Mobilitățile de tip Job Shadowing (Erasmus+) – o nouă perspectivă asupra formării continue a cadrelor didactice

Deținerea unei acreditări Erasmus (2021-2027) marchează, pentru fiecare școală, un pas important în dezvoltarea instituțională, cu impact direct asupra întregii comunități școlare. Acreditarea permite școlilor să obțină finanțare pentru dezvoltarea resursei umane, respectiv dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Acest tip de formare, de tip „job shadowing”, se desfășoară ca un stagiu observativ, în care profesori din țări diferite învață unii de la alții, își împărtășesc reușitele, dar și dificultățile, află despre noi metode de predare, dar și despre reguli eficiente aplicate la nivelul școlii, toate acestea pentru a îmbunătăți tipul de educație furnizată.

În perioada 20-25 februarie 2023, 14 profesori de la Liceul „Marin Preda”, Odorheiu Secuiesc au participat, timp de 6 zile, la mobilitatea de tip Job Shadowing (stagiu observativ) în cadrul Colegiului „San Antonio de Padua I”, din Catarroja, Spania. Schimbul de bune practici a fost realizat cu sprijinul programului Erasmus Plus, Acțiunea Cheie 1 – Educație Școlară (SCH), Contract cu numărul 2022-1-RO01-KA121-SCH-000064457. Scopul acestei mobilități a fost de a aduce în școala noastră modele europene, prin care să creăm un mediu prietenos cu practicile ecologice de la nivel european, de a crea un mediu de învățare incluziv, deschis tuturor elevilor și de a fi conectați la practicile digitale specifice societății de astăzi.

Colegiul Eparhial „Sfântul Antonie de Padova I” (Colegio San Antonio de Padua I) este o școală construită pe o mică capelă ce datează din anul 1600 și care există și în ziua de azi, aflată în inima școlii. Colegiul are ca forme de învățământ: învățământ preșcolar, ciclu primar, gimnazial, învățământ secundar și profesional. Întreaga activitate didactică se află în strânsă legătură cu educația religioasă, capela oferind posibilitatea cadrelor didactice și elevilor să țină permanent legătura cu viața creștină și valorile ei.

Obiectivele mobilității:

 1. Dezvoltarea competențelor interculturale ale cadrelor didactice și a strategiilor de lucru pentru o abordare curriculară adaptată la grupuri de elevi cu niveluri culturale și de învățare  diferite;
 2. Participarea, în calitate de observatori, la orele de curs din școala-gazdă, pentru a învăța noi metode de predare activ-participative, inclusiv instrumente de lucru digitale, pentru a facilita accesul tuturor elevilor la o educație de calitate;
 3. Cunoașterea specificului școlii: activități extracurriculare cu tradiție și modalități de lucru cu elevii cu nevoi speciale;
 4. Valorificarea ariei locale culturale în activitățile de predare-învățare;
 5. Formarea unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător prin stimularea curiozității de a cerceta realitatea înconjurătoare;
 6. Schimbul de bune practici în materie de management educațional;

Activități pregătitoare realizate cu sprijinul școlii-gazdă:

1. Pregătirea șederii: cazare, transport de la aeroport, cele mai potrivite mijloace de transport în oraș, traseul de la cazare la școala „San Antonio de Padua I”;
2. Întâlniri online între coordonatorii și directorii  două școli partenere pentru stabilirea detaliată a programului;
3. Elaborarea orarului pentru fiecare dintre cei 14 participanți la mobilitate, cu specializările: limbi străine, geografie, limba și literatura română, pedagogie, educație fizică, învățământ primar, biologie, consiliere psihologică, secretariat și management educațional;
4. Stabilirea nivelului de competență în limba engleză pentru fiecare participant;

Desfășurarea stagiului observativ:

