Incluziunea, o necesitate și o provocare în educația actuală (Mobilitate Erasmus+)

Toată lumea este de acord că incluziunea elevilor cu cerințe și nevoi educaționale speciale este o necesitate, un element de bază al învățământului modern, adaptat nevoilor și așteptărilor societății. Toți elevii au dreptul la educație, iar școala trebuie să înțeleagă nevoile fiecăruia dintre ei și să îi ajute să se dezvolte în ritm propriu.

Dar cadrele didactice se pot simți, la un moment dat, puțin descurajate, trebuind să facă față acestei provocări. Pot simți dorința de a-i ajuta, dar le este dificil să descopere cele mai bune metode și tehnici de abordare.

Din fericire, parteneriatele Erasmus și experiențele căpătate pe parcursul desfășurării lor au fost și sunt de mare ajutor, alături de schimbările intervenite în politicile școlare și la nivelul mentalității celor care educă. Aceste parteneriate reprezintă o oportunitate de dezvoltare a tehnicilor educative. Ele oferă schimburi de experiență între profesori din Europa, posibilitatea de a vedea „pe viu” cum funcționează alte sisteme educaționale și ce poate fi îmbunătățit la nivelul comunității școlare.

Pentru Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Ploiești, parteneriatele Erasmus sunt deja o tradiție și deschiderea dascălilor către schimburi de experiență, o normalitate. Astfel, în perioada 28 ianuarie – 4 februarie 2023, trei cadre didactice ale școlii au participat la mobilitatea din cadrul parteneriatului Erasmus POUR UN COLLEGE INCLUSIF, parteneriat finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Naționale Erasmus Franța, având număr de referință FR01-KA220-SCH-000085014. Parteneriatul, implementat în școli din Franța, Portugalia, Suedia, Grecia și România, a desfășurat în perioada menționată cea de-a doua mobilitate, la Escola Básica Integrada de Arrifes, Portugalia.

Vizita a reprezentat o șansă de formare și dezvoltare în direcția incluziunii elevilor cu CES, oferind exemple de activități desfășurate cu seriozitate, profesionalism, răbdare și pasiune. Modul în care elevii cu dificultăți educaționale sunt tratați și ajutați este impresionant. Există terapeuți pentru probleme diferite, profesori de psiho-motricitate, psihologi, logopezi, interpreți mimico gestuali, în permanentă cooperare și conlucrare cu profesorul de la clasă. Acestor copii le este oferită o mare șansă spre integrare și spre o viață cât mai aproape de normalitate în viitor. Toți participanți au fost impresionați de profesionalismul de care se dă dovadă, de motivația tuturor celor din jurul copiilor cu CES spre găsirea celor mai bune soluții și abordări.

Personal, nu pot spune decât că această experiență a fost ca un “duș rece”, care m-a făcut să înțeleg cât de mult pot fi ajutați copiii cu nevoi educaționale, despre care credem, din păcate, că sunt greu recuperabili. Dacă se dorește, se pot face progrese serioase, iar acesti copii, ca toți ceilalți, merită efortul, răbdarea și atenția noastră!

 

prof. Georgiana Popescu

Școala Gimnazială Grigore Moisil, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/georgiana.popescu1

Articole asemănătoare