Oportunități de formare pentru elevi și profesori în inter- și trans-disciplinaritate: Proiectul Erasmus+ Educația școlară (SCH)

Școala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” din Târgoviște derulează, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1, Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, acreditare Erasmus, proiectul Educația școlară (SCH), Contract numărul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000052808, timp de 15 luni, în perioada iunie 2022 – august 2023. Proiectul Educația școlară (SCH) este un proiect important în contextul învățământului din România, cu un obiectiv ambițios: să îmbunătățească procesul de învățare și formare prin dezvoltarea competențelor STEAM într-un mediu multicultural. STEAM reprezintă acronimul pentru știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică și are ca scop îmbinarea acestor discipline pentru a crea o experiență educațională amplă și relevantă.

Proiectul SCH are două componente principale: formarea cadrelor didactice și dezvoltarea competențelor STEAM ale elevilor. Cadrele didactice vor avea oportunitatea de a participa la cursuri și seminarii de formare în străinătate, unde vor învăța noi metode și strategii didactice care să îi ajute să își îmbunătățească abilitățile de predare și să ofere elevilor o experiență de învățare mai amplă și atractivă. Prin aceste activități de formare, cadrele didactice vor putea să implementeze noi tehnici și strategii în procesul de învățare, care să faciliteze dezvoltarea competențelor STEAM ale elevilor.

Elevii vor avea, la rândul lor, oportunitatea de a participa la schimburi de experiență cu elevi din alte țări, unde vor putea învăța despre alte culturi și moduri de viață și vor putea dezvolta abilitățile STEAM prin intermediul artei. Prin astfel de schimburi de experiență, elevii vor fi expuși la noi tehnologii și strategii de învățare, iar acest lucru le va permite să își îmbunătățească competențele STEAM și să dobândească o viziune mai largă asupra lumii.

În plus, proiectul are un accent special pe sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale speciale. În școala „Smaranda Gheorghiu” din Târgoviște, sunt integrați copii cu diverse nevoi educaționale, cum ar fi probleme de învățare, probleme de auz, probleme de comportament, etc. Integrarea acestor copii în școală poate fi un proces complex, care necesită o pregătire adecvată a cadrelor didactice și a personalului de sprijin. Proiectul SCH își propune să ofere acest sprijin prin formarea cadrelor didactice și prin furnizarea de resurse educaționale adaptate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

Impactul proiectului Educația școlară (SCH) va fi semnificativ în dezvoltarea competențelor STEAM ale elevilor cu CES și în îmbunătățirea rezultatelor la nivelul disciplinelor științifice și tehnice. De asemenea, proiectul va avea un impact pozitiv asupra formării cadrelor didactice, care vor putea să își îmbunătățească abilitățile de predare și să ofere elevilor o educație mai atractivă și eficientă. Prin dezvoltarea competențelor STEAM, elevii cu CES vor fi pregătiți mai bine pentru a face față provocărilor viitorului și pentru a-și construi cariere de succes într-un mediu complex și în continuă schimbare.

De asemenea, integrarea artelor în procesul de învățare va ajuta la dezvoltarea creativității și a imaginației elevilor, ceea ce va fi util în viața lor viitoare, indiferent de domeniul în care vor lucra. De exemplu, un elev care a învățat să își exprime ideile prin intermediul artei va fi mai capabil să găsească soluții inovatoare în orice problemă cu care se va confrunta în cariera sa.

În plus, proiectul Educația școlară (SCH) va contribui la dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde a diversității culturale și la încurajarea toleranței și a respectului față de alte culturi și moduri de viață. Acest aspect este important într-o lume globalizată, în care interacțiunea cu oameni din alte țări și culturi este o realitate zilnică.

În concluzie, proiectul Educația școlară (SCH) are un impact major asupra procesului de învățare și dezvoltare a elevilor și cadrelor didactice, prin accentul pus pe dezvoltarea competențelor STEAM și integrarea artelor în procesul de învățare. Acest proiect nu numai că va contribui la îmbunătățirea performanțelor școlare la nivelul disciplinelor științifice și tehnice, dar va oferi  oportunități de dezvoltare personală și culturală pentru toți cei implicați și să promoveze diversitatea și incluziunea în școală. Prin integrarea artelor și prin sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale speciale, proiectul poate contribui la crearea unei societăți mai deschise și mai incluzive, în care toți copiii au acces la o educație de calitate.

 

prof. Vasilica Brebenel

Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/vasilica.brebenel

Articole asemănătoare