Activitatea propriu-zisă a început cu o ședință de lucru la Colegiul „San Antonio de Padua I”, în cadrul căreia au fost prezentate informații despre specificul școlii-gazdă, sistemul de învățământ spaniol, programul stagiului observativ. Am vizitat școala, descoperind sălile de clasă, sala de sport, sala festivă, laboratoarele, capela. Primirea oficială s-a realizat într-un cadru festiv, în sala de spectacole a școlii, la care au participat toți elevii și cadrele didactice din colegiu. În cadrul acestei festivități, elevii spanioli și-au prezentat școala, obiectivele turistice și sărbătorile cu tradiție și au prezentat câteva momente artistice împreună cu cadrele didactice. De asemenea, profesorii din România au realizat prezentarea Liceului „Marin Preda”, s-au prezentat colegilor spanioli, au vorbit despre propria activitate didactică, iar la sfârșit, au fost transmise scurte mesaje video din partea elevilor români pentru elevii și cadrele didactice din Spania.

Principalele activități derulate:

1. Fiecare participant la mobilitate a asistat la orele repartizate conform orarului;
2. În cadrul stagiului observativ au fost inserate activități precum: teatru în limba engleză pentru elevi și cadre didactice, ora de istorie explorând centrul istoric al Valenciei, explorarea mediului natural din Parcul Albufera.
3. Ateliere interactive cu temele: schimb de metode interactive de predare, competențe digitale, stimularea creativității elevilor. Aplicații digitale care facilitează accesul elevilor la o educație de calitate: Genially, Canva, Prezi, Powtoon, Kahoot, Quizziz, Plickers, Learrning Service Project, Flipped classroom, Edpuzzle, Gamification, Mind Map.
4. Schimb intercultural româno-spaniol: costume și dansuri tradiționale;
5. Activități de sprijin pentru elevii cu CES: învățare activă, prin joc și elemente vizuale;
6. Împărtășirea practicilor de secretariat și de management educațional;
7. Descoperirea modalităților de evaluare. Exemple: evaluarea prin proiect (realizarea unui scurt-metraj în limba engleză, teste online (toți elevii au tablete), Fișa de progres a întregii clase (afișată într-un loc vizibil în clasă, în care apare progresul înregistrat în cadrul disciplinei, pe culori și numere)

Ce am descoperit în școala spaniolă?

 • Toți elevii utilizează tableta în cadrul orelor: dacă elevii nu-și fac temele sau au un comportament neadecvat, părinții primesc o înștiințare în timp real. Dacă elevii utilizează tableta pentru a se juca, aplicația îi atenționează să se întoarcă la lecții;
 • Nu au manuale, totul este accesat de pe tabletă;
 • Fiecare elev are un portofoliu individual cu fișele de lucru rezolvate și evaluările scrise;
 • Ora de curs ține 2 ore, fără pauză, elevii schimbă doar clasa. Pauza durează o jumătate de oră;
 • În incinta școlii există cantină;
 • Elevii țin ora de religie în capela care se află la parterul colegiului;
 • Elevii nu au voie cu telefonul la școală și își petrec pauza obligatoriu afară;
 • Elevii lucrează la ora de engleză pe teme actuale, de exemplu: Cutremurul din Siria și Turcia.
 • Secretarul școlii are și ore de predare;
 • Procesul de predare-învățare se axează pe dezvoltarea competențelor elevilor, elevii sunt încurajați permanent să comunice.

Formarea cadrelor didactice prin participarea la mobilități de tip job shadowing are un impact deosebit asupra experienței de predare: profesorii devin mai deschiși către învățarea reciprocă, către colaborarea în cadrul proiectelor, spre învățarea limbilor străine, precum și mai motivați pentru utilizarea aplicațiilor digitale atât în predare, cât și în activitatea de evaluare.

„Changing lives and opening minds” – „Schimbăm vieți și deschidem minți”, sloganul Erasmus, reflectă în mod realist impactul participării cadrelor didactice la aceste mobilități, asupra procesului instructiv-educativ, ai cărui beneficiari direcți sunt elevii.

youtube.com/watch?v=xLVcxl6XWw0

* * *
Disclaimer: Finanțat de Uniunea Europeană.
Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului și nu reflectă punctele de  vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției       Naționale. Nici Uniunea Europeană,  nici Agenția Națională nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

 

prof. Simona-Elena Axinte

Liceul Teoretic Marin Preda, Odorheiu Secuiesc (Harghita) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.axinte

Articole asemănătoare