Motivația pentru învățare. Exemplu de cercetare pedagogică

1. Motivarea alegerii temei şi formularea problemei de cercetare. Pentru a fi motivaţi să înveţe, elevii trebuie implicaţi şi angajaţi în desfăşurarea lecţiilor în clasă. Elevii nu vor fi motivaţi dacă se află într-o poziţie de aşteptare pasivă (spectatori) în clasă. Este necesar să fie participanţi activi în timpul învăţării. Cu cât mai activi sunt elevii cu atât mai motivaţi vor fi să înveţe, şi vor obţine rezultate mai bune. Când elevii nu sunt angajaţi în instruirea în clasă, ei se plictisesc şi atunci când se plictisesc se gândesc la altceva şi se comportă ca atare.

Articol integral

Familia și școala, parteneri în educația copilului

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului.

Articol integral

Rolul excursiei didactice în formarea atitudinilor elevului

În activitatea metodică a profesorului de geografie, observaţiile în natură au un rol definitoriu în învăţarea geografiei, în îmbinarea teoriei cu practica. Observaţiile făcute direct în natură permit ca elevii să ajungă la reprezentări clare asupra obiectelor şi fenomenelor geografice şi să-şi formeze, astfel, concepte si noţiuni geografice. Totodată, acestea formează la elevi deprinderea de a preciza raporturile de cauzalitate între fenomene, precum şi corelaţiile respective.

Articol integral

Culture-Related Problems

Teaching English culture is essential for an English teacher, grammar, vocabulary or literature being irrelevant without cultural hints. However, giving students a cultural motivation, arousing their interest and making lessons enjoyable can be quite a challenge.

Articol integral

Educația incluzivă în școala românească

Educaţia inclusivă şi integrată s-au impus nu doar ca alternative educaţionale moderne, ci au devenit, în ultimii 20 de ani, o realitate a sistemului educaţional românesc.
Acest proces de integrare se regăseşte în primul rând în acceptarea diversităţii. Încurajarea condiţiilor de acceptare a „Celuilalt” înseamnă o intervenţie din start în reducerea posibilelor greşeli cu caracter educativ, didactic, psihologic sau medical.

Articol integral

Importanța relației grădiniță-familie

Primul pas spre grădiniță este și primul pas spre independența personală, un pas greu ținând cont că la varsta de 3 ani copilul încă este mic și nu are dezvoltate toate deprinderile. În primele etape ale vieții educația copilului revine părinților după care aceasta este împărțită între grădiniță, familie, școală, comunitate, media etc.

Articol integral

Copilăria – un basm fără sfârșit

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, este o lume mirifică pe care probabil nu o vom putea înțelege pe deplin niciodată, este o perioadă lipsită de tristețe și plină de emoție, bucurie și culoare. Copilăria este o lume aparte; pentru noi o lume ciudată, fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea dimpotrivă, una reală și plină de armonie.

Articol integral

SAY.WRITE.SHOW – parteneriat Erasmus+ pentru dezvoltarea abilităților de comunicare ale elevilor și cadrelor didactice

În perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2018, Școala Gimnazială nr 51, sector 2, București, coordonează parteneriatul KA2 din cadrul programului Erasmus+ cu titlul SAY.WRITE.SHOW – DEVELOPING PUPILS’ AND TEACHERS’ COMMUNICATION SKILLS (Spune.Scrie.Interpretează – Dezvoltarea abilităților de comunicare ale elevilor și cadrelor didactice). Partenerii sunt școli gimnaziale din România – Iași, Italia, Letonia, Polonia, Turcia și Spania care pus bazele acestui parteneriat pe platforma eTwinning.

Articol integral