea abilităților de creare și utilizare a instrumentelor de educație non-formală pentru diferite grupe de vârstă;
 • sporirea încrederii în lucrul cu metodele non-formale;
 • creșterea abilităților și îmbunătățirea atitudinii în motivarea elevilor pentru învățare.

Astfel, programul ERASMUS+, prin acțiunea cheie 1- mobilități pe domeniul educației școlare, se dovedește o oportunitate concretă, reală pentru internaționalizarea școlii, iar cursul de formare profesională selectat în baza obiectivelor strategiei de dezvoltare instituțională se pliază eficient atât pe nevoile Liceului Tehnologic Nucet, cât și pe cele personale și profesionale privind creșterea calității actului educațional prin formare la standarde europene.

 

prof. Ioana Bîtu-Țup

Liceul Tehnologic Nucet (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioana.bitutup

Articole asemănătoare