Familia tradițională și familia modernă

Un rol important al familiei este colaborarea familiei cu școala deoarece părinții sunt beneficiari indirecți ai educației copilului. Ei sunt cei care confruntă cu situații inedite, probleme comportamentale și manifestări conflictuale ale personalității în formare a copilului. Experiența praxiologică a școlii sprijină soluționarea unor probleme care se ivesc la o categorie de vârstă și care se repetă la generațiile următoare.

Conceptul de structură a familiei are două semnificații: componența numerică și structura pe generații. Componența  numerică este mărimea familiei. Poate face referire la familia extinsă sau la familia nucleară.

Structura pe generații tradiționale variază de la tipul extins la cel restrâns al familiei și de la societățile tradiționale la cele moderne , dar și traiul comun al mai multor generații antrenează o serie de probleme specifice, de ordin material (locuință, venituri) , psihic și social , concretizate  în posibile neînțelegeri, divergențe, conflicte.

Traiul în comun presupune o serie de avantaje dar și o serie de dezavantaje. Avantajele traiului în comun sunt: capacitatea de a furniza servicii sociale membrilor familiei ( îngrijirea copiilor, a vârstnicilor, a bolnavilor); solidaritate familială, posibilitatea de a acumula resurse materiale și financiare dar și creșterea puterii de influență a grupului asupra comunității. Dezavantajele traiului în comun sunt: dificultăți în exercitarea autorității și frecvente conflicte cauzate de exemplele diferite de viață, instrucție și educație, aptitudini și convingeri.

Status-urile și rolurile familiale se referă la:

 • status este “locul pe care îl ocupă într-un anumit sistem , un anumit individ, într-un anumit moment dat ” (Linton, 1945);
 • status-set este pluritatea statutelor deținute simultan de un individ datorită apartenenței sale simultane la mai multe grupuri;
 • rol social este “conceptul  care exprimă raportul dintre actorul social și structura socială ” (desemnează un ansamblu de comportamente pe care le așteaptă de la un actor social el însuși și ceilalți actori sociali, în mod legitim , respective în funcție de poziția ocupată de actorul respective în structura socială ) (E. Stănciulescu)
 • rol – reprezintă un ansamblu de de roluri asociate unui ansamblu de poziții sociale;
 • conflict al rolurilor este situația în care se află un individ atunci când conținutul rolurilor pe care le are exercită legitim un contradictoriu;
 • roluri familiale și caracteristici semnificative pentru orientarea suportului educațional și consilierea părinților.

Relațiile de familie conferă roluri sociologic și juridic interdependente între:

 • soț ca efect al căsătoriei;
 • ascendenți și descendenți , ca rezultat al procesării;
 • descendenți (relațiile dintre frați și surori) ;
 • alte persoane care fac parte din familie (bunici, nepoți , socri, gineri, nurori).

Caracteristicile familiei tradiționale și familiei moderne sunt:

 • concepție generală;
 • rol practic;
 • compoziție;
 • copii;
 • mod de funcționare;
 • autoritate
 • rațiunea de a fi.

Ajutorul oferit părinților de factorii educaționali abilitați facilitează înțelegerea problemelor copiilor și copilăriei, preadolescenților și adolescenților, soluționarea lor favorabilă pentru integrarea comunitară și socială.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
Stan, Gabriel (2014). Strategii de consiliere educațională. Bacău: Editura Casei Corpului Didactic Bacău.

 

prof. Cornel Finaru

Școala Gimnazială Corbasca (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cornel.finaru

Articole asemănătoare