Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat.

Articol integral

Teaching English through Music

The traditional approach to teaching English as a foreign language is based mostly on teaching the four language skills, reading, writing, speaking and listening, where teachers pay a great deal of attention to reading and writing. I strongly believe that the ultimate goal of the language class is communication, in which students become active and not passive participants.

Articol integral

Culture versus Civilization

There is a general opinion that culture should be taught in foreign language classes, but nobody knows for sure what this means or how we can distinguish between the concepts of culture and civilization and to what extent they can be used in class.

Articol integral

Rolul jocului în dezvoltarea personalității școlarului mic

JOCUL, modalitate de exprimare, metodă de învățare, distracție, relaxare, mijloc de a împărtăși idei, concepții, informații, este, dincolo de analize științifice, de argumente fundamentate experimental, un element omniprezent, oportun și util dezvoltării fiecărei personalități umane.

Articol integral

Metode interactive utilizate în evaluarea didactică

Una din provocările societăţii contemporane este necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei formale, alături de cea informală şi cea nonformală. Sistemul şcolar, ca subsistem al macrosistemului de educaţie, prin oferta sa educativă contribuie la dezvoltarea, formarea şi evoluţia personalităţii copilului, respectiv tânărului. Problematica evaluării este şi va fi unul dintre cele mai discutate subiecte în literatura pedagogică.

Articol integral

Un stil de viaţă sănătos pentru copii

Promovarea sănătății este una din principalele responsabilități ale școlii în vederea educării elevilor pentru un stil de viață sănătos. Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, sănătatea individului este definită drept „o stare de bine fizică , mentală și socială, și nu doar absența bolii sau infirmității”.

Articol integral

Le professeur du troisième millénaire

Un bon enseignant peut être un grand défi pour ce troisième millénaire. Est-ce que le professeur de ce siècle doit se transformer ? Est-ce qu’un robot pourrait pratiquer le métier d’enseignant et le faire mieux qu’un être humain ? Ce sont des questions auxquelles on essaie de répondre pour redéfinir le rôle de l’enseignant dans cette nouvelle société subjuguée par l’intelligence artificielle.

Articol integral

Educaţia de calitate – inovaţie şi diversificare

Calitatea educaţiei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. Beneficiarii şi clienţii educaţiei de calitate (elevii, pǎrinţii, societatea) ar fi de dorit sǎ fie consultaţi permanent în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţǎ de serviciile educaţionale de care beneficiazǎ.

Articol integral