Alegem raționamentul – studiind matematica!

Matematica modernă, datorită puterii ei explicative și aplicative, joacă un rol din ce în ce mai important în utilizarea metodelor didactice moderne. Matematica este suportul studiului altor discipline, este „apogeul” gândirii!
Învățând matematică, poți să înțelegi tainele lumii, ale naturii, ale proceselor economice, să  „descifrezi ” secretele științei, să le aplici în diferite domenii de activitate, să le explici și să realizezi lucruri noi, utile și benefice vieții semenilor tăi!

Articol integral

Cultivarea educației morale în școală

În definirea unei laturi a educației, esențial este obiectivul. În acest context, putem spune că educației morale îi revine ca sarcină formarea dimensiunii morale a personalității. Dimensiunea morală este formată, la rândul ei, din două concepte esențiale: conștiința morală și conduita morală. Educația morală este cea care determină marile deosebiri dintre un sistem de educație și altul.

Articol integral

The importance of developing intercultural communication competence

Along with the learning of a foreign language, no matter if it is English or any other, it is mandatory for the cultural competence to be built in classroom. In the modern world today, through the revolution in transportation and also in media sectors, experiences and exchanges between cultures has become a reality in our daily lives. In language education as I see it today, we need to integrate modules that can actually help us in a conversation with people from other cultures.

Articol integral

Provocarea de a fi elev, părinte, educator

În relația dintre cele trei elemente: elev, părinte, educator este necesară o cunoaștere complexă a celui căruia îi transmitem nu numai cunoștințe, ci și un sistem de valori pe care, la rândul nostru, l-am dobândit cu ajutorul școlii și al familiei. Prin exemplul personal sau altele, reușim de multe ori să ne facem înțeleși de elevii care sunt dispuși să ne „audă”. Dar ce ne facem cu cei care sunt reticenți la vorbele sau îndemnurile noastre? Va fi, desigur, mai greu, mai ales când familia nu pare să răspundă dorințelor copiilor. Aici intervine capacitatea educatorului de a-și canaliza eforturile în netezirea drumului presupus corect.

Articol integral

Lectura, pasiune sau necesitate?

A vorbi despre lectură în zilele noastre a devenit o modalitate de a rezolva din start o problemă. Se consideră că generațiile actuale, aflate în școală nu mai citesc suficient. Este evident că s-a schimbat atât lectorul cât și tipul de lectură abordat. Succesul școlar, măsurabil în rezultate se bazează pe foarte multe aspecte. Un aspect extrem de important este asumarea rolului de elev în cadrul procesului instructiv-educativ.

Articol integral

Comunicarea profesor-elev și efectele sale

În discuţia referitoare la coeziunea socială, parteneriatul şcoală-comunitate devine unul dintre aspectele cele mai importante ale ei, îndeosebi pentru că în cadrul acestui parteneriat toţi actorii comunităţii pot fi mobilizaţi şi pot acţiona pentru a sprijini elevii şi familiile lor pentru a depăşi problemele cu care se confruntă, fie ele sociale, economice sau culturale. Şcoala este unul dintre cele mai importante locuri în care colaborarea cu comunitatea se poate realiza, tocmai datorită faptului că ea se află în contact permanent atât cu elevii şi familiile lor cât şi cu ceilalţi actori sociali.

Articol integral

Stilul de viață sănătos – factori determinanți, avantaje și implicații

Teoria de specialitate susține că suntem sănătoși când ne simțim bine fizic, psihic și social. Componenta fizică a sănătății, este pusă în relație cu buna funcționare a tuturor organelor corpului uman și cu termeni ce denumesc deprinderi elementare, însușite în primii ani de viață – mersul, săritul, alergatul. Componenta psihică este evidențiată de manifestările normale obișnuite ale unei persoane – bucuria, tristețea, furia, mulțumirea, în timp ce componenta socială se referă la posibilitatea fiecăruia de a relaționa normal, benefic și constructiv cu ceilalți indivizi. Aceste trei componente sunt în strânsă legătura, susținându-se, dar și excluzându-se una pe cealaltă.

Articol integral

Metode și tehnici interactive de predare

Din ce în ce mai mult se vorbește despre activități, care să fie centrate pe elev, pe interesele, nevoile și chiar idealurile lui, de aceea învățătorul trebuie să lărgească sfera metodelor și tehnicilor tradiționale și să folosească și pe cele moderne, interactive, astfel încât procesul de predare-învățare să fie unul constructiv.

Articol integral

Activitățile artistico-plastice în grădinița de copii

Vârsta preşcolarității este considerată ca perioadă a imaginaţiei, fanteziei, visării, a jocului, în general . Dezvoltarea psihică a copilului la acesta vârstă are la bază mai mulţi factori. Aflându-se sub influența jocului şi sub îndrumarea educatoarei, copilul dobândeşte noi particularităţi psihice.

Articol integral