Cursul „Parteneriatele S2S” pentru școli speciale (Diseminare)

În perioada 9-13 mai 2018, am participat la cursul de formare pentru școli speciale „Parteneriatele School to school” (“S2S- school to school partnerships – how to plan an excellent project for special schools”), organizat de Agenția Națională din Polonia (PL01), in colaborare cu Fundația pentru Dezvoltarea Sistemului Educațional. Participarea mea la acest stagiu de formare a beneficiat de sprijinul financiar primit în cadrul programului Erasmus+ (Acțiunea Cheie KA2-TCA).

Articol integral

Erasmus+, o altfel de școală

O asemenea experiență de formare a trăit și Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Focşani  care a devenit parteneră a proiectului european Erasmus+: ”Back to School Life” încadrat în acțiunea K2-parteneriate strategice în domeniul școlar – coordonator, profesor Nicoleta Dănilă. Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a doi ani (1 sep 2016- 31 aug 2018) și a avut ca scop schimbul de bune practici între şcolile ţărilor partenere (Turcia, Romania, Lituania, Finlanda, Irlanda de Nord, Spania  şi Portugalia), cu accent pe prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar timpuriu prin întărirea relaţiilor dintre şcoală, familie şi comunitate.

Articol integral

Educația pentru Iubire

Se spune că Iubirea inspiră și vindecă, relevă puteri nebănuite și transformă. Ea este subiectul de interes al filosofilor, oamenilor de ştiinţă, poeţilor, compozitorilor, misticilor, pictorilor, scenariştilor, decadenţilor sau puritanilor.

Articol integral

Notarea școlară la disciplina matematică

Aprecierea rezultatelor școlare se materializează, de cele mai multe ori, prin notare. Notarea este un act de atașare a unei etichete, a unui semn, la un anumit rezultat al învățării. Nota  este un indice care corespunde unei anumite realizări a randamentului școlar.

Articol integral

Profesor facilitator sau profesor autoritar?

Şcoala este cea mai importantă instituţie de cultură şi educaţie, principalul pilon pe care se structurează caracterul viitorului om. Profesorul facilitator colaborează la formarea acesteia, găseşte împreună cele mai bune criterii şi metode în toate şcolile. A forma oameni înseamnă a forma caractere, a modela conştiinţe. Materialul uman este cel mai greu de modelat. A lucra cu omul înseamnă a lucra cu sufletul şi cu mintea lui, dar şi a lupta cu moştenirea ereditară nonconformistă. Modelarea minţii cere timp, efort, răbdare şi perseverenţă. Fiecare este un unicat, pe care trebuie să-l înveţi să se integreze în societate, acolo unde se potriveşte cel mai bine. Modelarea caracterelor cere oameni de caracter.

Articol integral

To be or not to be… la cursurile de perfecționare!?

Perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu un bogat conţinut pedagogic. Această activitate este proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţământ, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de referinţă (funcţional, structural şi operaţional).

Articol integral

Educația ecologică în grădiniță

Grădiniţa și şcoala pot avea un rol important în implementarea educației ecologice, în sensibilizarea factorilor care pot contribui la formarea copiilor și a opiniei publice cu privire la importanţa realizării educaţiei ecologice încă de timpuriu. Cred că afirmaţia „educaţia de succes pentru viitor va fi una ecologică, de cooperare şi civică” este de dorit să o avem în vedere în planificarea activităţilor noastre viitoare.

Articol integral

Experiențe și rezultate obținute prin aplicarea metodei inovative „învățarea prin proiecte”

În calitate de profesori suntem „provocați” să ne îmbunătățim permanent practica educațională, să adoptăm idei și practici pedagogice noi, fie din dorința de a ieși din rutina zilnică, fie pentru a aplica ceea ce considerăm că este util elevilor, de multe ori, însă, fără a beneficia de un sprijin metodic pe măsura nevoilor noastre de dezvoltare și înnoire profesională.

Articol integral