Metode de predare online. Cum să predai online eficient?

În literatura de specialitate, de-a lungul anilor se vorbea adesea despre revoluționarea sistemului de învățământ. Însă, adevărata revoluție în sistemul de învățământ, în stadiu incipient, s-a produs ca urmare a unei crize pandemice sanitare, afectând populația la nivel mondial. Practic, am fost forțați să oferim o educație de calitate la distanță, folosind mijloacele digital multimedia.

Așadar, profesorul a trebuit să analizeze și să pună în practică modalitățile, metodele și instrumentele necesare de predare-învățare-evaluare la distanță, în sistem eLearning. Această analiză face parte dintr-un proces cognitiv de filtrare, conexare și interpretare a datelor și informațiilor psihopedagogice acumulate de-a lungul anilor, atât prin prisma studiilor academice, cât și prin prisma experienței profesionale. Deciziile operative ale profesorului au trebuit să se adapteze în funcție de conjunctură, optând pentru acei factori de configurare didactică, care i-au permis atingerea obiectivelor didactice stabilite.

Calitatea educației și eficiența acesteia este determinată de o serie de factori esențiali, precum:

 • Resurse financiare;
 • Resurse temporale;
 • Resurse umane bine pregătite didactic;
 • Resurse materiale;
 • Resurse tehnologice;
 • Resurse digitale.

Dacă până acum, metodele de predare erau clasificate în două categorii (clasice, respectiv moderne), pandemia a condus și la o infodemie, generând o nouă categorie și anume, metode de predare online (eCourses). Metodele de predare-învățare-evaluare online presupun dezvoltarea raționamentului profesional didactic, atât din punct de vedere al noțiunilor teoretice psihopedagogice însușite de către profesor, cât și din punct de vedere al experienței profesionale didactice.

Metodele de predare-învățare-evaluare online constituie apanajul stilului vocațional-personal de predare-învățare-evaluare al profesorului, competențele și abilitățile de transmitere a informațiilor dezvoltate în ani, precum și tactul didactic. De asemenea, profesorul a dezvoltat și o serie de caracteristici și modalități de persuasiune în transmiterea de informații față de elevi.

Cercetările în domeniul eLearning, precum și experiența învățământului online a demonstrat că pentru a obține rezultatele dorite, cheia unei lecții online de succes este interactivitatea. Valoarea cursului este dată de nivelul de interactivitate pe care îl conține, calitatea conținutului, forma de prezentare, ușurința în utilizare și funcționalitatea softului prin intermediul căruia este elaborat cursul online. Sistemul eLearning sau Blended-learning în activitatea didactică eficientizează procesul de instruire, pregătire și formare, prin crearea de noi oportunități de învățare și acces facil la instruire. Gradul de interactivitate al lecției în sistem eLearning depinde se o serie de factori precum:

 • Capacitatea profesorului de a stimula elevii;
 • Comunicarea eficientă profesor-elev, respectiv elev-profesor;
 • Conținutul lecției trebuie să fie bine structurat și simplificat;
 • Atitudinea pozitivă și energică a profesorului;
 • Implicarea elevilor prin conversații euristice;
 • Stimularea vizual-auditivă prin folosirea programelor digital multimedia;
 • Crearea unei atmosfere proprii pentru studiu.

Așa cum experiența a demonstrat, eficiența unei lecții online este dată de următoarele elemente implementate:

1. Stabilirea unor obiective clare încă de la începutul lecției;
2. Formatul lecțiilor trebuie schimbat și adaptat într-un mod bine structurat și simplificat;
3. Introducerea unor quizz-uri neprogramate și neanunțate în prealabil, pe parcursul desfășurării lecției online, astfel încăt să se mențină atenția și interesul educatului;
4. Utilizarea în cadrul lecției a diverselor aplicații informatice online precum: nohandapp (random name), google classroom, edpuzzle, kahoot, wooclap, quizizz, online stopwatch, plickers, mentimeter, padlet, parlay, nearpod: time toc limb etc.;
5. Vizionarea unor videoclipuri în timpul lecției, apoi analizarea acestora de către elevi prin prisma cunoștințelor formative și sumative;
6. Citirea unor texte în timpul lecției online de către elevi;
7. Încurajarea elevilor să folosească chat-ul în timpul lecției online pentru a răspunde la diverse întrebări adresate de către profesor (chat-ul este extrem de util mai ales pentru elevii introvertiți);

Pentru a menține interesul, implicarea și succesul elevilor la un nivel înalt de educație în cadrul lecțiilor desfășurate online, am propus și aplicat o metodă pedagogică cu rezultate foarte bune din partea elevilor, și anume PROIECTUL ONLINE. Această metodă a pornit de la proiectul clasic, fiind adaptat și gândit astfel încât să poată fi utilizat și în cadrul lecțiilor online.

Astfel, la fiecare lecție online un grup de 3-4 elevi au prezentat un miniproiect online, pe o anumită temă. În funcție de planificarea calendaristică a lecțiilor, am realizat un tabel în prealabil cu temele de proiecte și elevii care vor realiza un proiect specific lecției care urmează a se preda de către profesor.  Elevii se vor ajutata de diverse aplicații informatice pentru a realiza proiectul cu tema propusă prealabil de către profesor, pe care îl vor prezenta timp de 10 minute celorlalți elevi online. Fiecare proiect va avea următorul format:

 • Un videoclip de prezentare de 2-3 minute;
 • Prezentarea unei scheme logice specifică lecției respective;
 • Exemplificarea modului în care noțiunile teoretice se întâlnesc în practică sau formularea unui studiu de caz/exercițiu specific temei lecției, astfel încât ceilalți elevi din afara echipei să răspundă.

După ce echipa și-a prezentat proiectul online, elevii sunt încurajați să adreseze întrebări atât pentru echipă, cât și pentru profesor. Pentru asigurarea unui feedback pe parcursul lecției, prin intermediul unei aplicații informatice, la final fiecare elev trebuie să acorde o notă pentru proiectul prezentat, sub anonimat. De asemenea, profesorul va nota fiecare proiect prezentat, implicarea elevilor în cadrul lecțiilor, atât pentru formularea de răspunsuri, cât și pentru adresarea de întrebări.

Metodele pedagogice moderne trebuie adaptate și reinventate astfel încât să poată fi implementate și în cadrul lecțiilor online. Pentru ca lecțiile la distanță să fie interactive, se recomandă a se utiliza cât mai multe aplicații informatice, astfel încât elevii să fie atrași, motivați și implicați.

 

prof. Mădălina Budu

Liceul Tehnologic Economic Virgil Madgearu, Iași (Iași) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/madalina.budu

Articole asemănătoare