Pregătirea cadrelor didactice prin microlearning: Cursuri online gratuite pentru profesori

O nouă serie de programe online de formare este disponibilă pe platforma iTeach dedicată dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice. Cursurile acoperă în profunzime teme variate, de la psihologia educației și managementul emoțiilor, până la pedagogie digitală, inteligența artificială în educație, resurse educaționale deschise.

Cursurile online iTeach fac parte din categoria programelor pentru abilitare funcțională, categoria 3. Procedura pentru solicitarea recunoașterii certificatelor iTeach obținute este descrisă aici: iteach.ro/anunturi/138064/.

Dintre cursurile iTeach gratuite disponibile în acest moment, un bun punct de plecare pentru mici (sau mari) schimbări în activitatea didactică de zi cu zi oferă:

101: Evaluarea standardizată a performanțelor elevilor. Testarea BRIO – aplicare la clasă și semnificație pentru educație

Instituții organizatoare: BRIO Teste Educaționale & Institutul pentru Educație
Autori: prof.univ.dr. Dragoș Iliescu, conf.univ.dr. Olimpius Istrate, Mihaela Airinei

Cursul oferă cadrelor didactice o perspectivă actualizată asupra evaluării performanțelor școlare, focalizându-se pe elemente introductive pe tema evaluării autentice și mai ales cea a evaluării standardizate. Sistemul de testare standardizată Brio este utilizat ca un exemplu și o alternativă viabilă pentru profesori, părinți, decidenți, în completarea imaginii despre nivelul elevilor oferită astăzi de testele curente de la clasă și de evaluările naționale. Parcursul este de tip self-paced, iar timpul estimat de formare este de 40 de ore.

102: Resurse educaționale digitale – elemente introductive

Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
Autor: conf.univ.dr. Olimpius Istrate

Cursul face o introducere în problematica resurselor educaționale digitale: designul, elaborarea și evaluarea acestora, atingând aspecte tehnice și pedagogice. Include un capitol despre tendințele actuale în elaborarea de materiale didactice în format digital, ca deschidere pentru o mai bună ancorare teoretică și practică, pentru explorări ocazionale și aprofundări ulterioare. Timpul estimat de formare este de 30 de ore.

107: Genially: Experiențe de învățare cu resurse digitale interactive

Instituții organizatoare: Genially S.L. (Spania) & Institutul pentru Educație (România)
Autori: Simona Ghenea, Florina Jelescu, Cristina Nicolăiță, Anca Berbunschi, Olimpius Istrate

Cursul urmărește familiarizarea cadrelor didactice cu aspectele tehnice și pedagogice ale utilizării platformei Genially. Pe parcursul activității de formare, participanții sunt implicați în dezbateri privind valoarea pentru învățare a resurselor Genially și elaborează resurse digitale interactive care să constituie materiale suport pentru activități didactice, atât la clasă, pentru predare, învățare și evaluare, cât și pentru activități independente de învățare, ca parte din temele pentru acasă. Durata formării este de aproximativ 24 de ore, parcurs în ritmul propriu: conținut (teorie și tutoriale), exerciții și aplicațiile practice, elaborarea temelor pentru evaluare.

 


 

Alte cursuri online disponibile deja pe platforma iTeach sau care vor fi lansate în octombrie-noiembrie 2023:

103: Ce sunt emoțiile și cum le gestionăm? Dezvoltarea competenței socio-emoționale la elevi

 • Durata: ~12 ore » 100 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autor: conf.univ.dr. Ruxandra Chirca

104: Creșterea motivației pentru învățare prin implicarea elevilor în proiecte colaborative online de tip eTwinning

 • Durata: ~12 ore » 100 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autori: Irina Vasilescu, Simona Velea, Alexandra Aramă, Olimpius Istrate

105: Asigurarea calității parteneriatelor școlare europene în mediul online

 • Durata: ~24 de ore » 200 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autori: Simona Velea, Mirela Alexandru, Olimpius Istrate

106: Recunoașterea, valorizarea și certificarea proiectelor eTwinning

 • Durata: ~24 de ore » 200 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autori: Alexandra Aramă, Cornelia Melcu, Simona Velea

109: Proiectarea și desfășurarea învățării cu suport digital

 • Durata: 30 de ore » 20 p
 • Instituție organizatoare: Universitatea din București
 • Autor: conf.univ.dr. Olimpius Istrate

110: Utilizarea filmelor interactive în scop educațional

 • Durata: ~10 ore » 100 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autori: conf.univ.dr. Ruxandra Chirca

111: Psihologia educației: Optimizarea activităților de învățare în spațiul educațional

 • Durata: ~10 ore » 50 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autori: conf.univ.dr. Cristina Ghiță

114: Învățarea în medii virtuale – elemente introductive

 • Durata: ~10 ore » 100 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autor: prof.univ.dr. Ciprian Ceobanu

115: Inteligența artificială în educație – elemente introductive 

 • Durata: ~40 ore » 100-200 p
 • Instituții organizatoare: Institutul pentru Educație (România), Helenic Open University (Grecia), Klaipeda University (Lituania), Akademia (Slovenia), Link Campus University (Italia)
 • Autori: conf.univ.dr. Olimpius Istrate, conf.univ.dr. Simona Velea

* * *

iTeach este cea mai mare platformă pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din România. Conține cursuri pentru profesori, instrumente pentru publicarea de resurse educaționale digitale și de articole în reviste educaționale.

Cursurile iTeach fac parte din categoria programelor pentru abilitare funcțională, categoria 3. Certificatele de la cursurile iTeach nu necesită echivalare separată, ci doar recunoaștere.

Platforma iTeach este dezvoltată în parteneriat de către Institutul pentru Educație și Social IT, în colaborare cu ONG-uri, companii, universități.

 


Institutul pentru Educație este un think tank, poziționat ca o organizație cu cele mai inovative și eficient mecanisme de sprijin pentru cadre didactice; este o organizație care învață, propunându-și să implice întreg personalul și beneficiarii în procesele de transformare, dezvoltare și inovare pentru crearea de noi produse, servicii și mentalități pentru îmbunătățirea educației și dezvoltării profesionale continue. Viziunea echipei iEdu este formulată, încă de la înființare, în direcția promovării unei modalități actualizate, autentice și „umane” de a face educație: Tehnologiile digitale ne ajută să fim mai eficienți. Colaborarea dintre noi ne face mai buni, mai responsabili, mai umani.

Web: iEdu.ro

* Majoritatea platformelor și serviciilor Institutului pentru Educație sunt dezvoltate și menținute cu ajutorul Social IT.


Informații despre oferta de cursuri pentru cadre didactice din învățământul superior sunt disponibile pe Academia-Online.ro.


Cursurile pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar se găsesc în secțiunea Cursuri a platformei iTeach.ro. Informații actualizate despre oferta de formare sunt pe pagina https://iteach.ro/pagina/21495/

* În 2010, platforma iTeach a fost desemnată de Ministerul Educației ca platformă pivot pentru formarea online a 60.000 de cadre didactice în domeniul pedagogiei digitale și managementului învățării – cursurile Intel Teach Elements: Colaborarea în clasa digitală, Evaluarea în școlile secolului XXI, Abordări bazate pe proiecte.

prof. Mihaela Preda

Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.preda

Articole asemănătoare