Valențele formative ale utilizării filmului didactic în predare

Avântul tehnologic este o realitate de necontestat, iar școala trebuie să țină cont de acest fapt și să se adapteze noilor tehnologii. Tinerii de astăzi sunt născuți într-o eră puternic tehnologizată, astfel încât aceștia sunt dornici ca procesul instructiv educativ să utilizeze tot mai mult avantajele noilor tehnologii.

Articol integral

Integrarea tehnologiilor multimedia în procesul instructiv-educativ

În procesul instructiv-educativ tehnologiile multimedia reprezintă un instrument important pentru crearea cursurilor instructive moderne, a bibliotecilor virtuale și chiar a claselor virtuale, formându-se astfel un spațiu nou, spațiul virtual instructiv. Un pas important în definirea acestui spațiu informațional de învățământ l-a reprezentat apariția pe piață a manualelor interactive, elaborate în format electronic (e-manuale), sub forma unor CD-uri sau DVD-uri educaționale.

Articol integral

Les médias et leur fonction pédagogique

Les médias (journaux, affiches, radio, télévision, Internet) par leurs composantes textuelles, sonores, audiovisuelles contribuent à la création des messages et du sens. Le développement des médias est dû à des évolutions à la fois technologiques, rédactionnelles et de diffusion. Ainsi on assiste à une diversification des sources de documents : images, sons, témoignages et à une transmission immédiate de l’information. De même, les frontières entre certains médias ont disparu.

Articol integral

Implicarea părinților în activitățile extracurriculare

Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare globală și armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la această colaborare.

Articol integral

Rolul educaţiei financiare în formarea tinerei generaţii

Programa şcolară pentru disciplina Educaţie financiară reprezintă o ofertă curriculară centrală de disciplină opţională pentru învăţământul primar, clasele a III-a şi a IV-a, proiectată pentru un buget de timp de o oră pe săptămână.
Această disciplină opţională poate fi concepută şi din perspectivă transcurriculară la nivelul ariilor curriculare Om şi societate, Matematică si ştiinţe ale naturii.

Articol integral

Valenţele formative ale metodei „Diagrama Venn”

În învăţământul preşcolar, metoda reprezintă modalitatea prin care copilul se angajează în descoperirea adevărului, prin care îi este facilitată asimilarea de noi cunoştinţe. Pentru educatoare, metoda reprezintă calea, demersul prin care îl situează pe copil în mijlocul unei situaţii de învăţare. Cu ajutorul metodei didactice, teoria se transformă în practică şi obiectivele în cunoştinţe şi experienţe. Grădiniţa este percepută de către copii ca o căsuţă fermecată, unde totul este o poveste frumoasă, iar doamna educatoare este zâna cea bună. Aici, copilul, cu particularităţile sale de vârstă şi individuale este un personaj important, care beneficiază de maximă atenţie în scopul dezvoltării armonioase a acestuia.

Articol integral

Modalități de promovare și diseminare a „serviciilor educaționale de sprijin pentru elevii cu C.E.S. în contexul educaţiei incluzive”

Educaţia incluzivă constituie o adevărată provocare pentru şcolile de masă, cadrele didactice fiind în faţa unor noi experienţe şi practici, atât privind strategiile de lucru/planificare/evaluare cât şi privind relaţionarea cu cadrele didactice de  sprijin/itinerante- cadre didactice specializate în integrarea elevilor cu CES.

Articol integral

O educație modernă prin programul „Adobe Flash Professional CS6” (Diseminarea proiectului Erasmus+ ”Trainer for UE”)

Cursul „Digital Classrooms (Making Educational Flash Animations for Classroom Use)” a fost organizat de organizația Geros Onlus, din  Sardinia, Italia, și a fost finanţat în întregime de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.
Participarea a fost determinată de interesul pentru cunoaşterea unor metode noi, pentru îmbunătăţirea strategiei educative în vederea dezvoltării unor relaţii de colaborare, iar beneficiile personale şi profesionale au fost nenumărate: cunoaşterea altor sisteme de educaţie europeană, realizarea unor schimburi de experienţă, perfecţionarea unor cunoştinţe, actualizarea şi completarea cunoştinţelor referitoare la alte ţări şi culturi. Organizatorii au folosit o abordare pedagogică interactiv-comparativă şi au pus la dispoziţia participanţilor materiale de specialitate bine structurate.

Articol integral

Școala Gimnazială nr. 1 Mizil – Școală eTwinning

În semn de recunoaștere a activității eTwinning depuse la nivel de școală, am primit Certificatul de Școală eTwinning, o distincție care s-a acordat în urma unui proces de evaluare. Certificatul de Școală eTwinning înseamnă:avem o vizibilitate sporită la nivel European, facem parte din școlile eTwinning de elită.

Articol integral