Competențele sociale și sănătatea mintală

Este important a cunoaște raportul dintre sănătatea mintală și competențele sociale. Studiile de specialitate arată că persoanele care au tulburări mintale sunt incompetenți sociali sau, într-un bun caz, au slabe competențe sociale. Atenție, psihiatria atrage atenția că psihopații sunt competenți sociali, sunt „fermecători și convingători când doresc” (Moscovici, S., 2011, p. 90).

Articol integral

Abandonul școlar

Abandonul școlar constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o multitudine de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.

Articol integral

Instrumente T.I.C. aplicabile în cadrul proiectelor Erasmus+

Indiferent de tipul de mobilitate, fie aceasta alături de elevi, fie pentru dezvoltare profesională, consider că aplicațiile software și noile tehnologii au constituit un mare avantaj pentru asigurarea colaborării, comunicării eficiente, pentru facilitarea schimbului de experiență și a lucrului în echipă, pentru prezentarea produselor finite și pentru diseminarea rezultatelor.

Articol integral

Literatura și celelalte arte ca reflectare a creștinismului

Religia vizează instruirea și educarea omului spre iubire și sfințenie, de aceea trebuie să primească locul cuvenit în educație. Pedagogul Comenius afirma: „Omul are trei patrii:sânul mamei, pământul și ceriul;trei feluri de viață: vegetală, animală și pur sufletească. Prin naștere trece din prima la a doua, prin moarte din a doyua în a treia în care rămâne pentru veșnicie, ultima și adevărat lui patrie și pentru ea trebuie să-și pregătească sufletul”.

Articol integral

Aspecte privind inteligența logico-matematică din teoria inteligențelor multiple

Inteligenţa constituie o dimensiune importantă a personalităţii. Caracterizarea omului ca reprezentând o fiinţă inteligentă este valabilă în această formă generală, cât şi în oricare dintre concretizările sale, tocmai în virtutea existenţei mai multor tipuri de inteligenţă. Profesionalizarea indivizilor în diferite domenii de activitate duce la formarea si dezvoltarea unor tipuri particulare de inteligenţă, care reprezintă fie aplicarea şi amplificarea inteligenţei generale, fie valorificarea inteligenţei fluide, fie rezultatul învăţării şi educaţiei într-un domeniu determinat de activitate. Putem menţiona, din acest punct de vedere, inteligenţa matematică, inteligenţa tehnică, inteligența muzicală etc.

Articol integral

Aspecte privind metodica predării matematicii

Metodica predării unui obiect de învățământ este o știință relativ nouă, greu de definit. Metodica predării matematicii studiază structura învățământului matematic și metodele de predare, învățare, evaluare adecvate, reprezentând o îmbinare perfectă între didactică, matematică, pedagogie și psihologie. Aceasta încearcă să răspundă la întrebările: Ce fac?, Când fac? Cum fac?.

Articol integral

Importanța stimulării senzoriale la copilul mic

De la naștere până la copilăria timpurie, copiii își folosesc simțurile pentru a explora și a încerca să înțeleagă lumea din jurul lor. Ei fac acest lucru prin atingere, degustare, miros, văz, mișcare și auz.
Articolul abordează problematica stimulării senzoriale prin patru aspecte teoretice și de natură practică: (1) Despre simțuri – considerente generale (2) Ce este stimularea senzorială? (3) Stimularea senzorială la copilul mic și (4) Exemple de activități pentru stimularea senzorială la copilul mic.

Articol integral

Creativitatea, artele și învățarea

Creativitatea se ivește într-o atmosferă de  confort psihic. Școala trebuie să fie un loc în care elevii să vină cu plăcere, să nu existe constrângeri. Profesorul trebuie să-și iubească cu adevărat elevii săi, să le transmită un respect profund și un puternic sentiment de grijă față de aceștia pentru ca ei să se simtă în siguranță. Este imboldul uman  înnăscut de a stabili creativitate, legături autentice și de a aduce contribuții valoroase comunității.

Articol integral