Imaginea mamei în literatura română

„Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele şi în inimile copiilor.” (William Makepeace Thackeray). Mama! Ce cuvânt fermecător şi înălţător! Întâiul nostru cuvânt! Un sentiment de dragoste şi o imagine sfântă ne apare în faţa ochilor atunci când îl rostim! O privire caldă şi ocrotitoare ne urmăreşte fiecare pas al vieţii.
Voi apela la literatură română pentru desăvârşirea a tot ce presupune conceptul de „Mamă”.

Articol integral

Ϲlɑsіϲ șі mοdеrn în еvɑluɑrеɑ șϲοlɑră

Аvând un rοl іmрοrtɑnt în еfіϲіеntіzɑrеɑ ɑϲtіvіtăţіlοr, еvɑluɑrеɑ sе găsеștе în οrіϲе dοmеnіu dе ɑϲtіvіtɑtе. Învăţământul еstе un dοmеnіu ϲеntrɑl şі dе mɑхіmă іmрοrtɑnţă sοϲіɑlă, în ϲɑrе ɑϲtіvіtɑtеɑ dе еvɑluɑrе sе mɑnіfеstă ϲu рrеϲădеrе şі ɑl ϲărеі dеmеrs еstе рrοfund justіfіϲɑt.

Articol integral

Descoperirea valorilor morale la ora de literatură prin metode moderne

Activitatea instructiv-educativă reprezintă, în viziunea lui Ioan Cerghit, un ansamblu de acţiuni interdependente care se subordonează atingerii unor finalităţi generale ale învăţământului. Fiecare acţiune serveşte atingerii unui scop intermediar care mijloceşte realizarea unui scop mai îndepărtat – scopul final al unei activităţii.

Articol integral

Mai citesc copiii?

Nu știu cât de mult interes mai poate atrage un astfel de subiect la momentul acesta, într-o societate preocupată de multe probleme, altele decât cele care privesc investiția în viitorul ei. Sigur nu sunt singura persoană, cadru didactic sau nu, care își pune o astfel de întrebare. Nu știu cât de tare trebuie să mai convingem pe cineva de rolul lecturii în viața unui copil care va avea un cuvânt de spus, care își va exprima un punct de vedere într-o situație care îl va privi mai târziu, când va deveni un adult responsabil, activ social (în cazul în care ne dorim să progresăm, social, economic, educativ, moral, etc.).

Articol integral

Instruire asistată de calculator

Instruirea asistată de calculator reprezintă o metoda didactică ce valorifică principiile de modelare și de analiză cibernetică a activității de instruire în contextul noilor tehnologii informaționale și comunicaționale, caracteristice societății contemporane bazate pe cunoaștere.

Articol integral

Programă şcolară pentru disciplina opţională „Verbe, locuţiuni şi expresii”

Disciplina opţională „Verbe, locuţiuni şi expresii” (opţional la nivelul disciplinei Limba şi literatura română) este proiectată în perspectiva formării unor atitudini şi competenţe având în vedere modelul comunicativ-funcţional. Programa pune accentul pe dezvoltarea abilităţilor aplicative şi pe formarea competenţelor de exprimare orală şi scrisă.

Articol integral

Educaţia părinţilor

Pentru a creşte copii buni  într-o lume care poate avea influenţe mai mult negative decât pozitive, trebuie să folosim ingrediente esenţiale – iubire necondiţionată, timp, comunicare, disciplină, respect reciproc, iertare şi multe alte calităţi – toate ambalate cu enorm de multă grijă şi răbdare, totul spre binele final al copiilor noştri. Formarea unor copii buni nu este un lucru uşor oricât de multă imaginaţie am avea, dar poate fi o provocare palpitantă mai ales că în final ne poate aştepta o mare răsplată.

Articol integral

Abilități de motivare a elevilor pentru învățare

Elevii încearcă diferite probleme motivaționale legate de învățare. Astfel, unii învață deoarece sunt preocupați de evitarea eșecului, alții consideră că nimic din ceea ce fac nu are valoare, și prin urmare nu merită să învețe, alții elevi sunt atât de axioși încât nu se pot concentra în rezolvarea sarcinilor, iar alții își limitează participarea la activitîțile din clasă, deorece consideră normele și interacțiunile din cadrul mediului școlar diferite de experiențele lor sociale și culturale.

Articol integral