Rolul activităților de educație fizică la preșcolari

Educația fizică reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalității umane proiectată și realizată prin valorificarea deplină a potențialului fizic, fiziologic și psihologic al organismului în condițiile specifice societății contemporane. În prezent, oamenii au tendința de a deveni tot mai sedentari, ca urmare a dezvoltării tehnicii și automatizării, care fac ca munca fizică și participarea la efort a organismului să fie din ce în ce mai reduse. În acest context, activitatea sportivă ar trebui să ne însoțească de la o vârstă cât mai fragedă și până la sfârșitul vieții.

Formarea și perfecționarea deprinderilor motrice cu specific multilateral (igienic, aplicativ, sportiv) constituie sarcina principală a educației fizice în general și a educației fizice în instituțiile de învățământ în special.

Ca proces pedagogic organizat, educația fizică urmărește dezvoltarea și pregătirea fizică a copiilor prin însușirea și perfecționarea deprinderilor și abilităților fizice și morale necesare în viață. Misiunea de educator presupune desfășurarea unei activități care să contribuie direct la dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor. Dorința de mișcare și dinamismul, specifice vârstei, trebuie să devină instrumente în mâinile educatorului, prin care să se acționeze în sensul formării unor viitori adulți sănătoși fizic și psihic. Prin exercițiu fizic, copiii realizează forme variate și utile ale mișcării, capătă încredere în forțele lor, își coordonează activitatea nervoasă, dobândesc curaj, spirit de inițiativă și de organizare, devin mai sociabili, deprind reguli igienico-sanitare.

Obiectivele educației fizice sunt consolidarea dezvoltării biologice a personalității umane (formarea deprinderilor și a capacităților motrice; definitivarea conduitei igienico-sanitare) și stimularea dezvoltării psihice a personalității umane (dezvoltarea atenției concentrate, a spiritului de observație și gândirii flexibile; dezvoltarea stărilor afective pozitive; educarea voinței în condiții de competitivitate).

Conținutul educației fizice include un ansamblu de deprinderi și capacități specifice domeniului care vizează dezvoltarea armonioasă a personalității umane printr-un echilibru funcțional realizat practic între calitățile fizice și cele psihice. Proiectarea acestui tip de echilibru stimulează orientarea vocațională a personalității prin valorificarea deplină a însușirilor fizice, fiziologice și psihice în perspectiva integrării sociale continue.

Formele de organizare a activităților de educație fizică la grădiniță se concretizează prin trasee aplicative, gimnastică de înviorare, activități sportiv-turistice, etc. Foarte apreciate de copii sunt traseele aplicative, cu sau fără obstacole. La nivelul unui traseu se pot distinge mai multe elemente: compoziția (alergare, sărituri, aruncări, mersul în echilibru), obstacolele traseului (frânghii, bârne, saltele, tuneluri), dinamica traseului (exactitatea, cursivitatea și rapiditatea mișcărilor motrice), distanța traseului și durata traseului (liberă sau cronometrată).

Practicarea sportului dezvoltă armonios corpul, influențează creșterea și dezvoltarea personalității, contribuie la călirea organismului și la creșterea rezistenței la îmbolnăviri prin folosirea factorilor naturali (apă, soare, aer), dezvoltă calitățile fizice de bază (viteză, forță, îndemânare, rezistență), dezvoltă deprinderi motrice de bază (mers, alergare, săritură, aruncare, cățărare, târâre, împingere), formează deprinderi corecte de conduită morală, intelectuală, regim rațional de muncă și odihnă, asigură refacerea rapidă a organismului după efortul fizic și intelectual, cultivă trăsături de voință și caracter (curaj, spirit de echipă, respectul față de sine și ceilalți, stăpânirea de sine, puterea de a învinge obstacole, încrederea în forțele proprii).

BIBLIOGRAFIE
*** Consultații pentru activitatea didactică, Editura Eurobit, Timișoara, 1996.
Cristea, Sorin, Dicționar de pedagogie, Editura Litera Educațional, Chișinău, 2002.
Cucoș, Constantin, Pedgogie, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2006.
Drăgan, Ion, Petroman, Pavel, Mărgineanțu, Dorina, Educația noastră cea de toate zilele, Editura Eurobit, Timișoara, 1992.

 

prof. Horia-Margarint Archip

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Iași (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/horia.archip

Articole asemănătoare