Utilizarea internetului și a resurselor multimedia în predarea limbii franceze

Internetul oferă o sursă inepuizabilă de resurse didactice care contribuie semnificativ la îmbunătățirea procesului de învățare a limbilor străine. Era digitală aduce cu sine schimbări profunde în modul în care predăm și învățăm limbi străine, dar și în relațiile dintre profesori, colegi și elevi. Aceste schimbări progresive aduc o reconfigurare a rolului profesorului, trecând de la transmiterea pură și simplă a cunoștințelor la un rol de ghidare, mediere și referință în construirea învățării elevilor.

Beneficiile utilizării internetului în clasă sunt multiple și se reflectă în dezvoltarea competențelor de exprimare orală ale elevilor. Totuși, a folosi internetul în cadrul lecțiilor nu înseamnă doar a citi de pe ecran sau a interacționa pe platformele sociale, ci și a integra activitățile online într-un set mai larg de strategii de învățare care vizează dezvoltarea abilităților lingvistice, sociale, discursive și culturale ale elevilor.

Autorii precum Vinciane Vanderheyde subliniază că, pentru a obține cele mai bune rezultate din utilizarea internetului și pentru a stârni interesul elevilor pentru învățare, profesorii ar trebui să respecte anumite principii:

  • să abordeze toate cele patru competențe ale limbii: citirea, scrierea, ascultarea și vorbirea;
  • să încorporeze activitățile online într-un cadru mai larg de învățare care să dezvolte competențe lingvistice, socio-lingvistice, discursive, referențiale și socio-culturale;
  • să crească gradul de participare al elevilor prin sarcini interactive, stimulative și creative;
  • să încurajeze comunicarea și colaborarea între elevi, promovând interacțiunea și munca în echipă;
  • să adapteze sarcinile la nivelul de competență al elevilor;
  • să folosească resurse vizuale, cum ar fi fotografii, imagini, ilustrații, video și animații;
  • să ofere sarcini suplimentare pentru elevii avansați;
  • să verifice veridicitatea informațiilor și să folosească surse oficiale și de încredere;
  • să abordeze predarea cu plăcere, folosind internetul ca resursă;
  • să implice elevii în toate etapele acestor activități.

Utilizarea multimedia în predarea limbilor străine presupune exploatarea atributele principale precum hipertextualitatea, multicanalitatea, multi-referențialitatea și interactivitatea. Importanța multireferențialității se datorează faptului că posibilitatea de a accesa informații diverse pe aceeași temă susține învățarea. În acest context, predarea limbii franceze și utilizarea multimedia sunt complementare, contribuind la diversificarea metodelor de predare și învățare.

Internetul oferă acces rapid la o gamă largă de informații și resurse educaționale deja disponibile online. De exemplu, site-urile precum TV5 Monde și RFI – Radio France International – oferă materiale și activități destinate învățării limbii franceze. Aceste site-uri prezintă o serie de resurse variate, cum ar fi videoclipuri, jurnale de știri simplificate și exerciții de înțelegere auditivă. Prin intermediul acestor platforme, elevii pot dezvolta abilitățile de înțelegere orală, lexic și comunicare, atât în timpul orelor de clasă, cât și acasă.

Site-ul TV5 Monde, de exemplu, oferă activități structurate în funcție de nivelul de cunoaștere al elevilor și le permite acestora să exerseze înțelegerea orală, utilizând resurse precum videoclipuri, transcrieri și rezumate. Similar, site-ul RFI oferă o serie de resurse pentru învățarea limbii franceze, cum ar fi știri simplificate, exerciții de înțelegere auditivă și secțiuni de verificare a cunoștințelor.

În plus, platforme educaționale precum Francparle.org oferă resurse actualizate pentru predarea limbii franceze și implică elevii în activități practice, cum ar fi studiul presei scrise în clasă, realizarea unui ziar în format fizic sau digital și dezvoltarea abilităților de scriere și educație media.

Utilizarea internetului și a resurselor multimedia în predarea limbii franceze nu se limitează doar la Franța, ci se extinde către lumea francofonă în ansamblul său. Accesul la informații și materiale din diferite țări francofone permite elevilor să descopere diversitatea culturală și lingvistică a spațiului francofon. Prin intermediul platformelor online, profesorii pot crea un mediu de învățare autentic și intercultural, în care elevii interacționează cu conținut real și comunică în contexte autentice.

În concluzie, internetul și resursele multimedia au transformat modalitatea în care predăm și învățăm limba franceză. Prin integrarea tehnicilor și resurselor digitale în cadrul lecțiilor, elevii beneficiază de o gamă diversificată de activități care îmbunătățesc abilitățile de comunicare, înțelegere și exprimare în limba franceză.

Bibliografie și sitografie
• Vanderheyde, Vinciane, Comment susciter le désir d’apprendre ? Dix règles d’or pour l’utilisation de l’Internet en classe de FLE, www.vlrom.be/pdf/032internet.pdf
• Cuq, Jean – Pierre, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, CLE International, 2003
www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/dossier-53-A_Tahiti.htm
www.tv5.org/TV5Site/7-jours

 

prof. Cristina Stan

Școala Gimnazială Grigore Moisil, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.stan5

Articole asemănătoare