Imaginația creatoare la preșcolari

Imaginația fiind un proces de cunoaștere a realității obiective se manifestă în mod spontan în întreaga activitate a copilului, jucând un rol deosebit de important în viața emoțională și intelectuală a copilului, deoarece ea constituie latura proiectivă a conștiinței umane. Imaginația este considerată de unii autori fie ca o arteră vitală a societății moderne sau ca o orientare caracteristică a conștiinței în raport cu realitatea, prin posibilitățile de liberă acțiune apărute în conștiința umană.

Articol integral

Gestionarea conflictelor, inteligența emoțională și prevenirea agresiunii

Cursul cu tema „Gestionarea conflictelor, inteligența emoțională și prevenirea agresiunii” a avut loc la Academia de Formare Profesională Europass din Florența, Italia, în cadrul unui proiect Erasmus+, a durat 5 zile consecutive de luni până vineri, în perioada 10-15 decembrie 2018  și a fost susținut de d-na profesor formator, consilier Susan Gagliano, care a desfășurat  o serie de activități, conform programului anunțat înainte de începerea cursului, prezentate în cele ce urmează.

Articol integral

Metode complementare de evaluare în cadrul orelor de fizică și chimie

Evaluarea reprezintă procesul de obținere a unor informații în vederea organizării, măsurării și aprecierii rezultatelor școlare cu scopul adoptării unor decizii privind ameliorarea activităților viitoare.
În prezent‚ pentru verificarea performanțelor elevilor, pe lângă metodele tradiționale de evaluare se mai utilizează și metode complementare. Acestea vin în completarea metodelor tradiționale și se pot folosi simultan‚ ceea ce indică caracterul lor complementar. Practica demonstrează că nu putem renunța la metodele tradiționale de evaluare‚ ci trebuie să găsim o complementare fructuoasă‚ o îmbinare optimă și funcțională.

Articol integral

Noile educații: superinteligența și riscul existențial

Domeniul filosofiei și implicit al educației acoperă arii diverse, unele dintre problemele filosofiei pot părea interesante în sine, asta însemnând că oamenii au motive să le considere importante, fără să existe vreo utilitate practică pentru ele. Este interesant să știm care este natura realității, întrucât acest lucru este fascinant în sine. Lumea ar fi mai puțin importantă dacă nimeni nu ar studia metafizica sau cosmologia. Cu toate acestea, perspectiva care tocmai se naște, a unei explozii a inteligenței, pune într-o nouă lumină vechile exigențe în ce privește educația și filosofia educației.

Articol integral

Eficientizarea învăţării la chimie în rândul elevilor cu cerințe educative speciale

Învăţarea reprezintă procesul de însuşire a cunoştinţelor, de interiorizare şi aplicare a acestora, de formare a aptitudinilor, priceperilor şi deprinderilor.
La elevii cu cerințe educative speciale, însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor se realizează destul de greu, uneori chiar deloc. Dificultăţile întâmpinate de aceştia se manifestă predominant în învăţarea cognitivă, de aceea trebuie găsite acele căi de abordare care să diminueze dificultăţile întâmpinate, să permită deblocarea procesului de învăţare şi să înlăture barierele din calea adaptării.

Articol integral

Abandonul şcolar – modalităţi de remediere

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început.

Articol integral

Metode de reducere a anxietății în timpul testelor la matematică

Nu este neobișnuit ca un copil să se lupte cu matematica încă din primi ani de școală. Pe măsură ce creierul copilului se dezvoltă, copiii învață să rezolve probleme logic și să aplice gândirea analitică – o dezvoltare care este în mod natural hrănită de drumul lor spre dobândirea abilităților de a rezolva probleme. Creierul lor vrea să găsească răspunsul, creierul lor știe că deține răspunsul, dar în timp ce face aceste conexiuni, nivelul anxietății și al stresului crește simțitor.

Articol integral

Metode activ-participative utilizate în lecțiile de Turism

Metodele active-participative au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/ esenţializa informaţiile. Ele se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţând astfel să respecte părerile colegilor.

Articol integral

Rolul activitățile extrașcolare în educația tinerei generații

Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ, acţiunile educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor interese, în mod particular pentru fiecare persoană.

Articol integral