Păstrarea tradiţiilor strămoşeşti şi promovarea folclorului local prin activităţi şcolare şi extraşcolare

Am considerat că îndemnul lui Constantin Noica „În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînnoit“ este de bun augur mai ales că acum tehnica a luat o amploare deosebită, majoritatea tinerilor accesează reţelele de internet, nemaifiind implicaţi în cunoaşterea adevăratelor comori ale poporului nostru.
Tradiţiile populare româneşti rămân tezaurul nostru cel mai de preţ şi trebuie să facem tot ce se poate pentru ca ele să se păstreze vii în mintea copiilor şi a oamenilor.

Articol integral

Jocul didactic folosit în activitatea de predare-învățare

Jocul a fost considerat de majoritatea specialiştilor ca fiind o caracteristică a vârstei de creştere, a copilăriei. În acelaşi timp, se recunoaşte caracterul universal al jocului, adică faptul că jocurile însoţesc întreaga ontogeneză umană.
Voi prezenta funcţiile jocului prin raportare la câteva repere centrale ale domeniului în concepţia Ursulei Şchiopu, Eduard Claparede, Jean Piaget.

Articol integral

„Cavalerul tristei figuri”

Una dintre provocările carierei de profesor este să predai capodopere pe înțelesul elevilor, în contextul acestui veac ingrat în care elevii au acces la orice fel de tehnologii, beneficiază de facilități în scopul satisfacerii oricăror cerințe educaționale, dar fug de informația pe care-ar putea-o obține în modul cel mai simplu cu putință: deschizând o carte.

Articol integral

Bacalaureatul – adevăr sau provocare

Școala noastră actuală oferă  tinerilor foarte multe  informații,  cunoștințe, cea mai mare parte din ele  teoretice, abstracte, speculative, în loc să urmărească formarea de  competențe, care înseamna mult mai mult, cunoștințe+abilități+atitudini, adică o pregătire pentru piața muncii, societate și viață, bazată pe practică, mai important, pe dezvoltarea abilităților specifice fiecărui tânăr, pe dobândirea acelor competențe necesare obținerii unui job bine plătit sau de ce nu orientarea lor spre a putea deveni antreprenori de succes.

Articol integral

Funcțiile enunțurilor interogative în textul Sfintei Scripturi

Cărțile Sfintei Scripturi au, atât din punct de vedere spiritual, dar și lexico-gramatical, trăsături cu totul deosebite. În cuprinsul textelor biblice pot fi întâlnite unități lexicale, forme și construcții specifice, inedite, diferite de textele laice, precum și numeroase enunțuri interogative, căci întrebarea este un act de gândire reprezentativ pentru ființa umană, care se raportează într-o manieră problematizantă la sacralitate.

Articol integral

În amintirea eternă a lui Eminescu – 168 de ani de la nașterea Poetului Național

„În amintirea lui Eminescu” se constituie într-un text memorialistic selectat din celebrul volum „Oameni cari au fost”, scris de N.Iorga, personalitate remarcabilă, din familia spiritelor enciclopedice. Scrierea în mod paradoxal, a revelat „aurul sufletesc” al uriaşului om al cuvântului, într-o manieră mai transparentă decât  opera ştiinţifică „pretenţioasă“, impozantă, marcată de „sinuozitatea” argumentaţiei, de „mâlul citatelor”.

Articol integral

Gestionarea situaţiilor de criză în clasa de elevi

Nu puţine sunt situaţiile în care cadrul didactic se confruntă cu unele situaţii aparent insolvabile, un obstacol pentru bunul mers al activităţilor din clasă. O privire ofensivă, o replică depreciativă sunt capabile să determine un conflict.

Articol integral

Prejudecăți și adevăruri despre copiii cu TSA. Exemple de bune practici pentru cadrele didactice

Exista multe prejudecăți despre tulburarea de spectru autist. În ceea ce urmează, vom discuta despre aceste prejudecăți și vom încerca să le destructurăm;  în același timp vom oferi câteva strategii simple care pot avea un impact major în calitatea vieții acestor indivizi în orice moment al vieții lor. Aceste 5 strategii includ ariile lor de interes, anticiparea a ceea ce urmează a se întâmpla, utilizarea materialelor vizuale, oferirea de timp, utilizarea limbajului simplu și clar.

Articol integral