Preșcolarul și lumea minunată a poveștilor

Povestirile influențează în mod indirect și estetica comportării copiilor, contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere prin multitudinea de aspecte din ambianța înconjurătoare la care face apel. În procesul ascultării unei povestiri este antrenată în mare măsură activitatea psihică a copilului. Copilul urmărește cu atenție datele povestirii, memorează, compară, analizează diferite situații, stabilește pe plan mintal unele relații fapte, însușiri ale personajelor. Astfel, este antrenată și gândirea copilului, devenind capabil de a înțelege faptele, gândurile și sentimentele personajelor.

Articol integral

Dicţionar explicat şi ilustrat de termeni semnificativi pentru diverse texte literare

Ideea lucrării a venit în urma unei discuţii avute cu elevii de clasa a XII-a la începutul anului şcolar, când fiecare urma să hotărască ce facultate va urma. Am observat dezorientarea lor, lipsa lor de valori, absenţa reperelor morale care ducea la debusolarea tinerilor şi la o alegere superficială. Drumul în alegerea profesiei este considerat  drept una dintre cele mai importante decizii din viaţa unui tânăr, alegerea carierei constituie, pentru orice persoană, o ocazie importantă de a medita asupra valorilor de viaţă, asupra preceptelor asumate şi de a le aplica într o situaţie concretă. Lipsindu-le aceste valori pe care să se bazeze şi de la care să pornească în alegerea drumului pe care  vor merge, elevii bâjbâiau în ofertele profesionale.

Articol integral

Multilingvism pentru societăți stabile și prospere

Peste tot în Europa există un nivel remarcabil de preocupare comună  în ceea ce privește educația lingvistică. Se raportează înăgrijorări legate de faptul că limba engleză este adesea cel mai frecvent limba invațată în şcoală. O serie de țări au raportat acest lucru ca ceva care devine un substitut al multilingvismului și care subminează cel mai frecvent diversitatea. Există, de asemenea, preocupări exprimate cu privire la pierderea dominaţiei limbilor naționale deja stabilite ca urmare a influenței limbii engleze asupra studiile superioare, în special post-universitare.

Articol integral

Nonformal sau valorizarea părții frumoase a pedagogiei

Școala Gimnazială Diaconu Coresi Fieni, în parteneriat cu CEIP Cervantes Vila-real din Spania și Antanas Vienuolis Progymnasium Anyksciai din Lituania, implementează în perioada 2017 – 2019, Proiectul Erasmus+ KA2 „School and parents – partnership for a sustainable education”.
Scopul proiectului este de a îmbunătăți colaborarea dintre părinți și dascăli, astfel încât elevii să devină mai motivați să învețe, atât în școală, cât și în afara ei și, în același timp, să devină capabili să se adapteze la diversele provocări specifice vieții de viitor adult.

Articol integral

Studiu comparativ între metodele tradiționale și moderne utilizate în procesul de predare-învățare

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor educaţionale.

Articol integral

Contribuția bibliotecii școlare la dezvoltarea conștiinței culturale și lingvistice

Am constatat, de-a lungul activităţii mele de bibliotecar, că utilizatorii împrumută cărţi pentru că sunt prea scumpe şi nu le pot cumpăra. Pentru că fac parte din bibliografia şcolară. Sau pentru că au fost obişnuiţi din familie cu lectura şi au căpătat gust pentru citit.
Spre deosebire de cinematografie sau emisiunile TV, cărţile sunt un subiect de care se vorbeşte puţin înafara intimităţii familiale şi amicale.

Articol integral

Rolul educației în formarea personalității

Rolul educației este de a forma ființa socială, de a-l socializa pe copil. În realitate, educația are un caracter pluridimensional și o definiție adecvată trebuie să ia în considerare în egală măsură ambele dimensiuni, astfel încât să poată orienta acțiunea educativă pentru a răspunde atât nevoilor individului, cât și celor ale societății pentru care îl formăm.

Articol integral

Excursia de studiu – o opțiune viabilă în predarea geografiei

Introdusă în 1827 de George Shillibeer pentru o școală din Stoke Newington, Londra, Marea Britanie, excursia de studiu constă într-o vizită într-o locație în afara sălii de clasă obișnuite, fiind concepută pentru a atinge anumite obiective, care nu pot fi realizate și prin alte mijloace. De exemplu, dacă lecția se referă la „alunecările de teren”, se oferă oportunitatea ca elevii să iasă din clasă și să experimenteze în mod concret fenomenul.

Articol integral