Comunicare eficientă în mediul școlar

O educație de calitate are la bază o relație bine definită între cei trei participanți ai procesului educativ, părinte – elev – profesor, ce poate fi privită drept fundamentală. Comunicarea este cheia succesului și reprezintă mijlocul prin care se realizează o conexiune directă între participanții actului instructiv-educativ.

Comunicarea cu părinții și cu elevii este atât verbală, cât și nonverbală, scrisă sau orală. Părintele este cel care se încrede în cadrul didactic, în influența acestuia asupra copilului și în capacitățile și abilitățile de a îi transmite informații, de a îl ghida și de a îl transforma într-un tânăr capabil să ia propriile decizii. Elevul este cel care relaționează în mod concret atât cu părintele, cât și cu cadrul didactic, el fiind centrul procesului educativ, în timp ce profesorul reprezintă entitatea care are rolul de a forma tânărul, de a îi identifica punctele forte și de a i le dezvolta, de a îi fi aproape din umbră în drumul spre adolescentul de mâine și mai apoi în adultul capabil să ajute societatea.

În prezent, în societatea modernă, care se dezvoltă zilnic,  elevii au nevoie de validare, au nevoie să știe că sunt înțeleși și ascultați, iar rolul cadrului didactic este de a îl determina pe elev să se autodepășească, să reușească, să aibă încredere în propriile puteri și să se exprime liber, clar, coerent. Un mediu prietenos, o atmosferă pozitivă, ajută elevul să evolueze și să se dezvolte armonios, îl determină pe acesta să își exprime părerile, să se poziționeze pro sau contra subiectului abordat, să devină capabil să poarte un dialog, să ofere argumente pentru ceea ce gândește, să se formeze pentru adultul de mâine și să devină parte activă a societății din care face parte. Formarea elevilor de astăzi asigură o bună organizare a viitorului tării, iar aceasta poate sa fie realizată doar dacă la baza ei se află o comunicare eficientă și corectă. Este de dorit ca indiferent de subiectul abordat în cadrul orelor de curs să fie realizată o conexiune cu viața reală; astfel, dacă subiectul lecției este Adjectivul, se poate insera și o activitate prin care elevilor li se solicită să ofere adjective potrivite pentru situații din realitate, precum: pentru grădina bunicii, pentru un gadget folosit sau dorit, pentru un fel de mâncare, pentru o piesă vestimentară, pentru un film sau poate pentru o ființă la care le sare gândul pe moment.

Așteptările societății din partea școlii sunt într-o continuă creștere, ceea ce obligă cadrul didactic să devină un bun profesionist al comunicării didactice, atât în planul stăpânirii tehnicii comunicării, cât si în cel al rezonării receptorului, în cel al influențării formării personalității acestuia sub multiple aspecte, competența comunicativă căpătând, în felul acesta, o valoare integrativă a aptitudinii sale pedagogice. În acest context, metodele activ-participative sunt cele care stau la baza unor activități instructiv-educative care să ofere rezultate bune, elevii interacționează între ei, dar și cu profesorul care ghidează actul și fac din comunicarea didactică un proces viu, modern și complex.

 

prof. Luiza Maria Cojocaru

Școala Gimnazială Nr. 153 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/luiza.cojocaru

Articole asemănătoare